Losowe monety

Polecamy

skup monet
Numizmatyka
Sklep numizmatyczny
Monety
monety skup

Aukcja 29e Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk

.

an_29e_1W dniach 26-29 czerwca 2021 roku (sobota-wtorek) odbędzie się Aukcja 29e Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk, która składać się będzie z czterech sesji. Rozpoczęcie aukcji o godz. 9.00 (sesje I i II) oraz 17:00 (sesja III i IV). Będzie to aukcja internetowa (bez licytacji na sali). SESJA 1 (licytacja 26 czerwca, w sobotę) to monety Polski Królewskiej, Polski z okresu zaborów i monety Rosji. SESJA 2 (licytacja 27 czerwca, w niedzielę) to przede wszystkim literatura numizmatyczna, monety II RP i III RP oraz PRL, falerystyka i banknoty świata. SESJA 3 (licytacja 28 czerwca, w poniedziałek) to monety antyczne i monety średniowieczne ze świata. SESJA 4 (licytacja 29 czerwca, we wtorek) to monety świata.

                       

an_29e_2a

Lista wszystkich pozycji aukcyjnych znajduje się na stronie internetowej Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk: www.aukcjamonet.pl. Organizatorzy zapraszają do licytacji online, zobacz TUTAJ.

                      

Wybrane pozycje z katalogu aukcyjnego Aukcji 28e:

1

Lot: 1 Mieszko Bolesławic (później Mieszko II) jako następca tronu. Denar, typ "z pałąkami", ok. 1015-1020. EKSTREMALNIE RZADKI

an_29e_3

Awers: M [I S I C] O, korona zamknięta łukiem, z dwoma pochyłymi pałąkami z boków.
Rewers:
W otoku widoczna jedna swastyka z czterech; krzyż z poprzeczkami na końcach, w kątach kulki, przy jednej dodatkowa mniejsza kulka.
Ponieważ jednak najwcześniejsze skarby zawierające te monety ukryto dopiero po 1017 roku, znacznie później niż najstarsze monety Bolesława Chrobrego, uczeni długo zastanawiali się nad tym, co spowodowało to co najmniej ćwierćwiekowe opóźnienie. Rozwiązanie okazało się proste, ale nieoczekiwane: rzekome monety Mieszka I zostały wybite przez jego wnuka, również Mieszka, syna Bolesława Chrobrego, w czasie, gdy był następcą tronu (być może po ślubie z księżniczką lotaryńską Rychezą w 1013 roku). A jeśli tak, to również to, co na awersie przypomina koronę, jest rzeczywiście koroną. Co prawda, nie rozwiązuje to wszystkich zagadek symbolicznych związanych z tą monetą, bo na rewersie widnieją cztery swastyki, o silnych pogańskich konotacjach.
Typ z "pałąkami" przy koronie, wyraźnie rzadszy od typu bez pałąków, u Suchodolskiego występuje w 7 egzemplarzach.
Moneta z pofalowaną powierzchnią miejscowo niedobita. Ekstremalnie rzadka pozycja z początków naszego państwa.
Literatura:
H-Czapski 4810 (R6); Kopicki 2 (R6)

Stan zachowania: 3- (VF-)
Waga: 1,46 g Ag
Średnica: 20 mm
Cena startowa: 10 000 PLN

                        

Lot: 119 Bolesław V Wstydliwy (1243-1279). Brakteat - RZADKOŚĆ R8 c.a.

an_29e_4

Awers: Krzyż pośrodku, w kątach krzyża dwa kółeczka, po bokach cztery łuki ze znakami przypominającymi głowy.
Ekstremalnie rzadki brakteat przypisywany Bolesławowi V Wstydliwemu.
Nie dotarliśmy do notowań aukcyjnych tego typu monety.
Wielka rzadkość nawet w tym stanie zachowania.
Kopicki w Skorowidzu Pieniędzy Polskich rzadkość określił na R8 i wycenił na c.a. - cenę amatorską.
Pęknięcie krążka niewpływające na czytelność rysunku, ubytki przy obrzeżu.
Literatura:
BRP Św.Stanisław str. 135; BRP Św.Stanisław str. 135; Str. XX.3; Kopicki R8 c.a.

Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 0,12 g Ag
Średnica: 20 mm
Cena startowa: 1200 PLN

                    

