Losowe monety

Polecamy

skup monet
Numizmatyka
Sklep numizmatyczny
Monety
monety skup

11 Aukcja WDA - MiM

.

11wda_1

W dniu 30 marca 2019 roku (sobota) odbędzie się 11 Aukcja WDA - MiM (rozpoczęcie aukcji o godz. 11.00). Licytacja oraz składanie limitów odbywać się będzie na stronie: https://onebid.pl/pl/aukcje/-/503 11wda_2.

WDA i MiM opublikował katalog aukcyjny online pozycji, które znajdą się na najbliższej aukcji. Na aukcji pojawi się wiele ciekawych monet. Aukcja 11: ilość pozycji: 680. Pełen katalog aukcji nr 11 jest dostępny TUTAJ.

                        

Wybrane pozycje z katalogu aukcyjnego Aukcji 11 WDA - MiM:

1 – Grecja, Attyka, Ateny, tetradrachma 479-393 pne, Głowa Ateny/Sowa

11wda_3

Mocny wybity i pięknie zachowany egzemplarz, atrakcyjna równomierna patyna, delikatny połysk menniczy w tle. Awers: Głowa Ateny w hełmie w prawo, Rewers: w kwadracie incusum sowa stojąca w prawo, za nią gałązka oliwna i półksiężyc, przed nią ΑΘΕ. 

Literatura: SNG Cop.31-40

Stan zachowania: 2
Średnica: 24,00 mm

Cena wywoławcza: 1000 PLN / Estymacje: 1500 - 3000 PLN

                                             

8 – RRR-, Bolesław III Krzywousty 1107-1138, Wrocław, Denar Krzyż w formie swastyki

11wda_4

Moneta do najlepszych kolekcji. Menniczy bez obiegowy egzemplarz, połysk na całej powierzchni, detale bez wytarć. Jedna z najstarszych monet Wrocławskich. Denar z lat 1097-1107, mennica Wrocław, Krzyż w formie swastyki, BOLEXSLAVS, na rewersie Głowa z perełkową fryzurą w otoku i napis S IOHANNIS. Kopicki przypisuje monetę B. Śmiałemu. Tylko dwa notowania na WCN. Podobny denar w zbliżonym stanie był oferowany w listopadzie na aukcji WCN - sprzedany 4032 zł (wcześniejsze notowane w 2012 st. 2 - 7480 PLN). Na 7 WDA był denar w niespotykanej odmianie sprzedany 3600 zł https://onebid.pl/pl/auction/391/lot/77/rrr-boleslaw-iii-krzywousty-1107-1138-wroclaw-denar-krzyz-w-formie-swastyki-odmiana. Moneta do najlepszych kolekcji.

Literatura: Kopicki 29 R8

Stan zachowania: 1- R8
Średnica: 13,00 mm

Cena wywoławcza: 2000 PLN / Estymacje: 3000 - 6000 PLN

                                     

10 – RR-, Bolesław IV Kędzierzawy po 1166, Denar, Władca na tronie/ Ptak

11wda_5

Na awersie monarcha na tronie z mieczem w prawej ręce, w polu litera E na rewersie orzeł z uniesionymi skrzydłami. Jeden z ostatnich denarów Piastowskich. Dalsze zmniejszanie wagi zmusiło mincerzy do bicia monet jednostronnych, co dało początek mennictwu brakteatowemu w Polsce. Niezwykle rzadko spotykany w handlu denar. Równe bicie, delikatny połysk. Ładny egzemplarz rzadkiego denara. Nienotowana odmiana w Kopickim z literą E w polu. Egzemplarz do najlepszych zbiorów.

Literatura: Kopicki podobny 63 R3 (niedoszacowane)

Stan zachowania: 2/2- RR (nienotowany)
Średnica: 17,00 mm
Cena wywoławcza: 1000 PLN / Estymacje: 4000 - 6000 PLN

                  

19 – RR-, Zakon Krzyżacki, Brakteat 1247-1258, Rycerz z tarczą, piękny

11wda_6

Duży - 19-20mm, jeden z pierwszych brakteatów krzyżackich. Rycerz z tarczą, proporcem i krzyżem. Bardzo ładny egzemplarz w ciemnej wielowiekowej patynie. Poszukiwana moneta

Literatura: Kopicki 8985 R6

Stan zachowania: 3+
Średnica: 19,00 mm

Cena wywoławcza: 1000 PLN / Estymacje: 1500 - 3000 PLN

                      

29 – RRR-, Zakon Krzyżacki, Küchmeister von Sternberg 1414-1422, Szeląg napis od 1/4 otoku

11wda_7

Niezwykle rzadki szeląg krzyżacki Michała, z napisem otokowym na rewersie rozpoczynającym się zamiast od góry to od 1/4 otoku. Wielka rzadkość brakująca nawet w zaawansowanych kolekcjach monet krzyżackich.

