Losowe monety

Polecamy

skup monet
Numizmatyka
Sklep numizmatyczny
Monety
monety skup

Aukcja 17 Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk

.

an_17_1W dniu 27 października 2018 roku (sobota) odbędzie się Aukcja 17 Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk (rozpoczęcie aukcji o godz. 9.00 - Hotel Westin, Warszawa). Lista wszystkich przedmiotów aukcyjnych znajduje się na stronie internetowej Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk, gdzie można wcześniej złożyć swoje oferty (przed rozpoczęciem aukcji): www.aukcjamonet.pl. Aukcja 17 to wielkie rzadkości numizmatyczne z Polski i świata, dukaty, półtalary, talary, medale, banknoty i odznaczenia. Wiele pozycji aukcyjnych należy do rzadkości po raz pierwszy oferowanych w handlu numizmatycznym. W ofercie znalazło się kilkaset przedmiotów.

an_17_2

                    

Wybrane pozycje z katalogu aukcyjnego Aukcji 17:

Lot: 9 Rzym, Antoninus Pius 138-161 r. Aureus 140/141

an_17_3

Awers: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo. W otoku: ANTONINVS AVG PIVS TRP COS III.
Rewers: Siedzący na platformie cesarz w towarzystwie Liberalitas obdarowuje obywatela w rzymskiej todze.

Ładny, czytelny egzemplarz. Połysk menniczy. Bardzo rzadka moneta.

Literatura: RIC 75a; Cohen 484

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 6.26 g Au
Średnica: 18 mm

Cena startowa: 11 000 PLN

                 

Lot: 25 Bolesław Chrobry. Denar "DVX INCLITVS", ex. Karolkiewicz collection - Rzadkość R6

an_17_4

Awers: Głowa monarchy w prawo BOLIZLAVS DVX.
Rewers:
Krzyż z czterema kulkami między ramionami INCLITVS.

Fascynująca moneta pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego. Ważne świadectwo początków państwa polskiego. Denary Bolesława Chrobrego niezwykle rzadko występują w skarbach średniowiecznych. Obieg monetarny na terenach dzisiejszej Polski zdominowany był przez emisje denarów krajów sąsiednich – Czech i państw niemieckich. Po przez emisje denarów z tytulaturą książęcą lub królewską, Bolesław Chrobry chciał zaznaczyć swą niezależność od cesarza Niemiec, podkreślić prestiż i pełnię władzy. Rzadkość występowania, niewielka ilość odmian stempli świadczą o głównie prestiżowym charakterze tych emisji. Największy autorytet mennictwa tego okresu prof. S. Suchodolski tytuł ,, DVX INCLITVS’’ tłumaczy ,, książę znakomity (przesławny). Jest bardzo prawdopodobne, że tytuł ten został mu nadany w czasie realizowania przez cesarza niemieckiego Ottona III koncepcji odbudowy imperium rzymskiego, który widział w Bolesławie Chrobrym ,,brata i przyjaciela cesarstwa‘’.
Moneta pochodzi z legendarnej aukcji H. Karolkiewicza (poz. 2014) grudzień 2000 r.
Wyraźny, urzekający portret króla Bolesława. Najrzadszy i najlepiej zachowany denar Chrobrego na rynku. Ogromna rzadkość.
Numizmatu tego nie posiadał żaden wielki kolekcjoner: Chełmiński, Chomiński, Frankiewicz, Kubicki, Czapski.
Notowany tylko w zbiorze hr. Potockiego. Dziś możemy podziwiać egzemplarze jedynie w muzealnych gablotach.

Literatura: Kopicki 20 (R6); CNG 19

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 1,47 g Ag
Średnica: 18 mm

Cena startowa: 80 000 PLN

                   

Lot: 28 Bolesław III Krzywousty. Brakteat protekcyjny jednopostaciowy, ok. 1136, Kraków - TYP C (Jedyny)

an_17_5

Awers: Święty Wojciech z pastorałem i ewangeliarzem na wprost. Legenda otokowa z imieniem św. Wojciecha.

Brakteat, typ III wzoru rzymskiego (jednopostaciowy), bity w 1127 roku, mennica Kraków (Gniezno ?) stempel C, masa 0,64 g, śr. 25-27 mm, srebro wysokiej próby.
W otoku napis: + S C A [S D] E L B E R I A . S E P S [et MA] (wszystkie litery odwrócone) = Sanctus Adalbertus episcopus et martyr = św. Adalbert-Wojciech biskup i męczennik.
Postać św. Wojciecha na wprost w długiej szacie, w paliuszu, bez nakrycia głowy i nimbu, w prawej ręce skośnie przed sobą trzyma pastorał krzywaśnią na zewnątrz, w lewej, opierając o pierś trzyma Ewangelię. Dołem spod szaty wystają rozstawione skośnie buciki stwarzając wrażenie, że święty stoi na łuku (nieboskłonu).
Rok 1127, to rok bardzo ważny w dziejach Kościoła polskiego, a kult św. Wojciecha zyskał nowy blask. Zapiski rocznikarskie zgodnie notują pod rokiem 1127 invencio capitis s. Adalberti, cudowne odnalezienie głowy św. Wojciecha podczas przebudowy Jego grobowca (III konfesji bazyliki romańskiej Władysława Hermana). Odbyte uroczystości miały na celu godne uczczenie podniesienia szczątków świętego męczennika, patrona Kościoła Polskiego, dynastii piastowskiej i całego państwa. Odnalezienie relikwii odbiło się szerokim echem w chrześcijańskim świecie. Gdyby Czesi byli świadomi, że w zrabowanym w 1038 r. przez nich sarkofagu ciało jest kompletne, podnieśliby larum i protest na całą Europę, a tego nie zrobili. Dopiero w 1143 r. ogłosili „cudowne” odnalezienie głowy świętego w Pradze, a to oznacza, że wcześniej jej tam nie było.
Nic dziwnego, że odnalezienie relikwii, tak ważne wydarzenie, zostało uwiecznione specjalną emisją monet. Wyeksponowanie na brakteacie patrona metropolii gnieźnieńskiej po uroczystościach podwyższenia relikwii św. Wojciecha w 1127 r., zbiegło się ze staraniami Bolesława o poddanie nowo erygowanych diecezji pomorskich Gnieznu (kujawskiej i lubuskiej oraz planowanej wolińskiej).
Inspiracją dla osoby projektującej stempel brakteata typu III oraz rewers dwustronnej pieczęci pieszej Krzywoustego, stosowanej w tym czasie przez jego kancelarię (odciski na ołowianych bullach III-V) była prawdopodobnie płaskorzeźba z XI w., znajdująca się na antycznej studzience w bazylice św. Bartłomieja na Wyspie Tybrowej w Rzymie. Pierwotnie było to sanktuarium św. Wojciecha, jedna z kilku fundacji cesarza Ottona III ku czci tego męczennika, w której złożył uzyskaną od Chrobrego relikwię.
Dlatego proponuję jednopostaciowy brakteat nazywać „wzorem rzymskim”. Wyobrażenie, od pierwszego opisu i interpretacji odkrywcy monety Zygmunta Wdowiszewskiego w 1959 roku wywołało ożywioną dyskusję dotyczącą datowania, odczytu i powodu wybicia. Jeszcze w tym samym roku Ryszard Kiersnowski wysunął hipotezę, że wybita moneta była obronną reakcją Kościoła polskiego na postanowienia papieskie o poddaniu metropolii gnieźnieńskiej Magdeburgowi (bullą z 1133 r., przynajmniej na pergaminie). Dokładnie po roku, abp magdeburski Norbert, późniejszy święty zmarł, nie zrealizowawszy swych groźnych dla Polski zamierzeń. W żadnym wypadku emisje monetarne, eksponujące św. Wojciecha, nie mogły powstrzymać ekspansywnych działań cesarza i kościoła niemieckiego. Natomiast jasne przesłanie do społeczeństwa polskiego zawarte na brakteatach, propagujące i wzmacniające kult Świętego Męczennika było ważnym elementem informacji i przekazu chrześcijańskich idei. Jedynym argumentem Kiersnowskiego stricte numizmatycznym, przemawiającym za późniejszym datowaniem tych brakteatów było mniemanie, iż wyprzedzałyby pierwsze takie monety niemieckie, co według niego nie było możliwe. Argument ten świadczy jedynie o tkwiącym w społeczeństwie polskim stereotypie o wyższości kultury i techniki niemieckiej i polskiej niemożności. Oferowana moneta jest trzynastym znanym egzemplarzem , jednak stempel C, którym została wybita znany jest tylko z egzemplarza w zbiorze Czapskich Muzeum Narodowego w Krakowie.
Ogromnej rzadkości moneta. Jedyna okazja do nabycia tej nienotowanej odmiany.
Opis sporządzony we współpracy z największym znawcą tematu brakteatów protekcyjnych Wojciechem Nakielskim - dziękujemy.