Lot: 185 Zygmunt II August. Półtalar (sumy neaopolitańskie) 1564, Wilno lub Tykocin

an_29e_5

Awers: Popiersie cesarza Karola w prawo i napis wokoło CΛROLVS V ROMΛ IMPE.
Rewers:
Dwugłowy Orzeł z tarczą herbową, w otoku napis R ΛRΛGO VTRIVS SI. Nabita kontrmarka króla polskiego monogram SA (Sigismundus Augustus), po bokach data 15-64.
Półtalary nie były zasadniczo emitowane przez Zygmunta II Augusta, jednakże król wprowadził do obiegu pewną ilość półtalarów Karola V i Filipa II, pochodzących z odzyskanych tzw. sum neapolitańskich. Przed wprowadzeniem do obiegu były opatrywane kontrasygnatą królewską w Mennicy Wileńskiej lub Tykocinie.
Królowa Bona opuszczając w 1556 roku Polskę wywiozła do rodzinnego Barii gromadzony przez 38 lat panowania ogromny majątek. Wkrótce na prośbę Filipa II Habsburga, króla Hiszpanii i Neapolu udzieliła mu ogromnej jak na owe czasy pożyczki w wysokości 430 tysięcy dukatów. Pożyczka, która wróciła do kraju została wypłacona w srebrnych monetach hiszpańskich: talarach i półtalarach Filipa II i półtalarach Karola V. W tym czasie Polska była zaangażowana w północną wojnę siedmioletnią /1563-1570/, która pochłaniała ogromne koszty. Ponieważ brakowało czynnych mennic koronnych a potrzeba wojenna nagliła o pośpiech, król zdecydował, aby na monetach pochodzących ze spadku po królowej matce nabić kontrsygnatury i tak puścić w obieg. W wydanym równocześnie uniwersale Zygmunt August zapewnił, że po skończonej wojnie wykupi monety po tym samym kursie i po przetopieniu z tak uzyskanego materiału wybije monety stemplami polskimi lub litewskimi.
Dziś numizmaty te należą do grona bardzo poszukiwanych i niezmiernie rzadkich.
Jeden z piękniejszych egzemplarzy dostępnych na rynku, podobny półtalar (Filipa II) wystąpił ostatni raz na aukcji ponad 6 lat temu.
Znakomicie zachowana kontrmarka, wyraźna, czytelna bez pęknięć. Wiekowa patyna.
Moneta do najlepszych kolekcji.
Literatura: Kopicki 3338 (podobny); Ivanauskas 14SA17-4 RRR; Tyszkiewicz 50

Stan zachowania: 3+(VF+)
Waga: 14,63 g Ag
Cena startowa: 25 000 PLN

                       

Lot: 213 Stefan Batory. Dukat 1581, Gdańsk

an_29e_6

Awers: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. W otoku: STEPHANVS D G REX POL D PRVS.
Rewers:
Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta. Między dwoma ozdobnymi krzyżami znak menniczy pierścień Kacpra Goebla, dzierżawcy mennicy w Gdańsku. W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 81.
Dukaty Stefana Batorego z wczesnych lat panowania należą do rzadkości. Oferowany rzadki dukat gdański z roku 1581 występują na aukcjach bardzo rzadko.
Resztki połysku menniczego. Egzemplarz gięty, defekty blachy.
Literatura:
Kopicki 7442 (R4); Kurpiewski 391 (R4); Tyszkiewicz 50; Kaleniecki s. 56

Stan zachowania: 3- (VF-)
Waga: 3,48 g Au
Średnica: 22 mm
Cena startowa: 10 000 PLN

                         

Lot: 423 Zygmunt III Waza. Trojak (3 grosze) 1619, Ryga - duża głowa PCGS MS61 (2 MAX)

an_29e_7

Ostatni rocznik bicia monety trzygroszowej w mennicy Ryskiej.
Rzadszej występująca w handlu odmiana z dużą głową króla.
Pięknie zachowana moneta ze starą patyną i połyskiem menniczym.
Literatura:
Iger R.19.3.b (R3)

Stan zachowania: PCGS MS61 (2 MAX)
Waga: 1,46 g Ag
Średnica: 20 mm
Cena startowa: 700 PLN

                          

Lot: 472 Zygmunt III Waza Półportugał 5 dukatów 1612 Kraków ex. Frankiewicz collection - RZADKOŚĆ R8