Literatura: Kopicki nie notuje - podobny 9027 R8, Vossberg 793

Stan zachowania: 3 podobny R8
Średnica: 20,50 mm

Cena wywoławcza: 2000 PLN / Estymacje: 4000 - 6000 PLN

 

48 – RR-, Zygmunt I Stary, Trojak 1530, Toruń, T.18mk, R5

11wda_8

Trojak dla Ziem Pruskich. Odmiana z dużą głową króla w czepcu. Kilka drobnych rysek w tle na awersie. Rzadki i poszukiwany renesansowy trojak.

Literatura: Kopicki 3094 R5, Iger T.30.1.b R5, Tyszkiewicz 18 mk

Stan zachowania: 3 R5
Średnica: 20,50 mm
Cena wywoławcza: 4000 PLN / Estymacje: 7000 - 9000 PLN

                      

57 – RRR- Zygmunt II August, Dukat 1554, Gdańsk, R6

11wda_9

Awers: głowa króla w prawo, w koronie i zbroi, w otoku: SIGIS AVG REX POLONI M D LIT 1554. Rewers: dwa lwy podtrzymują powyginany kartusz z herbem miasta, przed napisem lilia, w otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANEN. Minimalnie gięty egzemplarz. Moneta ze starą patyną. Dukaty ostatnich Jagiellonów są jednymi z najrzadszych i najwyżej cenionych monet polskiej numizmatyki. Znane są tylko z nielicznych zbiorów. Moneta w slabie amerykańskiej firmy gradingowej NGC.

Literatura: Kopicki 7376 R6, Kaleniecki s. 29

Stan zachowania: NGC AU55
Średnica: 21,00 mm
Cena wywoławcza: 40 000 PLN / Estymacje: 80 000 - 110 000 PLN

                        

71 – RR- Stefan Batory, Szóstak 1581, Wilno, R6

 11wda_10

Awers: popiersie króla w prawo i napis wokoło STEPHA D G REX PO M D LIT. Rewers: tarcze z herbami Polski, Litwy i Batorych, wokoło napis GROSS ARGE /herb Leliwa/ SEX M D LIT. Znak menniczy pomiędzy tarczami na rewersie. Miejscowe niedobicie na portrecie królewskim. Bardzo rzadka i poszukiwana moneta.

Literatura: Kopicki 3380 R6, Ivanauskas 5SB3-3 (RRRR)

Stan zachowania: 3/3+ R5
Średnica: 26,00 mm
Cena wywoławcza: 10 000 PLN / Estymacje: 20 000 - 30 000 PLN

                                     

82 – RRR-, Stefan Batory, Szeląg Olkusz 1582, egzemplarz ilustrowany w katalogu

11wda_11

Typ z dużą literą S i rozdzieloną datą nie został odnotowany w katalogu Kopickiego, nie wystąpił on, poza tym egzemplarzem na rynku aukcyjnym. Po raz pierwszy został on skatalogowany w monumentalnym katalogu monet Stefana Batorego opracowanym przez J. Parchimowicza i M. Brzezińskiego, gdzie znalazło się zdjęcie oferowanego na tej aukcji egzemplarza. Wielka rzadkość i unikatowa szansa poszerzenia kolekcji o ten typ monety.

Literatura: Kopicki nie notuje, Parchimowicz/Brzeziński 12.a2

Stan zachowania: 3 jedyny znany
Średnica: 19,00 mm
Cena wywoławcza: 1000 PLN / Estymacje: 2000 - 4000 PLN

                           

86 – RR-, Zygmunt III Waza, Talar 1629, Bydgoszcz, R6

11wda_12

Odmiana z herbem Półkozic na awersie i kokardą za mieczem. Minimalna wada krążka widoczna na rewersie na wysokości godziny 7. Moneta ze starą patyną. Atrakcyjny egzemplarz.