Literatura: Kopicki 46 (R7) (podobny)

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 0,64 g Ag
Średnica: 27 mm

Cena startowa: 55 000 PLN

                      

Lot: 53 Kazimierz Wielki (1333-1370). Grosz szeroki bez daty, Kraków ex. Karolkiewicz Collection Rzadkość

an_17_6

Awers: Korona otwarta o trzech dużych fl euronach liliowatych i dwóch małych, w formie krzyżyków.
W otoku wewnętrznym +KAZIMIRVS PRIMVS, w zewnętrznym +DEI GRACIA REX POLONIE
Rewers: Orzeł w koronie, z rozetkami na końcach skrzydeł. W otoku: GROSSI CRACOVIENSES.

Podstawową monetą pierwszej połowy XIV wieku, obiegającą na ziemiach polskich, były bite w olbrzymich ilościach i chętnie przyjmowane w Polsce grosze praskie królów czeskich. Król Kazimierz Wielki widział potrzebę emisji „grubszej” srebrnej monety i przejęcia kontroli nad obiegiem pieniądza w królestwie. Emisja groszy krakowskich, na wzór groszy praskich, miała na celu zmniejszenie dominacji pieniądza obcego i przejęcie całkowitej kontroli nad finansami państwa. Grosze krakowskie niezbyt długo kursowały w obiegu. Ich wyjątkowa jakość i wysoka zawartość srebra powodowała wzmożony wywóz z kraju. Król postanowił temu zaradzić i wycofał grosze z obiegu. Wybijał z nich niepełnowartościowe kwartniki. W ten sposób prawdopodobnie znakomita większość groszy krakowskich kilka lat po wybiciu trafiła do tygla. Możliwe jednak, że grosz krakowski zdążył zainspirować wielkiego mistrza krzyżackiego, Winrycha von Kniprode, do wprowadzenia w Prusach dużych monet, które później otrzymały nazwę półskojców. Ryszard Kiersnowski w 1973 roku doliczył się 37 istniejących groszy, z czego tylko 11 w zbiorach prywatnych. Od tamtej pory na rynku pojawiły się nowe egzemplarze, ale z pewnością nie było ich zbyt wiele.
Grosz krakowski jest wciąż jedną z najrzadszych i najbardziej pożądanych monet polskich.
Głównym atutem oferowanego przez nas egzemplarza jest jego niezwykła proweniencja – Kolekcja Henryka Karolkiewicza. Legendarny zbiór sprzedany został w grudniu 2000 roku na aukcji w Nowym Jorku. Patyna, ładnie zachowany egzemplarz- w pełni czytelny. Do najlepszych kolekcji.

Literatura: Kopicki 344 (R5); R. Kiersnowski, Grosze Kazimierza Wielkiego, WN 1973

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 3,15 g Ag
Średnica: 28 mm

Cena startowa: 35 000 PLN

                       

Lot: 54 Władysław Warnenczyk (1440-1444). Goldgulden (floren) bez daty (1441), Hermanstadt (Sibiu)

an_17_7

Awers: Czteropolowa tarcza herbowa polsko-węgierska. W otoku: WLADISLAVS D G R VNGARIE.
Rewers: Św. Ładysław na wprost. W otoku: S LADISL - AVS REX.

Mennica Sybin (Nagyszeben - Hermanstadt). Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i ładną prezencją detali. Rzadki typ monety.

Literatura: Lengyel 22/7a; Huszar 597; Pohl F1-1

Stan zachowania: 2 (EF)
Waga: 3,6 g Au
Średnica: 22 mm

Cena startowa: 5000 PLN

                                

Lot: 73 Zygmunt I Stary. Dukat 1547, Gdańsk Rzadkość R7

an_17_8

Awers: Popiersie króla w prawo w koronie i czepcu. Zbroja folgowa dekorowana plecionką i nitami. Gwiazda rozpoczyna legendę otokową: SIGIS I REX POLO DO PRVSS 1647.
Rewers:
Herb Gdańska podtrzymywany przez dwa lwy. Sześciopłatkowa rozeta rozpoczyna legendę otokowa: MONE NO AVR CIVI GEDANENS. Dukat z datą 1547 wybijano za pomocą sześciu par stempli. Są to odmiany z napisem: PRVS / GEDANEN; PRVS/ GEDANENS; PRVSS/ GEDANEN; PRVSS / GEDANENS; PRVSS / GEDANENSI; PRVSSI/ GEDANENS.