an_29e_8

Awers: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. Płaszcz spięty broszą na ramieniu. W otoku: SIGISMVNDVS III D G REX POL ET SVE.
Rewers:
Czteropolowa tarcza, z herbami Polski, Litwy, Szwecji i Gotlandii z małą centralną tarczą z herbem Snopek – Wazów. Całość opasana łańcuchem Orderu Złotego Runa. Przy koronie miniaturowa data 161Z. W otoku: M D LIT RVSIE PRVSI – MASO SAM LIVO 161Z.
Emisje portugałów nie podlegały obowiązującym ordynacjom menniczym. W rozporządzeniu z 10 grudnia 1590 roku, wydanym przez Jana Firleja, podskarbiego wielkiego koronnego, czytamy: ... sztuki 5- i 10- dukatowe, są bite ku czci J. Królewskiej Mości, z jego popiersiem, celem rozdania ich w podarunku... Pierwsze portugały i półportugały nie posiadały nominałów. Dopiero w latach 1611-1612, na monetach złotych pojawił się nominał, zapisany cyframi rzymskimi: X i V. Nie jest do końca jasne, w jakiej mennicy były bite portugały. Początkowo J. Tyszkiewicz, a za nim M. Gumowski przypuszczali, że bito je w Wilnie. Jednak wybijane w Wilnie dukaty mają zarówno sygnatury podskarbiowskie, jak i znaki urzędników menniczych. Na większości portugałów i półportugałów koronnych nie umieszczano herbów podskarbiowskich, właśnie dlatego, że ich bicie odbywało się za wolą króla, nie podlegały też one nadzorowi podskarbich. Obecnie badacze uznają, iż wybijano je w Krakowie. Dziś półportugały Wazów są monetami bardzo rzadkimi i poszukiwanymi. Półportugały notowane są w wielu wielkich kolekcjach XIX wieku, jak i współczesnych. Moneta od zawsze wzbudza emocje gdy pojawiają się na aukcji, jest to moneta bardzo reprezentacyjna, doskonale skomponowana w konwencji polskiego manieryzmu.
Oferowany numizmat pochodzi z jednej z największych kolekcji monet polskich Frankiewicza, która została sprzedana w 1930 roku na aukcji w Niemczech.
Obecnie jedyny znany egzemplarz znajduje się w Ermitażu, zatem nasz egzemplarz jest jedynym dostępnym na rynku egzemplarzem.
O ogromnej rzadkości monety świadczy również jej brak w kolekcji Potockich, Sobańskiego, Czerwińskiego, Chełmińskiego czy Czapskiego.
Półportugały należą do najrzadszych monet z czasów panowania Zygmunta III i są wyjątkową ozdobą każdego zbioru.
Jedyna szansa na uzupełnienie kolekcji o ten numizmat ponieważ ostatni raz był oferowany ponad 90 lat temu.
Literatura:
Kopicki 1423 (R8); Kurpiewski 1722 (R8); Frankiewicz 190; Złoto Wazów TI 64 (R8)

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 17,21 g Au
Cena startowa: 220 000 PLN

                        

Lot: 547 Władysław IV Waza. Dukat 1633 SB, Gdańsk - RZADKOŚĆ R6

an_29e_9

Awers: Popiersie w koronie i zbroi okrytej płaszczem spiętym broszą. Na piersi Order Złotego Runa. Pod ramieniem miniaturowa data 16-33. W otoku: VLAD IV D G REX POL M D LI R PR.
Rewers:
Dwa lwy podtrzymują owalną tarczę miejską, wspartą na ozdobnej konsoli. Inicjały S-B po bokach konsoli. Data w napisie poprzedzona ozdobnikiem. W otoku: MON AVREA CIVI GEDANENSIS (ozdobnik) 16 33.
Dukaty Władysława IV Wazy z 1633 roku należą do dużych rzadkości. Wyróżniamy kilka odmian stempla, oferowany egzemplarz bez ozdobnika przed datą. Krzyż przez MON zamiast rozetki. 
Po raz pierwszy w naszej ofercie aukcyjnej, zagranicą wystąpił tylko trzy raz do 1993 roku. Znane egzemplarze znajdują się aktualnie tylko zbiorach publicznych w Muzeum Czapskiego w Krakowie oraz kolekcji Narodowego Banku Polskiego.
Bardzo ładny egzemplarz. Minimalnie gięty, ale duży połysk menniczy.
Ogromnej rzadkości numizmat do najlepszych kolekcji.
Literatura:
Kopicki 7577 (R5); Friedberg 15; CNG. 230I; Kurpiewski 194 (R6); Złoto Wazów T(I) 193 (R5-R6)

Stan zachowania: 2+ (EF+)
Waga: 3,48 g Au
Cena startowa: 35 000 PLN

                          

Lot: 582 Jan II Kazimierz. Talar koronny 1649, Kraków - RZADKOŚĆ R7-R8

an_29e_10

Awers: Półpostać króla w prawo, w koronie i w pełnej zbroi z szerokim naramiennikiem oraz z szarfą dowódcy przypiętą do ramienia zbroi ozdobną broszą. W otoku: IOAN CASIMIR DEI GRA REX POL M D L R PM.
Rewers:
Pod koroną czteropolowa tarcza z małą tarczą z herbem Snop Wazów opasana Orderem Złotego Runa. Herb Sas w tarczy. Po bokach inicjały mennicze G-P, poniżej data 16-49. W otoku: SA SE CZ NEC NON – SVE GO VA HREX.
W 1649 roku, pierwszym roku panowania króla Jana Kazimierza, obowiązywała wciąż ordynacja mennicza ustanowiona jeszcze przez Zygmunta III w 1627 roku zabraniająca bicia drobnej monety srebrnej. Wybijano jedynie pełnowartościowe grube monety: talary i dukaty. Wymuszona trudną sytuacją gospodarczą i ciągłymi wojnami, już w 1650 roku została wprowadzona nowa ordynacja, ponownie wprowadzająca możliwość bicia drobnej wartościowej monety. Ta decyzja zaowocowała natychmiastowymi skutkami. Niemalże całkowicie zaniechano bicia talarów, a kraj został zalany drobną, o zaniżonej próbie srebra, monetą. Natychmiast też zostały wyprowadzone z obiegu pełnowartościowe talary. Ich dalszy los został tym samym przesądzony. Do naszych czasów przetrwały jedynie nieliczne egzemplarze. Polska zaczęła staczać się w otchłań chaosu gospodarczego i monetarnego, który trwał następne sto lat i zakończył się upadkiem Rzeczpospolitej. Talary Jana Kazimierza są dzisiaj wyjątkowo rzadkimi monetami.
Odmiana talara z półpostacią króla bez atrybutów monarszej władzy: berła i jabłka.
Starannie wybity egzemplarz jak na ten  typ monety. Moneta ze starej kolekcji, po raz pierwszy notowana na współczesnym rynku aukcyjnym.
Literatura:
Kopicki 1811(typ, tej odmiany nie uwzględnia); Frankiewicz 609; Tyszkiewicz 75; Dutkowski - Talary Jana Kazimierza 15 (R7-R8)

Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 27,46 g Ag
Cena startowa: 40 000 PLN

                          

Lot: 617 Jan III Sobieski. Medal wybity na pamiątkę elekcji, wagi 5 dukatów 1675

an_29e_11

Awers: Głowa króla w wieńcu laurowym, pod popiersiem: IOAN:3 REX POL.
Rewers
: Pod koroną zaplecione w wieniec gałązki laurowe. Na rozwiniętej wstędze napis: AUREA POST LAVREAM, data na końcach 16-75.
Jan III został wybrany królem Polski w 1674 roku, termin koronacji wyznaczono na lipiec 1674 roku. Z powodu trwającej wojny z Turcją jego koronacja opóźniała się. Odbyła się dopiero 1 stycznia 1676 roku. Sejm podjął specjalną uchwałę, ustalającą początek panowania od dnia elekcji, nie koronacji. W 1675 roku król odniósł zwycięstwo nad Turkami pod Lwowem i 25 sierpnia zjechał do Krakowa, gdzie odbyły się uroczystości elekcyjne. Z tej okazji wybito specjalną serię medali. Medal wybity w złocie jest bardzo rzadki, przeznaczony był tylko dla króla i jego najbliższej świty.
Egzemplarz w złocie był w zbiorze Z. Chełmińskiego, w Ermitażu, a wystawiany pochodzi z XIX/XX-wiecznej kolekcji Frankiewicza.
Pięknie zachowany egzemplarz, połysk menniczy na całej powierzchni.
Ogromnej rzadkość numizmat, jedyny aktualnie znany i dostępny na rynku aukcyjnym.
Literatura:
Raczyński.201; H-Cz.2408

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 17,35 g Au
Średnica: 30,5 mm
Cena startowa: 190 000 PLN

                               

Lot: 660 Stanisław August Poniatowski. Talar 1766 FS, Warszawa - odmiana 32.a4

an_29e_12

Awers: Popiersie króla w prawo w rycerskiej zbroi, z zawieszonym na piersi Orderem Orła Białego. W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LITHU.
Rewers:
Pod koroną owalna czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku. Całość w wieńcu z liści palmowych i dębowych ze wstęgą z napisem: PRO FIDE LEGE ET GREGE i z zawieszonym Orderem Orła Białego. Po bokach inicjały F-S. W otoku: X EX MARCA PURA - COLONIEN 1766.
Pierwszy rocznik talarów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jeden z najrzadszych wariantów tzw. „zbrojarza”.
Kropki po inicjałach FS, brak kropki po COLONIEN i kropka po dacie. Patrz ułożenie liści palmy.
Bardzo ładny, świeży egzemplarz o przyjemnej prezencji. Przetarte jedyne najwyższe partie reliefu.
Literatura:
Davenport 1618; Kopicki 2456, ale nie wyróżnia odmiany; Plage 379, ale nie wyróżnia odmiany; Parchimowicz (SAP) 32.a4

Stan zachowania: 2-/3+ (EF-/VF+)
Waga: 28,06 g Ag
Cena startowa: 2500 PLN

                           

Lot: 731 PRL. Medal 60 rocznica urodzin Ryszarda Kiersnowskiego 1986 - błąd CRACOVIERSESS

an_29e_13

Ciekawostka, medal z błędem na rewersie, na monecie jest CRACOVIERSESS zamiast CRACOVIENSESS.
Tombak srebrzony i oksydowany
Literatura:
Iger R.19.3.b (R3)

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 120,26 g
Średnica: 70 mm
Cena startowa: 798 PLN

Lot: 867 Rosja, Wołyń XII-XIII wiek. 1/3 grzywny złota - RZADKOŚĆ

an_29e_14

Ekstremalnie rzadka pozycja sporadycznie notowana w sprzedaży aukcyjnej.
Bardzo ładny stan zachowania. Jedno naturalne nacięcia, kilka zadrapań.
Grubość około 8 mm; długość 20,5 mm.