Literatura: Dostych 29.10.04, R6

Stan zachowania: 3+
Średnica: 42,00 mm

Waga: 28,01 mm
Cena wywoławcza: 4000 PLN / Estymacje: 6000 - 9000 PLN

                                

174 – RRR-, Zygmunt III Waza, Ternar Poznań 1603, T.60mk?, R7

11wda_13

W 1603 miasto Poznań rozpoczyna emisję ternarów, na potrzeby miejskie. Emisje ze skrzyżowanymi kluczami na rewersie i datą po bokach będą kontynuowane przez następne lata jednak typ z orłem na awersie zostanie zmieniony już w kolejnym roku na typ z tarczami herbowymi. Numizmat wielkiej rzadkości stanowiący niewątpliwie ozdobę zbioru.

Literatura: Kopicki 7970 R7, Tyszkiewicz 60mk?

Stan zachowania: 2-/3+ R7
Średnica: 15,00 mm
Cena wywoławcza: 3000 PLN / Estymacje: 4000 - 6000 PLN

                             

186 – RR-, Władysław IV, Medal koronacyjny, 1633

11wda_14

Medal koronacyjny wielkości orta. Na awersie pod insygniami napis: VLADISLAVS. IV. CORONATVS. IN. REGEM. POL. ET. M. D. L. ANNO. 1633. DIE. 6. FEB, na rewersie król z gałązkami palmowymi obok obelisk, nad którymi góruje napis IHS pośród promieni, w otoku napis: HONOR. VIRTV-TIS. PRAEMIVM. Poszukiwany i rzadki.

Literatura: H-Cz.1738 R2, Raczyński 108

Stan zachowania: 3
Średnica: 28,20 mm
Cena wywoławcza: 1000 PLN / Estymacje: 1500 - 2200 PLN

                      

191 – RRR-, Jan Kazimierz, Ort 1651, Bydgoszcz, 21 gr zamiast 18, OL..SVE zamiast POL..SVET, T.24mk, R4, ex. CZAPSKI

11wda_15

Bardzo rzadka odmiana z wartością 21 po bokach tarczy herbowej, prostej u góry; legendę rozpoczyna OL zamiast POL; SVE zamiast SVEC, portret z krzyżem na płaszczu. Orty wartości 21 groszy zamiast 18 należą do bardzo rzadkich, bite wg ustawy obowiązującej zaledwie niecałe półtorej miesiąca. Na rynku pojawiają się bardzo rzadko. Na 45 notowanych na WCN ortów z tego rocznika, tylko 9 sztuk było z nominałem 21, jednak wśród nich są też bardzo rzadkie odmiany, jak oferowana na tej aukcji - pojawiła się ona na WCNie tylko 2 razy (są to też jedyne notowania na rynku krajowym), raz 16 lat temu w 2003 roku, potem w 2016 gdzie monetę w stanie 3+ sprzedano za 7280 zł. Tyszkiewicz wycenia na 24 marki w złocie dla nominału 21, przy wycenie 7 marek dla 18 groszowego orta. Tyszkiewicz nie wyróżnia odmian. MONETA POCHODZĄCA Z NAJLEPSZEJ KOLEKCJI (EMERYKA HUTTEN CZAPSKIEGO) - DO NAJLEPSZEJ KOLEKCJI.

Literatura: Kopicki nie notuje odmiany - jak 1711 R4, Tyszkiewicz 24 mk

Stan zachowania: 3 RRR
Średnica: 28,00 mm
Cena wywoławcza: 3000 PLN / Estymacje: 6000 - 12 000 PLN

                              

221 – August II Mocny, 1/3 talara pamiątkowego 1727, Cyprys

11wda_16

Najwyższa nota w PCGS, zarazem jedyny egzemplarz tak wysoko oceniony. Rzadka moneta, a w tym stanie bardzo rzadka. Piękne detale, atrakcyjna patyna, bardzo dobra prezencja ogólna. Napis upamiętniający śmierć żony króla Krystyny Eberhardyny. Moneta do najlepszych kolekcji.