Ten typ dukata został opisany dopiero w 1852 roku, przez F. A. Vossberga w wydaniu książkowym z 1843 roku.
Wszystkie złote, monety tego władcy należą do numizmatów bardzo rzadkich i poszukiwanych, na tyle rzadkich, że większość dobrych kolekcji polskiego złota ich nie posiada a kolekcjonerzy nie mieli okazji ich nabycia.
Pojawienie się w publicznej ofercie nielicznie zachowanych egzemplarzy stanowi nie lada gratkę dla miłośników wyjątkowych rarytasów. Oferowany egzemplarz to bardzo rzadka odmiana. Typ z napisem GEDANENS po raz pierwszy pojawił się w czasie licytacji zbioru Izabeli Starzyńskiej (1873). Notowały go też katalogi: Z. Chełmińskiego, A. Potockiego, oraz zaginiony zbiór malborski. Tylko dwa razy wystąpił na powojennych aukcjach. Obecnie znajduje się w zbiorach: MNW i Ossolineum we Wrocławiu.
Ładny i ekstremalnie rzadki dukat gdański, marzenie każdego kolekcjonera. Do najlepszych kolekcji.

Literatura: Gumowski (Mennica Gdańska) 730; Kopicki 7343R7; Kupiewski nie znał tej odmiany; Złoto Jagiellonów 32 (R7); Kaleniecki s. 19

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 3,48 g Au
Średnica: 22 mm

Cena startowa: 150 000 PLN

                       

Lot: 76 Zygmunt II August. PÓŁKOPEK, złoty polski (30 groszy) 1564, Wilno/Tykocin

an_17_9

Awers: Pod koroną królewską monogram SA, data 1.5.-64. i nominał XXX (groszy).
Rewers:
W wieńcu, sześciopolowa tarcza herbowa pod mitrą wielkoksiążęcą. Herby – Orzeł polski, Pogoń litewska, św. Michał Ruś Kijowska, niedźwiedź. Żmudź, krzyż prosty – Wołyń. W centrum herb Sforzów matki królewskiej - Bony.

Jest to pierwsza wybita w Polsce moneta talarowa przeznaczona do obiegu. Płatności realizowane były wówczas talarami państw ościennych, głównie niemieckimi, austriackimi i niderlandzkimi. Nadano jej urzędowy kurs 30 groszy (XXX na awersie). Zawierała ona znacznie mniej srebra niż składające się na jej wartość grosze, półgrosze i trojaki jagiellońskie. Emisja podwartościowych talarów miała na celu podreperowanie finansów państwa w czasie kosztownej wojny o Inflanty z wojskami Moskwy i Szwecji. Miała też wydźwięk propagandowy. Obecność na awersie herbów Kijowa i Wołynia pod mitrą Księcia Litwy była manifestacją, jako że do tych ziem zgłaszała też pretensje Korona. Spór znalazł rozwiązanie w 1569 roku podczas Unii Lubelskiej. Egzemplarz najwyższej rzadkości, bardzo wysoko ceniony i poszukiwany przez kolekcjonerów. Rarytas i obiekt pożądania wszystkich znawców monet Polski Królewskiej.

Literatura: Ivanauskas 13SA1-1 –RRRR-, H-Czapski 528 (R5), Kopicki 3319 (R7), Kurpiewski 890 (R7), Tyszkiewicz 200 mk

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 27 g Ag
Średnica: 42 mm

Cena startowa: 170 000 PLN

                              

Lot: 81 Zygmunt II August. Dukat 1550, Gdańsk - Rzadkość R7

an_17_10

Awers: Głowa króla w prawo w koronie i zbroi. W otoku: SIGIS AVG REX POLONI MD LIT 155o.
Rewers:
Herb Gdańska podtrzymywany przez dwa lwy. Znak menniczy listek (nieznanego rytownika mennicy w Gdańsku) rozpoczyna legendę otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANEN.

Dukat z datą 1550 został wybity przy użyciu największej liczby stempli (łącznie wykorzystano dziewięć par stempli). Różnią się one m.in. zapisem nazwy miasta: GEDANEN, GEDANENS, GEDANENSI, oraz interpunkcją. Ten dukat charakteryzuje się użyciem małego kółeczka zamiast cyfry O w dacie(155o), oraz dodatkowymi kropkami po dacie i przed znakiem menniczym listek. Wszystkie złote, monety tego władcy należą do numizmatów bardzo rzadkich i poszukiwanych, na tyle rzadkich, że większość dobrych kolekcji polskiego złota ich nie posiada a kolekcjonerzy nie mieli okazji ich nabycia. Pojawienie się w publicznej ofercie nielicznie zachowanych egzemplarzy stanowi nie lada gratkę dla miłośników wyjątkowych rarytasów. Oferowany dukat w tej odmianie jest bardzo rzadki, występuje w dwu zbiorach publicznych: Muzeum Narodowego w Warszawie oraz w Ermitażu. Był także w przedwojennym zbiorze Z. Chełmińskiego oraz zaginionej kolekcji malborskiej. Tylko raz notowany na aukcji. Znane są cztery egzemplarze, ale tylko ten jest dostępny na rynku numizmatycznym.

Literatura: Kopicki 7373 (R7) (typ); CNG 95II; Złoto Jagiellonów 75 (R7); Parchimowicz 2960 (typ); Kaleniecki nie notuje tego typu.

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 3,5 g Au
Średnica: 22 mm

Cena startowa: 100 000 PLN

                         

Lot: 96 Stefan Batory. Talar oblężniczy 1577, Gdańsk

an_17_11

Awers: Półpostać Chrystusa w promienistej aureoli. Po obu stronach postaci obwódka dekorowana krzyżykami. Za postacią dziewięć krzyżyków, przed − siedem. W dłoni jabłko królewskie z dużym krzyżem. W otoku: DEFENDE NOS CHRISTE SALVATOR.
Rewers:
Dwa lwy podtrzymują ozdobny kartusz z herbem miasta. Nad tarczą data 1577. W otoku: MONETA NOVA CIVITATIS GEDANENSIS.

Jedynym powodem powstania tych numizmatów był sprzeciw Gdańska wobec wyboru Stefana Batorego na króla Polski. Opór podsycany przez obce stronnictwa był tak duży, że musiał wywołać interwencję zbrojną. W Gdańsku monety miały być wymienione i zniszczone. W Europie uznano je za fałszerstwa i umieszczono na indeksie. Umieszczanie tych monet między legalnymi środkami płatniczymi jest niepoprawne. Monety jednak istnieją i cieszą się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów, pokazując ciekawy epizod w dziejach Polski i numizmatyki. Aby uniknąć przedstawienia króla, na awersach monet umieszczono postać Chrystusa i opatrzono napisem: DEFENDE NOS CHRISTE SALVATOR (ochroń nas Chryste Zbawicielu). Miało to przypominać o wyższości Chrystusa nad wszystkimi królami i zjednać przychylność mieszkańców. Talary były bite za pomocą prasy walcowej wynalezionej przez kierownika mennicy w Gdańsku Kacpra Goebla.