Stan zachowania: 2 (EF)
Waga: 9,78 g Au
Cena startowa: 5000 PLN

                       

2

Lot: 2021 Katalog aukcyjny w trzech tomach „NumophylaciiAmpachianiSectiones I-III

an_29e_15

NumophylaciiAmpachianiSectiones I-III. d. i. Verzeichniss der von demverstorbenen Domdechantzu Wurzenund Domkapitularzu Naumburg an der SaaleHerrn Stifts-Regierungsrath Christian Leberecht von Ampachhinterlassenen Münz- undMedaillen-Sammlungzu Berlin”, Leipzig/Naumburg 1833 – 1835.
Tom I (Leipzig 1833): stron 592, pozycji 5100; Tom II (Naumburg 1834): stron 614, pozycji 5050; Tom III (Naumburg 1835): stron 756, pozycji 5943.
Aukcja zbioru monet i medali Christiana Leberechta von Ampacha z Berlina.
Na uwagę zasługuje dukat w złocie Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1765 roku. Na ten katalog do dziś powołuje się wiele domów aukcyjnych.
Oprawa introligatorska ze złoceniami na grzbietach. Wyjątkowo rzadki.
Notowania: E. E. Clain-Stefanelli poz. 7950, M. Gumowski „Biografia Numizmatyki Polskiej” poz. 353, Leitzmann str. 3, I. Zagórski „Monety dawnej Polski” str. 1 w „Spisie dzieł i pism”.

Cena startowa: 2400 PLN

                     

Lot: 2145 II RP. 10 złotych 1936 Piłsudski NGC MS62 (MAX) PROOF LIKE - RZADKOŚĆ

an_29e_16

Wczesny rocznik obiegowej dziesięciozłotówki z Piłsudskim, moneta o prezencji LUSTRZANKI.
Jedyny egzemplarz z tego rocznik, który przeszedł grading NGC i dostał dopisek PL (PROOF LIKE - jak lustrzanka).
Wspaniale, głębokie lustro, efektownie kontrastujące z reliefem, idealnie zachowane detale.
Rzadkość i gratka dla kolekcjonerów monet z okresu II RP.

Literatura:
Parchimowicz 124c

Stan zachowania: NGC MS62 (MAX) PROOF LIKE
Cena startowa: 3000 PLN

                   

Lot: 2226 II RP. 5 złotych 1932 Nike - NAJRZADSZA MONETA OBIEGOWA II RP

an_29e_17

Najrzadsza, obiegowa moneta II RP (R6). Najtrudniejsza do pozyskania moneta międzywojenna.
W 1932 roku inflacja była tak duża, że wartość srebra zawartego w tej monecie przewyższyła jej wartość nominalną, wobec czego większość nakładu wycofano i przetopiono, dlatego dziś bardzo rzadko spotykana na rynku numizmatycznym moneta - okazja, aby uzupełnić kolekcję o najrzadszą monetę II RP.
W katalogach polskich wyceniana na 20000 zł w stanie 3, w stanie 2 już 35000 zł, w stanie 1 cena amatorska. W 2015 roku taka moneta w stanie 1 osiągnęła cenę 75.900 złotych (Aukcja Niemczyk nr 6 - lot 305).
Ładny egzemplarz z naturalnymi śladami obiegu. Moneta w slabie GCN z notą AU50. Duża rzadkość.
Literatura:
Parchimowicz 114e; Fischer OB 013 (jedyna obiegowa moneta II RP, która w 1 stanie ma cenę amatorską); Chałupski 2.22.5.a (R6)

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Cena startowa: 15 000 PLN

                      

Lot: 2324 II RP. PRÓBA srebro 5 złotych 1925 Konstytucja 81 perełek - WYŚMIENITE

an_29e_18

Bardzo rzadka i efektowna międzywojenna próbna moneta wybita w nieznanym nakładzie. Odmiana z 81 perełkami, srebro.
Pierwotnie przeznaczona do obiegu, nie trafiła do niego wraz ze złotymi 10- i 20-złotówkami z tego (1925) roku. Przed wojną kolekcjonerzy mogli kupować tę monetę w sklepie Mennicy, dzisiaj moneta jest ozdobą najznakomitszych kolekcji monet II RP.
Numizmat pożądany przez wszystkich kolekcjonerów monet II RP - zarówno monet obiegowych, jak i próbnych.
Zjawiskowa próbna moneta. Znakomita jakość detali. Wyśmienicie zachowana moneta ze szlachetną patyną i połyskiem menniczym.
Jeden z ładniejszych egzemplarzy tej odmiany który mieliśmy w ofercie.
Moneta do najlepszych zbiorów.
Literatura:
Parchimowicz 113b

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 25,23 g Ag
Cena startowa: 22 000 PLN

                  