Literatura: Kopicki 1130 R3, Kahnt 318, Merseburger 1660

Stan zachowania: PCGS AU58 MAX NOTA
Średnica: 31,00 mm

Cena wywoławcza: 1000 PLN / Estymacje: 2000 - 5000 PLN

                       

249 – RR- August III Sas, Próbny Talar Koronny 1762, R6

11wda_17

Awers: popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, przez ramię przerzucony płaszcz, w otoku: D G FRID AUGUSTUS REX POL EL SAX. Rewers: pod koroną czteropolową tarcza polsko-litewska, w środku dwupolowa tarcza saska, tarcza opleciona liśćmi palmy i oliwki, u dołu w splotach data 1762. Próbne bicie monety koronnej z ukoronowanym popiersiem królewskim i dużą czteropolową tarczą Rzeczpospolitej. Moneta wybita w bardzo małej ilości egzemplarzy. Piękny egzemplarz ze starą patyną. Bardzo rzadki i poszukiwany numizmat. Ostatnia sprzedaż tego typu monety na aukcji zagranicznej miała miejsce w dniu 10 października 2018 w firmie numizmatycznej Fritz Rudolf Künker gdzie podobnego talara sprzedano za kwotę powyżej 40 000 Euro.

Literatura: Kopicki 2140 R6, Kahnt 540, Tyszkiewicz 25 marek

Stan zachowania: 1-
Średnica: 40,00 mm
Waga: 25,61 g

Cena wywoławcza: 15 000 PLN / Estymacje: 70 000 - 100 000 PLN

                                 

274 – RR-, August III Sas, Trojak 1763, Elbląg, R4

11wda_18

Odmiana z napisem GROSSUS na rewersie. Litery F-L-S pod herbem miasta. Moneta z wirującym połyskiem menniczym. Wyśmienicie zachowany egzemplarz. Polecamy do najlepszych kolekcji.

Literatura: Iger E.63.2.a R4, Kopicki 7175 R4

Stan zachowania: PCGS MS64+
Średnica: 20,00 mm
Cena wywoławcza: 4000 PLN / Estymacje: 9000 - 12 000 PLN

                 

280 – R-, Stanisław A. Poniatowski, Dukat 1773, Warszawa, R3

11wda_19

Piękny egzemplarz, połysk menniczy, NGC oceniło detale na AU (About uncirculated - prawie mennicze). Bardzo rzadko występujący rocznik, tylko 2 notowania na aukcjach Niemczyk, tylko jedno notowanie WCN (20 lat temu). Wczesny typ z legendą na rewersie w kwadratowej ramce.

Literatura: Kopicki 2511 R3, Friedberg.102, H-Cz.3157 R3, Plage.431, Kaleniecki s. 533

Stan zachowania: NGC st. AU R3
Średnica: 21,60 mm
Cena wywoławcza: 8000 PLN / Estymacje: 15 000 - 25 000 PLN

                                     

331 – RR- Śląsk, Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie, Jerzy III Brzeski, Ludwik IV Legnicki, Krystian Wołowsko-Oławski , Półtalar 1559, Brzeg, piękny

11wda_20

Awers: Trzy półpostacie książąt z gołymi głowami w bogato zdobionych zbrojach. W odcięciu spleciony liściasty ornament. W otoku: D G GEORGIUS LUDOVICUS CHRISTIANUS FRAT. Rewers: Owalna czteropolowa tarcza książąt legnicko-brzeskich. U dołu inicjały E-W. W otoku: DUCES SILESIÆ LIGN BREG ET WOLAV 1659. Moneta z gabinetową prezencją. Perfekcyjnie wybite postacie książąt. Wysoki relief niedotknięty obiegiem. Delikatna patyna. Moneta bita na szerokim krążku. Rzadki rocznik dotychczas tylko raz oferowany na krajowym rynku aukcyjnym. Zdecydowanie najładniejszy egzemplarz półtalara z trzema braćmi jaki widzieliśmy. Moneta będzie ozdobą każdej kolekcji.

Literatura: Kopicki. 5343 R4, FuS. 1779

Stan zachowania: 1-
Średnica: 38,00 mm
Cena wywoławcza: 8000 PLN / Estymacje: 15 000 - 20 000 PLN

                

339 – Księstwo Oświęcimsko-Zatorskie, Maria Teresa, 30 krajcarów 1775, Wiedeń, R2

11wda_21

Piękny egzemplarz na granicy stanu menniczego. Typ monety niezmiernie rzadko występujący w dobrych stanach zachowania. Dotychczas ani NGC ani PCGS nie ogradowało żadnej tego typu monety jako menniczej. W styczniu tego roku na aukcji w Nowym Jorku egzemplarz w podobnym stanie zachowania został sprzedany za ponad 4000 $. Gorąco polecamy.