Poszczególne odmiany różnią się między sobą, ilością i rozmieszczeniem krzyżyków zdobiących obwódkę wokół Chrystusa. Ten egzemplarz po lewej stronie ma dziewięć kwiatków a po prawej siedem. Prawe ramię krzyża bliżej dolnego kwiatka. Bardzo rzadki talar - według katalogu Parchimowicza notowany ostatnio na aukcji Karolkiewicza w 2000 roku.

Literatura: Kopicki 7397; Davenport 8453; CNG 108.a; Tyszkiewicz 30; Parchimowicz 2708a3

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 26,63 g Ag
Średnica: 41 mm

Cena startowa: 25 000 PLN

                  

Lot: 103 Zygmunt III Waza. Dukat 1595, Malbork NIENOTOWANY

an_17_12

Awers: Popiersie króla w koronie w prawo. W legendzie otokowej herb Lewart w tarczy, Jana Firleja podskarbiego wielkiego koronnego. W otoku: SIGISMVN III DG REX PO M D L.
Rewers:
Pod koroną ozdobny kartusz, z czteropolową tarczą herbową z małą tarczą z herbem Snop Wazów w środku. Po bokach korony inicjały mennicze trójkąt (Gracjan Gonzallo, pierścień - Kacper Goebel. W otoku: MONE NO AVR REGNI POLO 95.

W 1589 roku Kacper Goebel wraz z Gracjanem Gonzallo złożyli propozycję ponownego uruchomienie mennicy w Malborku na ręce podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja, który w 1590 roku udzielił im koncesji na ponowne otwarcie mennicy w Malborku. Koncesja obejmowała bicie monety koronnej, a nie pruskiej, złotej i srebrnej. Mennica w Malborku czynna była do 1601 roku. W końcu XVI wieku była główną mennica koronną, bijąca monetę srebrną i złotą. Rocznik 1595 wybijano za pomocą trzech par stempli. Nazwa Polski zapisana jest skrótem POLO i POLON. Opisywany przez nasz dukat charakteryzuje się błędem a tytulaturze awersu. W słowie REGNI postawiono niepotrzebnie kropkę po literze R. Moneta nigdy wcześniej nie notowana na aukcjach, pierwszy raz w handlu.
Bardzo ładny egzemplarz. Połysk menniczy i delikatna patyna.

Literatura: Kopicki 1401R7; Friedberg 82; Kurpiewski 1697 (R7); Złoto Wazów t. I - 09 (R6) - podobny; H-Czapski 5033 (R5); Kaleniecki s. 76

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 3,5 g Au
Średnica: 21,5 mm

Cena startowa: 85 000 PLN

                                

Lot: 164 Talar bezkrólewie 1632, Toruń - RZADKOŚĆ

an_17_13

Awers: Insygnia koronacyjne i napis powyżej DEVS PROVIDEBIT.
Rewers
: Anioł trzymający tarczę miejską, po bokach litery I-I. W otoku MONETA NOVA ARGENT CIVIT THORVNENIS.

Bardzo rzadka moneta bita po śmierci Zygmunta III Wazy, przez okres zaledwie kilku miesięcy do wyboru następnego władcy elekcyjnego – Władysława IV Wazy.
Talary bezkrólewia sporadycznie pojawiają się na rynku, są monetami lubianymi i cenionymi przez kolekcjonerów. Jednak talar wybity w mennicy toruńskiej należy do największych rzadkości na rynku i jest marzeniem każdego kolekcjonera. Monety brakuje w większości zbiorów talarów polskich.
Doskonała proweniencja z aukcji H. Karolkiewicza z 2000 roku.
Egzemplarz z bardzo wyraźnymi detalami, zwłaszcza herbu Torunia, piękną, delikatną patyną i połyskiem menniczym. Moneta do najlepszych kolekcji.

Literatura: Kurpiewski 3 (R5); Davenport 4373; Tyszkiewicz 60 mk

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 28,53 g Ag
Średnica: 43 mm

Cena startowa: 65 000 PLN

                                

Lot: 166 Medal zaślubinowy Władysawa IV Wazy z Ludwiką Gonzagą wagi 16 dukatów 1646, SD - Dadler, złoto

an_17_14

Awers: Popiersie króla na wprost w dużej peruce z wąsami i bródką na modę hiszpańską w zbroi zdobionej motywami splecionych militariów i bogato nabijanymi rozetami i nitami. Płaszcz upięty na ramionach z wyłożonym dużym ozdobionym po brzegach koronkami kołnierzem koszuli. Na piersi Order Złotego Runa. Inicjały SD w dolnej części kirysu. W otoku: VLADISLAUS IV D G REX POL ET SUEC M D LIT RUS PR.
Rewers:
Półpostać królowej z długimi włosami opadającymi na ramiona z małą pieciopałkową koroną i w naszyjniku z pereł. W sukni, której dekolt wykończony zębatym szlakiem koronki i ujęty haftowanym szalem spiętym na ramieniu. Na ramionach zawieszony wysadzany kamieniami łańcuch ze zwisającą perłą w kształcie gruszy. Po bokach inicjały S-D. W otoku: LVDOVICA MARIA GONZ D G REG POL ET SVE M D L RVS PRVS MONT NATA.

Medal wybity w Gdańsku z okazji ślubu królewskiego w 1646 roku. Król polski Władysław IV poślubił Marię Ludwikę Mantuańską, siostrzenicę cesarza Austrii. Była to druga żona Władysława IV. Wybitny polski medalier Sebastian Dadler zastosował tu ujęcie popiersia pomiędzy en face, nawiązując raczej do współczesnych portretów graficznych niż do tradycji monetarnej, co podniosło ekspresję przedstawienia pary królewskiej. Gładkie tło podkreśla plastykę postaci, twarze pary królewskiej są precyzyjne i wiernie oddane. Maria Ludwika po rychłej śmierci Władysława IV, została żoną kolejnego króla Polski – Jana Kazimierza, już w 1649 roku. Liczne zapiski z epoki sugerują, że Maria Ludwika cieszyła się odwzajemnionym, żywym zainteresowaniem Jana Kazimierza, jeszcze za życia jego brata Władysława.
Ekstremalnie rzadki złoty medal wybity w XVII wieku. Do dziś znane są nie więcej niż cztery sztuki, z czego trzy znajdują się w zbiorach publicznych. Wyłącznie ten egzemplarz jest dostępny na rynku.
Stan zachowania idealny, gabinetowy. Lustro mennicze i detale doskonałe. Numizmat najwyższej klasy do najlepszych kolekcji.