Lot: 2326 Wolne Miasto Gdańsk/Danzig. Grosz 1809, CZYSTE SREBRO - RZADKOŚĆ

an_29e_19

Do wybijania groszy w czystym srebrze wzięto zużyte już stemple do monet obiegowych, co sprawiło, że (pomimo, iż są to monety pamiątkowe) to niebyły starannie wykonane.
Grosze w czystym srebrze występują rzadko, szczególnie w takim stanie zachowania.
Minimalny justunek, wspaniale zachowany połysk menniczy.
Moneta przypomina lustrzankę.
Numizmat bardzo rzadki w takim stanie zachowania - do najlepszych kolekcji.
Literatura:
CNG 444.Ia; Kopicki 7813 (R5); Berezowski 12.00 zł

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 2,27 g Ag
Cena startowa: 4000 PLN

                      

Lot: 2360 PRL PRÓBA miedzionikiel 20 złotych 1989 - NAKŁAD NIEZNANY

an_29e_20

Bardzo rzadka odmiana monety wybitej w miedzioniklu.
Wariant z ODWRÓCONYM napisem PRÓBA. Nakład nieznany.
Moneta w pięknym stanie zachowania. Okazja do uzupełnienia kolekcji próbnych monet PRL.
Literatura:
Parchimowicz P323.b3

Stan zachowania: 1/1- (UNC/UNC-)
Waga: 5,74 g CuNi
Cena startowa: 1200 PLN

                      

Lot: 2396 PRL. PRÓBA Nikiel 2 grosze 1990

an_29e_21

Piękny egzemplarz.
Nakład tylko 500 szt.
Literatura:
Fischer P 436

Stan zachowania: L/L- (Proof/Proof-)
Waga: 2,47 g Ni
Cena startowa: 280 PLN

                                 

Lot: 2467 III RP. TRYPTYK Złoto 500.000 złotych 1990 Józef Piłsudski NGC PF66 ULTRA CAMEO - Tylko 16 szt.

an_29e_22

Bardzo rzadka dwuuncjowa moneta, wykonany za granicą, w celu upamiętnienia jednego z trzech wielkich Polaków - Józefa Piłsudskiego.
Nakład tylko 16 sztuk, waga: 62,2 g Au.999. Moneta w idealnym stanie zachowania. Rzadkość.
Literatura:
Parchimowicz 672 (c.a.)

Stan zachowania: NGC PF66 ULTRA CAMEO
Cena startowa: 40 000 PLN

                             

Lot: 2503 III RP. 200.000 złotych 1990 T. Kościuszko Duży Tryptyk

an_29e_23

Moneta o wadze ponad 155 gramów i średnicy 65 mm.
Moneta z tzw. Dużego Tryptyku składającego się z trzech srebrnych monet o wadze 5 uncji srebra każda.
Wspaniały, menniczy egzemplarz. Eleganckie granatowe etui.
Literatura:
Fischer K 084; Parchimowicz 637

Stan zachowania: L (Proof)
Waga: 155 g Ag
Średnica: 65 mm
Cena startowa: 2500 PLN

                   

Lot: 2704 Osowiec - 20 groszy Kasyna Oficerskiego Centralnej Szkoły Podoficerskiej K.O.P.

an_29e_24

Przyzwoicie zachowana moneta; rzadko spotykana w handlu.
Literatura:
Bartoszewicki 238 (R7b)

Stan zachowania: 3/3+ (VF/VF+)
Waga: 2,96 g Zn
Cena startowa: 100 PLN

                              

Lot: 2951 Powstanie Listopadowe. 1 złoty 1831 Głuszyński

an_29e_25

Podpis Głuszyński, litera A, niski numer 20856.
Jest to pierwszy polski banknot drukowany techniką litograficzną i z sygnaturą projektanta. Arkusze z papierni Jeziorna koło Warszawy.
Zielony papier. Złamania, papier na stronie głównej czysty. Dobra ogólna prezencja. Rzadki.
Literatura:
Lucow 133 (R4); Miłczak A22

Stan zachowania: 3 (VF)
Cena startowa: 1500 PLN

                    

Lot: 3043 Getto Teresin. Zestaw 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 koron 1943, 7 szt.

an_29e_26

2 do 100 koron pięknie zachowane stan 1/1. 1 korona stan 3.
W zestawie łącznie 7 szt. Idealnie zachowane banknoty.
Ciekawy, poszukiwany i kompletny zestaw.
Literatura:
Campbell 4111-4117

Stan zachowania: 1/3 (UNC/VF)
Cena startowa: 300 PLN

                               

3

Lot: 4023 Grecja, Tracja, Lizymach 306-281 p.n.e. Stater 286-281 p.n.e., Pella

an_29e_27

Awers: Głowa Aleksandra Wielkiego jako Amona w diademie i z rogiem baranim za uchem w prawo.
Rewers
: Atena siedzi w lewo opiera rękę o tarczę ,w drugiej trzyma Nike.
Po bokach legenda: BAΣIΛEΩΣ ΛΥΣIMAXOΥ, w odcinku litera monogram, w lewym polu litera Φ.
Literatura:
Lanz 102, 141