Literatura: Kopicki 9201 R2

Stan zachowania: NGC AU58 MAX ŚWIAT
Średnica: 30,00 mm
Cena wywoławcza: 3000 PLN / Estymacje: 13 000 - 18 000 PLN

                            

363 – Powstanie Listopadowe, Dukat 1831, kropka przed pochodnią, menniczy

11wda_22

W NGC tylko jeden egzemplarz tego typu monety oceniono o punkt gradingowy wyżej. Bardzo poszukiwana przez kolekcjonerów moneta w menniczym stanie zachowania. Odmiana z kropką przed pochodnią. Moneta do najlepszych kolekcji.

Literatura: Bitkin 1, Plage 269

Stan zachowania: NGC MS63 1 sztuka wyżej
Średnica: 22,00 mm
Cena wywoławcza: 4000 PLN / Estymacje: 8000 - 14 000 PLN

                            

382 – RR- PRÓBA, 100 złotych 1925, Duży Kopernik, Warszawa

11wda_23

Na rewersie wypukły napis PRÓBA. Projekt monety w stylu później secesji wykonał znany polsko-amerykański rzeźbiarz i malarz Stanisław Szukalski. Jedna z najbardziej efektownych monet próbnych II Rzeczpospolitej. Wybita stemplem lustrzanym w niskim nakładzie 100 sztuk. Oferowany egzemplarz posiada piękną starą patynę. Bardzo poszukiwana i wysoko ceniona moneta.

Literatura: Parchimowicz P-167.a

Stan zachowania: 1-
Średnica: 25,00 mm
Cena wywoławcza: 20 000 PLN / Estymacje: 39 000 - 44 000 PLN

                  

426 – 2 złote 1934, Głowa, WYŚMIENITE

11wda_24

Imponującej urody egzemplarz. Bardzo wysoka i w pełni zasłużona nota dla srebrnej monety. NGC za wysoką notą MS65 dodało jeszcze + (plus), by wyróżnić wyjątkową urodę monety, która wg NGC jest ładniejsza niż MS65. Moneta oceniono o nie całe oczko wyżej została sprzedana za 10 aukcji WDA-MiM za 9600 zł https://onebid.pl/pl/auction/394/lot/542/2-zlote-1934-glowa-wysmienita-rewelacyjna-nota. Wyśmienity menniczy egzemplarz z mocnym połyskiem, wspaniałe detale, bez patyny. Egzemplarz do najekskluzywniejszych kolekcji monet II RP.

Literatura: Parchimowicz 110c

Stan zachowania: NGC MS65
Średnica: 22,00 mm
Cena wywoławcza: 2000 PLN / Estymacje: 3000 - 6000 PLN

                                     

445 – RRR-, 5 groszy 1934, mennicze, NAJRZADSZE, kolor RB

11wda_25

Najbardziej poszukiwany, najrzadszy rocznik pięciogroszówki, piękny egzemplarz. Jak na ten rocznik i kolor, wysoka nota gradingowa. Na świecie istnieją tylko nieliczne egzemplarze z notą MS. Patrząc na detale i połysk menniczy, naszym zdaniem zaniżona nota gradingowa. Wyśmienita moneta w czerwonym-brązowym kolorze (RB), z przewagą czerwieni. Najwyższej klasy rzadkość do najlepszych kolekcji monet II RP.

Literatura: Parchimowicz 103f

Stan zachowania: NGC MS62 RB
Średnica: 20,00 mm
Cena wywoławcza: 4000 PLN / Estymacje: 8000 - 16 000 PLN

                      