Literatura: Raczyński 121; Bantke 129; Gumowski 86; Więcek 119; Stahr (1990) 57; Stahr (2008) 51; 100 Rarytasów (2012) 46; Złoto Wazów 168 (R8)

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 55,31 g Au 986
Średnica: 50 mm

Cena startowa: 250 000 PLN

                     

Lot: 177 Jan II Kazimierz. Talar 1651, Elbląg ex. Irving Goodman collection

an_17_15

Awers: Popiersie króla w koronie i zbroi zdobionej na ramieniu maszkaronem z głową lwa. Na piersi łańcuch Orderu Złotego Runa. W otoku: IOAN CASIM DG REX POL & SVEC MDL RVS PRV.
Rewers: Postać anioła podtrzymuje tarczę z herbem Elbląga, po bokach drobne inicjały mennicze W-VE (Wilhelm van Eck). W otoku: MONETA ARGENTEA CIVITATIS ELBINGENSIS 1651.

Moneta poszukiwana przez kolekcjonerów dla znakomitej roboty medalierskiej. Nienotowana od kilku lat na aukcjach. Tyszkiewicz wycenia tego talara na 80 marek w złocie.
Moneta z kolekcji Irvinga Goodmana. Egzemplarz w przepięknej wiekowej patynie z zachowanym połyskiem menniczym. Znakomicie zachowane nawet najdrobniejsze detale portretu króla i co rzadkie anioła trzymającego herb Elbląga. Moneta z całą pewnością do najlepszych zbiorów.

Literatura: Kopicki 7133 (R6); Davenport 4364; CNCE 308 (R5); Talary Jana Kazimierza E.02 (R5); H-Czapski 2205; Tyszkiewicz 80; Parchimowicz 1786

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 28,71 g Ag
Średnica: 43 mm

Cena startowa: 120 000 PLN

                        

Lot: 201 Karol X Gustaw. Talar 1658 Elbląg - okupacja szwedzka - Rzadkość R7 (UNIKAT?)

an_17_16

Awers: Ukoronowane popiersie Gustawa Adolfa, tytulatura króla Szwecji.
Rewers:
Herb Elbląga podtrzymywany przez anioła, inicjały NH.

Karol X Gustaw (1622-1660).
Kiedy po oblężeniu Elbląga w 1656 roku wojska szwedzkie zajęły miasto i ustanowiły własną administrację, uruchomiono także mennicę miejską. Na stanowisku mincerza pozostał dotychczasowy zarządca Mikołaj Hennig. Stąd inicjały NH.
W 1658 roku wybito niewielką ilość talarów i klip 2-talarowych. Miały charakter prestiżowy, służyły głównie jako medale nagrodowe, stąd ślady zawieszek i otworów w klipach. Szwedzi opuścili Elbląg w 1660.
Dzisiaj talary elbląskie Karola X Gustawa są ekstremalnie rzadkie. Nie mają żadnych notowań aukcyjnych, nie było ich także w obrocie poza aukcyjnym.
Po raz pierwszy w handlu. Moneta do najlepszych kolekcji. Jedyna i niepowtarzalna okazja do nabycia tej monety.
Ślady manipulacji na godzinie 12:00. Delikatna patyna, resztki połysku. Wspaniała prezencja monety na żywo, egzemplarz ze starej kolekcji talarów polskich.

Literatura: Davenport 4569 ; CNCE 768 (R7)

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 28,12 g Ag
Średnica: 42,5 mm

Cena startowa: 100 000 PLN

                   

Lot: 204 Michał Korybut Wiśniowiecki. Medal zaślubinowy wagi 8 dukatów 1670, Jan Höhn

an_17_17

Awers: Popiersie króla w prawo, w wieńcu i rzymskim płaszczu. W otoku: MICHAEL D G REX POL M D LIT RUS PRUS MAS.
Rewers:
Popiersie królowej w lewo, w sukni z wysoko upiętymi włosami ozdobionymi perłami z lokami opadającymi na dekolt. W otoku: ELEONORA MARIA D G REGINA POL.

Medal ślubny wybity w złocie, z okazji zawarcia przez króla związku małżeńskiego z Eleonorą Marią, córką cesarza Ferdynanda III. Ślub odbył się 27 lutego 1670 r. w klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie. Uroczystości zaślubinowe miały dość skromną oprawę. Eleonora Maria – 17-letnia siostra panującego na dworze wiedeńskim Leopolda I, była kobietą piękną, wykształconą i inteligentną. Jako królowa szybko zjednała sobie powszechne uznanie i sympatię. Szlachta ceniła ją za niemieszanie się do polityki i liczne zalety. Małżeństwo z Habsburżanką było nobilitacją dla Michała Korybuta, który nie był specjalnie ceniony przez mu współczesnych. Z rozlicznych, mniej lub bardziej sprawdzonych anegdot krążących za jego życia, najbardziej łagodne była stwierdzenie, że chociaż znał osiem języków, to w żadnym z nich nie miał nic ciekawego do powiedzenia…
Ślub ten, zaaranżowany ze względów politycznych, był dość skromny w porównaniu do uroczystych ożenków królewskich w ówczesnej Europie. Jako pamiątki po nim pozostały medale zaślubinowe zamówione u dwóch znakomitych medalierów XVII wieku: Jana Höhna Młodszego z Gdańska i Jana Buchheima z Wrocławia. Medale były wybijane przede wszystkim w złocie o wadze 4 dukatów. Maria Stahr (autorka katalogu medali polskich) autorstwo tych medali przypisuje Janowi Höhnowi. W Krakowie w Muzeum Czapskich jest jedna sztuka o wadze 10 dukatów, oferowany medal waży 8 dukatów.
Bardzo rzadki medal, egzemplarze o wyższej wadze należą do największych rzadkości.
Wspaniale zachowany egzemplarz, połysk i delikatna czerwonawa patyna. Medal zamknięty w oryginalnej zgrzewce z aukcji Stacks z 1983 roku.

Literatura: Raczyński 170

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 27,72 g Au
Średnica: 39 mm

Cena startowa: 70 000 PLN

                     

Lot: 221 August III Sas. Medal koronacyjny wagi 25 dukatów 1734, Drezno

an_17_18

Awers: Popiersie króla w prawo w peruce i w zbroi. Pod popiersiem nazwisko medaliera H. P. Groskurt. W otoku: DG AVGVSTVS REX POL M D LITH D SAX EL.
Rewers:
Scena koronacji. August klęczy przyjmując koronę polską z rąk biskupa Jana Aleksandra Lipskiego, w otoczeniu panów polskich. W odcięciu: ELECT V OCT MDCCXXIII/ CORONATVSXVII JAN /MDCCXXXIV. W otoku: CONCORDIBVS LIBERAE GENTIS SVGRAGIIS (zgodnymi wolnego ludu głosami wybrany i koronowany).