Stan zachowania: 2 (EF)
Waga: 8,50 g Au
Średnica: 17-19 mm
Cena startowa: 6000 PLN

                                    

Lot: 4029 Grecja, Królestwo Kuszanów-Vasu Deva III ca 260-360 n.e. AV stater

an_29e_28

Awers: Stojący władca z trójzębem.
Rewers
: Bogini na tronie.
Ładnie zachowany egzemplarz. Ex WAG auction.
Literatura:
Friedberg 44,Mitchiner 3542-44

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 8,03 g Au
Średnica: 24 mm
Cena startowa: 2000 PLN

                      

Lot: 4152 Ostrogoths. Athalaric (526-534). Quarter Siliqua - RZADKIE

an_29e_29

Bardzo rzadki typ monety.
Ładny egzemplarz.
Literatura:
Ranieri 282; MIB 54

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 0,72 g Ag
Średnica: 10 mm
Cena startowa: 1000 PLN

                         

Lot: 4154 Bizancjum, Bizancjum, Heraclius, Heraclius Constantinus i Heraclonas 632-641. Solidus, Konstantynopol

an_29e_30

Awers: Postacie trzech cesarzy na wprost.
Rewers:
Krzyż podwyższony i napis: VICTORIA AVGY, poniżej CONOB.
Literatura:
Sear 760-7

Stan zachowania: 2-/3+ (EF-/VF+)
Waga: 4,33 g Au
Cena startowa: 900 PLN

                              

Lot: 4189 Islam, Abbasydzi. Al. Mansfor (756-775). Dinar, Bagdad

an_29e_31

Pięknie zachowany.

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 4,12 g Au
Cena startowa: 800 PLN

                       

Lot: 4236 Anglia, Harold I (1035-1040). Denar typu fleur-de-lis, RZADKI

an_29e_32

Awers: Popiersie z berłem w lewo, napis w otoku.
Rewers:
Dwunitkowy krzyż z czterema liliami w polach, napis w otoku.
Bardzo ładnie zachowana moneta. Rzadsza pozycja w tym stanie zachowania.
Literatura:
Seaby 1165

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 1,11 g Ag
Cena startowa: 800 PLN

                                      

Lot: 4279 Niderlandy, Tiel. Konrad II (1024-1039). Denar - RZADKI

an_29e_33

Awers: Głowa władcy w diademie, w prawo, krzyż z przodu, legend.
Rewers
: Monogram COLONIA.
Bardzo rzadki typ monety niespotykany w sprzedaży aukcyjnej.
Ładny, czytelny egzemplarz, z dużą ilością połysku menniczego.
Literatura:
Dbg. 741

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 1,28 g Ag
Cena startowa: 500 PLN

                        

Lot: 4378 Niemcy, Lotaryngia - Andernach, Theoderich (984-1026). Denar - RZADKI

an_29e_34

Awers: Koronowana głowa w lewo i napis w otoku: NTDEPIODVX.
Rewers:
Napis w dwóch liniach: ANDE RNARA, lilia u góry i u dołu.
Bardzo rzadki typ monety sporadycznie notowany na współczesnym rynku aukcyjnym.
Awers niecentrycznie wybity. Dużo połysku.
Literatura:
Dannenberg 443

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 1,29 g Ag
Cena startowa: 500 PLN

                                  

Lot: 4479 Węgry, Matthias Corvinus (1458-1490). Goldgulden bez daty, Kremnica

an_29e_40

Awers: Wielopolowa tarcza herbowa i napis w otoku: MAThIAS D G R VNGARIE.
Rewers:
Św. Ładysław stojący z globem i napis: S LADISL-AVS REX, w polu litra n i tarcza z dwoma skrzyżowanymi młotami.
Uderzenia w polu, resztki połysku.
Literatura:
Friedberg 20; Pohl K 1-6

Stan zachowania: 2-/3+ (EF-/VF+)
Waga: 3,46 g Au
Cena startowa: 1300 PLN

                  

Lot: 4480 Włochy, Wenecja. Andrea Dandolo (1343-1354). Zecchino (cekin)

an_29e_41

Ładnie zachowany.
Literatura:
Friedberg 1221; Montenegro 93

Stan zachowania: 2-/3+ (EF-/VF+)
Waga: 3,55 g Au
Cena startowa: 900 PLN

                               

4

Lot: 5021 Austria. Karol VI (1711–1740). Talar1718, Praga - PIĘKNY i RZADKI

an_29e_35

Awers: Popiersie w zbroi i wieńcem laurowym, w łańcuchu orderowym, legenda otokowa.
Rewers:
Dwugłowy Orzeł w koronie z mieczem i berłem w szponach, na piersi Orła podwójny herb pod koroną z czeskim lwem i świętym Joachimem, legenda otokowa.
Rzadki typ monety z mennicy praskiej.
Bardzo ładny egzemplarz z delikatna patyną i połyskiem menniczym.
Moneta do najlepszych kolekcji.
Literatura:
Davenport 1077; Dietiker 1021; Halacka 1803