489 – RRR-, Wolne Miasto Gdańsk, 1/2 guldena 1927, STEMPEL LUSTRZANY

11wda_26

EKSKLUZYWNA KOLEKCJA LUSTRZANEK WMG. Druga najrzadsza srebrna lustrzanka z kolekcji, pierwszy raz na Onebid. Lustrzane monety z rocznika 1927 to prawdziwe rarytasy wśród monet WMG, których brakuje nawet w najlepszych kolekcjach. Bardzo rzadki rocznik, znane pojedyncze sztuki. Tylko 2 monety oceniono wyżej w PCGS. Wyśmienity egzemplarz, dodająca uroku patyna, imponująca prezencja ogólna. Bardzo rzadka moneta, wybita stemplem lustrzanym dla Wolnego Miasta Gdańska, w bardzo niskim nakładzie w celach kolekcjonerskich. Parchimowicz katalog specjalistyczny wyd. 2012 - 65d, Kopicki - nie wiedział o istnieniu rocznika 1927 w wersji lustrzanej. LUSTRZANKI WMG są odpowiednikiem, niskonakładowych monet kolekcjonerskich II RP - błędnie kojarzonych z próbami technologicznymi i jako takie katalogowane przez autorów opracowań. Monety takie jak 10 zł 1934 klipa Piłsudski, 10 zł 1934 Klamry, monety wybite stemplem lustrzanym (lustrzanki) 10 zł Sobieski i Traugutt, 100 zł 1925 Kopernik, czy inne tego typu monety bite z napisem PRÓBA w nakładach 20, 50 czy 100 szt., to MONETY KOLEKCJONERSKIE. Te wybite stemplem lustrzanym, najczęściej nie posiadały napisu próba. Na tych bitych stemplem zwykłym, napis próba umieszczono w celu odróżnienia od monet obiegowych. Wszystkie wymienione monety II RP - to monety kolekcjonerskie i jest to potwierdzone w literaturze międzywojennej. Fakt ten potwierdzają również listy ofertowe międzywojennego sklepu mennicy. Dziś monety kolekcjonerskie II RP (nazywane PRÓBAMI) kosztują kilkanaście - kilkadziesiąt tysięcy PLN. Monety WMG wybite stemplem lustrzanym, to dokładnie takie same monety kolekcjonerskie. Także wybite w znikomych nakładach, pojawiające się równie rzadko w handlu. Autorzy katalogów z niewiadomych powodów pomijają je w popularnych corocznych wydaniach katalogów, jakby wcale nie istniały, skatalogował je J. Parchimowicz w specjalizowanym katalogu (wyd. 2012) - jednak bez stworzenia dla nich oddzielnego działu - jak to ma miejsce przy monetach kolekcjonerskich II RP, opisał je też Kopicki nadając im rzadkości między R7 a R8. EGZEMPLARZ DO NAJLEPSZYCH KOLEKCJI MONET WMG.

Literatura: Parchimowicz katalog specjalistyczny wyd. 2012 - 65d, Kopicki - nie notuje

Stan zachowania: PCGS PR64 DCAM b. rzadki rocznik
Średnica: 19,50 mm
Cena wywoławcza: 10 000 PLN / Estymacje: 15 000 - 25000 PLN

                            

527 – Getto, 10 marek 1943 Al, MENNICZE, tylko 1 szt. wyżej

11wda_27

Druga najwyższa nota gradingowa w PCGS. Tylko jeden egzemplarz w PCGS otrzymał o punkt gradingowy wyższą notę. Ekstremalnie rzadka moneta w tym stanie. Wyśmienity menniczy egzemplarz bez wytarć obiegiem, mocny połysk. EGZEMPLARZ DO NAJZNAMIENITSZYCH KOLEKCJI.

Literatura: Parchimowicz 15a

Stan zachowania: PCGS MS63 2-ga MAX NOTA
Średnica: 28,30 mm
Cena wywoławcza: 1000 PLN / Estymacje: 1500 - 2500 PLN

                       

539 – 5 złotych 1958 Waryński, Próba ALUMINIUM, nakład 20 sztuk

11wda_28

Bardzo rzadka PRÓBA wybita w aluminium w nakładzie tylko 20 egzemplarzy. Jedna z najciekawszych typologicznie monet wczesnego PRLu, znana tylko z próbnych odbitek. Moneta do najlepszych kolekcji.

Literatura: Parchimowicz P227c

Stan zachowania: 1-
Średnica: 29,00 mm
Waga: 3,17 g

Cena wywoławcza: 5000 PLN / Estymacje: 8000 - 12 000 PLN

                                  

588 – R-, 2 złote 1971, Jagody, PROOFLIKE

11wda_29

Ogromna rzadkość, moneta z lustrem jak w lustrzankach zamiast typowego połysku w tle. Selekcjonowany egzemplarz, świetnie wybity i zachowany z efektem PROOFLIKE i nietkniętymi detalami. Najwyższa nota gradingowa na świecie (patrząc zarówno na NGC jak i PCGS). Moneta do najlepszych kolekcji.