W 1733 roku 13 tysięcy szlachty polskiej poparło wybór na króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, wspieranego przez swojego zięcia Ludwika XIV króla Francji. W odpowiedzi na to stronnicy Augusta Wettina, wpierani przez wojska rosyjskie dowodzone przez rosyjskiego generała Piotra Lacy, wymusiły wybór Augusta III, syna Augusta II na króla Polski. 17 stycznia 1734 roku w katedrze na Wawelu został on koronowany przez biskupa krakowskiego. Z tej okazji zamówiono złote i srebrne medale, przedstawiające koronację. Król pokazany został w otoczeniu licznego orszaku panów polskich, co miało uwiarygodnić wybór króla. Wojna ze Stanisławem Leszczyńskim trwała do lipca 1734 r., kiedy to siły francuskie zostały rozbite pod Gdańskiem, a Leszczyński powrócił do Francji. Dopiero 21 listopada odbył się uroczysty wjazd Augusta III Sasa do Warszawy.
Medale w złocie wybito w niewielkim nakładzie, otrzymali go wspierający wybór Sasa władcy Rosji Austrii, a także najważniejsi stronnicy. Według Jana Albertrandiego, złoty medal koronacyjny Augusta III z 1734 roku, miał w swojej kolekcji król Polski Stanisław August Poniatowski. Medal ten tylko raz pojawił się w 1967 roku na aukcji we Frankfurcie. Egzemplarz z aukcji Glendining, 27.11.1968 lot. 115
Ekstremalnie rzadki, duży złoty medal. Niewielkie uszkodzenia w tle, ale wspaniała prezencja.

Literatura: Raczyński 370; Stahr (2007). 203; H-Czapski 2751 (Ag)

Stan zachowania: 2+ (EF+)
Waga: 86,5 g Au
Średnica: 55 mm

Cena startowa: 100 000 PLN

                       

Lot: 242 Stanisław August Poniatowski. Medal nagrodowy wagi 10 dukatów 1770, PRO FIDE GREGE ET LEGE

an_17_19

Awers: Głowa króla w prawo. Pod szyją monogram IPH. W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS DG REX POLONIAE M D LITUA.
Rewers:
Pod królewską koroną okrągła tarcza herbowa Rzeczpospolitej z małą tarczą z herbem Ciołek Poniatowskich. Wokół tarczy zawieszone na wstędze insygnium Orderu Orła Białego. U góry dewiza orderowa: PRO FIDE GREGE ET LEGE (za wiarę, lud i prawo).

Medal o charakterze nagrodowym, został wybity po 1770 roku. Jego powstanie związane było ze zmianami w statucie oraz wyglądzie Orderu Orła Białego, dokonanymi przez króla Stanisława Augusta w 1770 roku. Medal w zamyśle miał uzupełniać inne medale nagrodowe.
Mogły otrzymać go osoby, zasłużone dla króla i Rzeczypospolitej, ale tylko te, które nie posiadały innych orderów czy medali, takich jak MERENTIBUS lub DILIGENTIAE. Nakłady tego medalu były niewielkie. Zapewne wybijano je w pojedynczych egzemplarzach, w różnych latach każdorazowo o różnej wadze, od około 9 do 12 dukatów. Zaniechano ich emisji po 1780 roku. Następnie awers posłużył do wybijania kolejnej wersji medalu MERENTIBUS.
Medale bite biły w złocie i srebrze, a także w brązie. Medale złote są ekstremalnie rzadkie Posiadał je w swoim zbiorze Franciszek Potocki, oraz Zygmunt Chełmiński. Złoty egzemplarz znajduje się w Krakowie w kolekcji Emeryka Hutten Czapskiego. Ten typ był tylko raz notowany na aukcji.
Notowany tylko w zbiorach: Fr. Potockiego; Chełmińskiego 1382 (38,0); H-Czapskiego 3399 (33,22) Egzemplarz z aukcji Hess, 25.09.1958 lot. 153
Ekstremalnie rzadki, duży złoty medal. Niewielkie rysy w tle, przetarte najwyższe elementy reliefu.

Literatura: Raczyński 505; Więcek 24

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 35,85 g Au
Średnica: 40 mm

Cena startowa: 100 000 PLN

                             

Lot: 272 Ludwika Karolina Radziwiłłówna, Medal wagi 10 dukatów 1675

an_17_20

Awers: Popiersie Ludwiki Karoliny. W otoku: LUDOVICA CAROLINA RADZIVILIA D G BIRS DUB SLUC & KOP: DUX, (Ludwika Karolina Radziwiłłówna z Bożej łaski księżna na Birżach, Dubinkach, Słucku i Kopylu. U dołu: ÆT 8 AN 1675 D 27 FEB (W ósmym roku wieku swego 1675 dnia 27 Lutego).
Rewers:
Alegoryczna scena opuszczonego w gnieździe ptaka, w tle panorama zamku Radziwiłłów w Birżach. W odcięciu napis: PATER ME9 ET MATER MEA DERELIQVER ME DOM A ASSUMPSIT ME. PS XXVII V X (Ojciec mój i matka moja opuścili mię; ale Pan przyjął mię). Psalm 27.10.