Stan zachowania: 2/2+ (EF/EF+)
Waga: 28,76 g Ag
Cena startowa: 5000 PLN

                          

Lot: 5037 Chiny. 50 Yuan 1995 Panda NGC MS68, RZADKIE – MAŁA DATA

an_29e_36

Rzadki typ monety z małą datą na awersie.
Piękny, menniczy egzemplarz, intensywny połysk menniczy.
Moneta o wadze 15.55 g Au.
Literatura:
KM718

Stan zachowania: NGC MS68
Cena startowa: 17 000 PLN

                         

Lot: 5049 Francja, Napoleon Bonaparte (1804-1815). 40 franków 1812 A, Paryż

an_29e_37

Resztki połysku.
Literatura:
Friedberg 505; Gadoury 1084

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 13,89 g Au.900
Cena startowa: 2600 PLN

                                

Lot: 5081 Malezja - Trengganu. ent, AH 1325 (1907) PCGS MS62 (MAX) - RZADKI

an_29e_38

Numizmat serii cynowych monet wybitych dla lokalnego sułtana.
Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Rzadki numizmat w takim stanie zachowania.
Literatura:
KM20

Stan zachowania: PCGS MS62 (MAX)
Cena startowa: 1200 PLN

                          

Lot: 5268 Peru. 1 libra 1901, Lima

an_29e_39

Sporo połysk w tle. Ładnie zachowane.
Literatura:
KM 207

Stan zachowania: 2/2+ (EF/EF+)
Waga: 7,97 g Au
Cena startowa: 700 PLN

                                   

Lot: 5304 Szwecja, Gustaw II Adolf (1611-1632). 1 öre 1629, Nykoping NGC MS62 (MAX) - PIĘKNE

an_29e_42

Menniczy egzemplarz z czekoladową patyną.
Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Bardzo rzadki numizmat w takim stanie zachowania.
Literatura:
KM # 117

Stan zachowania: NGC MS62 (MAX)
Cena startowa: 1800 PLN

                                      

Lot: 5331 Watykan, Sede vacante. Scudo, 1700 - PIĘKNE

an_29e_43

Wspaniale zachowana moneta ze szlachetną patyną i połyskiem.
Rzadka pozycja w tak wyszukanym stanie zachowania.
Literatura:
KM 651; Davenport 4112

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 31,92 g Ag
Cena startowa: 1500 PLN

                     

Lot: 5314 Indie Brytyjskie, Ottoman sułtan Sylayamn Kanuni Han 1520

an_29e_44

Przyzwoicie zachowane.

Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 3,31 g Au
Cena startowa: 750 PLN

                                    

Lot: 5336 Siedmiogród, (Transylwania). Zygmunt Batory (1581-1599). Talar 1595, Nagybanya - RZADKI

an_29e_45

Awers: Popiersie księcia z gołą głową w prawo, legenda otokowa.
Rewers:
Herb Batorych - Wilcze kły pod mitrą książęcą.
Rzadki talar, sporadycznie pojawiający się w handlu.
Bardzo ładnie zachowana moneta ze szlachetna patyną.
Literatura:
Davenport 8804

Stan zachowania: 2-/3+ (EF-/VF+)
Waga: 27,72 g Ag
Cena startowa: 5000 PLN

                                        

Lot: 5338 Czechy, Jan I Luksemburski (1310-1346). Goldgulden (floren), Praga - RZADKI

an_29e_46

Za panowania Jana Ślepego (Luksemburskiego) bito w Pradze od 1325 roku pierwsze floreny typu florenckiego.
Wydania praskie przedstawiają kilka różnic: korona, lew bohemy i hełm zwrócony w prawo.
Bardzo ładny egzemplarz. Delikatny ślad gięcia.
Literatura:
Don. 814; Weiller, Etr. 355; Gamb. III 802

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 3,48 g Au
Cena startowa: 5000 PLN

                           

Lista wszystkich przedmiotów Aukcji nr 29e Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk dostępna jest TUTAJ.

Autor: Józef Smurawa / Źródło: Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk

Wywiad z Michałem Niemczykiem - gdzie kupować i sprzedawać monety

Zapraszamy do obejrzenia jednego z odcinków YouTube naszego kanału numizmatycznego - Kwadrans z numizmatyką poświęconego tej tematyce:

Więcej odcinków naszego numizmatycznego kanału na Youtube TUTAJ ->

Nowe zasady dotyczące ciasteczek (cookies). Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Wasze oczekiwania. W razie potrzeby można zablokować ciasteczka w przeglądarce jak to zrobić tutaj.

Akceptuję zapisywanie ciasteczek (cookie) dla tej strony:

EU Cookie Directive Module Information