Literatura: Parchimowicz 216.e

Stan zachowania: NGC MS65 PL MAX NOTA ŚWIAT
Średnica: 27,00 mm
Cena wywoławcza: 500 PLN / Estymacje: 1200 - 2200 PLN

                    

623 – 200.000 złotych 1994, Inwalidzi, PRÓBA, nikiel

11wda_30

Firma wystawia małą kolekcję selekcjonowanych pod względem stanów zachowania prób niklowych. Najwyższa nota gradingowa na świecie (patrząc zarówno na NGC jak i PCGS). Próba niklowa wybita w nakładzie 500 szt. Menniczy wyśmienity selekcjonowany egzemplarz w idealnym stanie. Moneta do najlepszych kolekcji.

Literatura: Parchimowicz P652

Stan zachowania: NGC PF70 ULTRA CAMEO MAX NOTA ŚWIAT
Średnica: 32,00 mm
Cena wywoławcza: 800 PLN / Estymacje: 1500 - 2000 PLN

                     

635 – RRR-, 2 zł 2007 DESTRUKT, JEDEN KOLOR, JAK PRÓBA

11wda_31

Moneta przypomina próbę w innym metalu. Niezwykle rzadki typ destruktu monety 2 złotowej. W krążku zewnętrznym został niecentrycznie wybity otwór, potem nie został wbity środek, a następnie taki krążek trafił pod stempel, gdzie została poprawnie wybita moneta. Średnica otworu wewnętrznego mniejsza, gdyż podczas bicia został otwór zmniejszył się. Większość spotykanych na rynku destruktów 2 złotówek to monety z centralnie wybitym otworem, w który źle wpasowano wewnętrzny krążek. Wyśmienity stan zachowania, najwyższa nota gradingowa na świecie. W kolekcjach monet ostatniego wieku, bitych maszynowo w wielkich ilościach, nie ilość monet świadczy o jej jakości kolekcji, a ilość perełek się w niej znajdujących. Nie ma wyższej klasy perełek niż PRÓBY niskonakładowe, oraz jeszcze rzadsze do nich, powstałe przez przypadek ciekawe błędy bicia (przesunięcia, odwrotki). MONETA DO NAJLEPSZYCH KOLEKCJI.

Literatura: Parchimowicz 708

Stan zachowania: PCGS MS67
Średnica: 21,50 mm
Cena wywoławcza: 2000 PLN / Estymacje: 2500 - 3500 PLN

                

666 – Stany Zjednoczone Ameryki (USA), 20 dolarów 1882 CC, Carson City, bardzo ładne

11wda_32

Moneta na granicy stanu menniczego. Rzadka w takim stanie zachowania.

Literatura: Friedberg 179

Stan zachowania: PCGS AU58
Średnica: 34,00 mm
Cena wywoławcza: 10 000 PLN / Estymacje: 15 000 - 20 000 PLN

                                        

672 – Wielka Brytania, 5 funtów 1887, Wiktoria

11wda_33

Złoto próby 917. Nakład 54 000 sztuk. Moneta wybita z okazji 50 rocznicy panowania królowej Wiktorii. Jedna z najcięższych złotych monet obiegowych, stąd często występujące ślady drobnych obić w polu i na rancie. Wielka, efektowna złota moneta.

Literatura: Friedberg 390

Stan zachowania: 2-/3+
Średnica: 37,00 mm
Waga: 39,92 g

Cena wywoławcza: 5000 PLN / Estymacje: 8000 - 12 000 PLN

                       

680 – Lilienthal, Michael, Thaler Cabinet 1735, Królewiec

11wda_34

II wydane. Format kieszonkowy, 450 str. i 27 str. indeksu. Książka w oryginalnej starej oprawie. Bardzo dobry stan zachowania. Jeden z najstarszych katalogów opisujących talary bite w Europie, w tym polskie. Ważne źródło wiedzy w literaturze numizmatycznej zawierające pierwszy opis talarów polskich. M. Gumowski poz. 2575; A. Ryszard BNP str. 46; I.
Średnica: 50.00 mm

Stan zachowania: bardzo dobry
Cena wywoławcza: 1000 PLN / Estymacje: 1200 - 1500 PLN

               

Pełna prezentacja oferty aukcji nr 11, opisy pozycji i szczegółowe zdjęcia na stronie: 11 Aukcja WDA - MiM - OneBid.

Autor: Józef Smurawa / Źródło: Warszawski Dom Aukcyjny / OneBid

Nowe zasady dotyczące ciasteczek (cookies). Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Wasze oczekiwania. W razie potrzeby można zablokować ciasteczka w przeglądarce jak to zrobić tutaj.

Akceptuję zapisywanie ciasteczek (cookie) dla tej strony:

EU Cookie Directive Module Information