Ludwika Karolina, zgodnie z zapisem testamentowym ojca Bogusława Radziwiłła, była po jego śmierci jedyną spadkobierczynią dóbr w Wielkim Księstwie Litewskim i w Koronie, w których skład wchodziło ponad tysiąc wsi oraz kilka miast. Na wyraźne życzenie ojca była wychowywana w wyznaniu kalwińskim.
W wieku kilku lat straciła oboje rodziców i została oddana na wychowanie Radziwiłłów z linii na Nieświeżu i Ołyce. Gdy ukończyła 8 lat, zgodnie z wolą zmarłego ojca została wysłana na dwór elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna. Medal wybito najpewniej dla uczczenia jej przybycia na dwór królewiecki. Został on zamówiony u gdańskiego medaliera Jana Höhna młodszego, pełniącego w tym czasie funkcję nadwornego medaliera elektora pruskiego. Medal ten wybito w złocie i srebrze. Złote egzemplarze otrzymali w darze, m.in. jej prawni opiekunowie z rodu Radziwiłłów. Srebrnymi obdarowano gości przybyłych na jej powitanie na dworze pruskim, który odtąd stał się jej domem. 7 stycznia 1681 roku poślubiła Ludwika Leopolda Hohenzollerna, syna elektora brandenburskiego FryderykaWilhelma Hohenzollerna. Po jego śmierci została zaręczona z królewiczem Jakubem Ludwikiem Sobieskim. Sprawa ślubu księżny rozpatrywana była podczas obrad sejmowych. Jednak 10 sierpnia 1687 roku, księżna potajemnie poślubiła księcia Karola III Wittelsbacha elektora Pfalz –Neumburg. Ślub wywołał skandal, a sprawa była rozpatrywana na posiedzeniach polskiego sejmu. Obradowano nad odebraniem jej praw do spadku po Bogusławie. Ostatecznie księżna zamieszkała w dobrach męża, a całość dóbr litewskich przeszła pod administrację Radziwiłłów z Nieświeża.
Medal w złocie był w kolekcji berlińskiej Jerzego Radziwiłła. Kolejny w XIX wieku trafił do Emeryka Hutten Czapskiego. Trzeci złoty egzemplarz znajduje się w zbiorach Ermitażu. Czwarty był przed wojną dwukrotnie wystawiony na aukcji O. Helbinga w 1907 i 1911 roku. Egzemplarz z aukcji Chrities, 23.071965 lot. 95 (kupiony za 140 Funtów).
Ekstremalnie rzadki, duży złoty medal. Pierwszy raz w handlu od ponad 50 lat. Niewielkie uszkodzenia w tle, ale wyśmienita prezencja. Lustro mennicze na cały powierzchni, przepięknie zachowany relief.

Literatura: Bentkowski 273; Raczyński 247; Ruzas (Medaliai Radvilu) 31; Stahr (2008) 376; H-Czapski 6117

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 34,5 g Au
Średnica: 43 mm

Cena startowa: 80 000 PLN

                 

Lot: 281 August III Sas. Medal wagi 50 dukatów na ślub Marii Anny - UNIKAT

an_17_21

Awers: Popiersie elektora w mundurze z gwiazdą i Orderem Złotego Runa na piersi. DG. MAXIMILIANUS IOSEPHUS ELECTOR BAVARIAE. Pod popiersiem nazwisko medaliera SCHEGA.
Rewers:
Popiersie kobiece w sukni w lewo. W otoku: D.G. MARIA ANNA ELECTR.BAV.NATA REG.PR.POL.ET SAX (Maria Anna, elektorowa Bawarii, urodzona księżniczka polska).

Anna Maria (1728-1797), córka Augusta III została żoną (1747 r.) elektora bawarskiego Maximiliana III Józefa. Z tej okazji wybito medale w brązie, srebrze i złocie. Jest to największy medal z tej serii, tylko ten jedyny egzemplarz notowany na rynku o niesamowitej wadze 173,79 g czyli 50 dukatów.
Raczyński wyróżnia siedem różnych medali związanych ze ślubem w Dreźnie. Jest to wczesny (1747 r.) medal z młodzieńczymi wizerunkami młodej pary o niespotykanej wadze 50 dukatów. Medal ten zaliczany do medali sasko-polskich z uwagi na tytulaturę księżniczki polskiej, córki Augusta III Sasa (jej królewskie pochodzenie zostało wyraźnie podkreślone) i miejsce zaślubin - Drezno.
Jedyny znany egzemplarz, po raz pierwszy na aukcji w Polsce. Niepowtarzalna okazja do uzupełnienia kolekcji o prawdziwy UNIKAT brakujący w każdej kolekcji, znany tylko w jednym egzemplarzu.
Wspaniale zachowany, połysk menniczy na całej powierzchni. Muzealny egzemplarz.

Literatura: Grotemeyer 22; Witt. 2236 (w srebrz); H-Czapski 3008 var (w brązie); Raczyński 394

Stan zachowania: 1-/2+ (UNC-/EF+)
Waga: 173,8 g Au
Średnica: 61,6 mm

Cena startowa: 280 000 PLN

                

Lot: 300 Niemcy, III Rzesza. Medal rok przeznaczenia dla Niemiec Hitler 1933, Monachium

an_17_22

Awers: Popiersie Hitlera w lewo. W otoku maksyma: Nasza jest przyszłość.
Rewers:
Orzeł pruski z swastyką na piersi: Rok zmiany w niemieckim przeznaczeniu.

Wybity w 1933 roku na część nowego przywódcy i zmian które nadejdą. Napis na obrzeżu: BAYER. HAUPTMÜNZAMT 900. Oscar Gloeckler. Monachium. Duża ciekawostka na rynku, po raz pierwszy w ofercie aukcyjnej w Polsce.
Ekstremalnie rzadki medal wybity w złocie, notowany zaledwie kilka razy na aukcjach zagranicą.

Literatura: Colbert/Hyder 30

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 5,89 g Au
Średnica: 23 mm

Cena startowa: 3200 PLN

           

Lot: 393 Polska XlX w. / Rosja. Mikołaj I. 3 kopiejki 1854 BM, Warszawa

an_17_23

Awers: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z mała tarczą z orłem polskim na skrzydle. W środku duża tarcza ze św. Jerzym. U dołu litery B-M.
Rewers:
W wieńcu z liści laurowych i dębowych napis nominał i data 1854.

Miedziane monety z okresu zaboru rosyjskiego należą do niezmiernie rzadkich numizmatów szczególnie w pięknym stanie zachowania. Moneta wybita w nakładzie zaledwie 160.987 sztuk. Rocznik, który na przełomie kilkunastu lat tylko raz pojawiła się na rynku w takim stanie zachowania.
Unikalna moneta pod względem stanu zachowania. Wyśmienicie zachowana moneta z piękna barwą czerwieni i brązu.

Literatura: Bitkin 859; Berezowski 1010; Plage 469; Parchimowicz 1109e

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 15,34 g Cu
Średnica: 32 mm

Cena startowa: 15 000 PLN

             

Lot: 520 Austria/Czechy/Bohemia. Mathias II. Dukat, Praga NGC MS63 (MAX)

an_17_24

Awers: Król stojący w zbroi, po jego bokach data 16-11. W otoku: MATTHIAS II D G - HVN ET BO REX.
Rewers:
Król w zbroi a lancą flagową i tarczą W otoku: S WENCESLAVS - PAT BOHEM.

Mathias II. (1611-1619).
Po raz pierwszy w ofercie w menniczym stanie zachowania z notą MS63. Ekstremalnie rzadka i poszukiwana moneta.
Dotychczas wystąpiła na aukcjach zaledwie dwa razy w gorszych stanach zachowania. Najwyższa nota grandingowa na świecie. Bardzo ładny egzemplarz, połysk menniczy i zachowana jakość detali.

Literatura: Friedberg 19; KM 106 (Czechy)

Stan zachowania: NGC MS63 (MAX)
Cena startowa: 25 000 PLN

                       

Lot: 575 5 fenigów 1917 podwójny rewers PCGS SP62 (MAX), UNIKAT? RZADKOŚĆ R*

an_17_25

Próba technologiczna dla rewersu - UNIKAT, prawdopodobnie jedyny wybity egzemplarz. Ekstremalnie rzadka moneta. Kopicki jako jedyny wspomina taką monetę i określa jako R*. Moneta pierwszy raz w handlu. Jedyna okazja do nabycia monety dziś unikalnej do kolekcji.

Menniczy egzemplarz.

Literatura: Kopicki 9305 (R*)

Stan zachowania: PCGS SP62 (MAX)
Cena startowa: 45 000 PLN

                         

Lot: 599 II RP. 5 złotych 1932 Nike PCGS AU Najrzadsza moneta obiegowa II RP

an_17_26

Najrzadsza, obiegowa moneta II RP (R6). Najtrudniejsza do pozyskania moneta międzywojenna. W 1932 roku inflacja była tak duża, że wartość srebra zawartego w tej monecie przewyższyła jej wartość nominalną, wobec czego większość nakładu wycofano i przetopiono, dlatego dziś bardzo rzadko spotykana na rynku numizmatycznym moneta - okazja, aby uzupełnić kolekcję o najrzadszą monetę II RP. W katalogach polskich wyceniana na 20 000 zł w stanie 3, w stanie 2 już 35 000 zł, w stanie 1 cena amatorska. W 2015 roku taka moneta w stanie 1 osiągnęła cenę 75 900 złotych (Aukcja Niemczyk nr 6 - lot 305). Moneta ma wszystkie cechy charakterystyczne oryginalnej 5-złotówki z 1932 roku.

Moneta z bardzo dobrze zachowanymi detalami, ładną, kolorową patyną i delikatnym połyskiem menniczym. Duża rzadkość na ryku kolekcjonerskim, przedmiot pożądania wszystkich kolekcjonerów monet z okresu międzywojnia.

Literatura: Parchimowicz 114 e; Fischer OB 013 (jedyna obiegowa moneta II RP, która w 1 stanie ma cenę amatorską); Chałupski 2.22.5.a (R6)

Stan zachowania: PCGS AU
Cena startowa: 20 000 PLN

                      

Lot: 624 II RP. PRÓBA złoto 100 złotych 1925, Kopernik Drugi znany egzemplarz

an_17_27

Najrzadsza próba międzywojenna na rynku. Stanisław Szukalski, urodzony i związany z Polską artysta, rzeźbiarz i medalier tworzący w USA, wziął w 1925 r. udział w konkursie na złotą monetę o nominale 100 złotych. Praca Szukalskiego wywołała sensację i poruszenie w jury konkursu. Odbiegała swoją odważną interpretacją postaci Kopernika, a zwłaszcza rysunku orła od panujących ówcześnie kanonów sztuki medalierskiej. Ostatecznie wizja Szulaskiego nie zyskała uznania, a jego projekty zachowały się w postaci monet próbnych o średnicy 35,0 i 20,5 mm wybitych w różnych metalach.
Dzisiaj monety te są obiektem pożądania kolekcjonerów, a zwłaszcza egzemplarze złote. Pierwszy z nich sfotografowany w katalogu Parchimowicza (P 168c) znajduje się w kolekcji prywatnej, drugi sprzedany był w 1954 roku na aukcji Sotheby's, Londyn (kolekcja Faruka).
Bardzo skromny opis, brak wagi i słabiutka fotografia nie pozwala zlokalizować tej monety. Prawdopodobnie monet złotych (próba .900) wybito 3 sztuki. Oferowana przez nas to prawdopodobnie trzecia znana, jedyna dostępna na rynku złota próba monety II RP. Jedyna szansa do nabycia tak rzadkiej monety. RARYTAS do najlepszych kolecji.

Literatura: Parchimowicz P168c

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 6,65 g Au
Średnica: 20,53 mm

Cena startowa: 90 000 PLN

                

Lot: 635 II RP. PRÓBA miedź 5 złotych NIKE 1928 ze znakiem mennicy UNIKAT

an_17_28

Ekstremalnie rzadka moneta wybita stemplem płytkim w miedzi w menniczy warszawskiej. Na awersie widoczny znak menniczy w tym samym miejscu, co na monecie obiegowej. Oferowany przez nasz jest jedynym znanym egzemplarzem na całym rynku kolekcjonerskim. Ta sama moneta została zilustrowana w książce J. Parchimowicza „Monety Rzeczypospolitej Polskiej”. Jedyna i niepowtarzalna okazja o uzupełnienie kolekcji o numizmat z najwyższej półki. Moneta z piękną brązową patyną, bardzo dobrze zachowanymi detalami i zachowanym połyskiem menniczym. UNIKAT.

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 16 g Cu
Średnica: 33 mm

Cena startowa: 50 000 PLN

                             

Lot: 643 II RP. PRÓBA cynk 5 groszy 1939 UNIKAT?

an_17_29

Moneta nieznana i nienotowana w najnowszym katalogu Janusza Parchimowicza. Numizmat niezwykle rzadki - jest to pierwsze notowanie w historii Polskiej numizmatyki, poprzedni, podobny egzemplarz pochodził ze sławnej kolekcji monet próbnych W. Głuchowskiego jednak był on w znacznie słabszym stanie zachowania oraz nie był wybity na wklęsłym krążku. Egzemplarz w pięknym stanie, doskonały detal, wspaniała jednolita powierzchnia - bez charakterystycznych wżerów które zazwyczaj znajdują się na monetach cynkowych. Najwyższej klasy rzadkości próba technologiczna. Niepowtarzalna okazja do uzupełnienia kolekcji. Prawdziwy unikat - znany tylko ten egzemplarz.

Literatura: Kopicki (-)

Stan zachowania: 2+/1- (EF+/UNC-)
Waga: 1,47 g Zn
Średnica: 15 mm

Cena startowa: 20 000 PLN

                            

Lot: 649 WMG. PRÓBA 1/5 Guldena 1809 M NGC MS64 (MAX) ex. Brand & Karolkiewicz collection - UNIKAT

an_17_30

Na podstawie zapisów Traktatu Tylżyckiego, z Gdańska oraz okolicznych ziem należących do Prus i zajętych dzięki zwycięstwom Napoleona w 1807 roku, utworzone zostało Wolne Miasto Gdańsk. Było ono w wysokim stopniu uzależnione od Francji i stanowiło praktycznie bazę wojsk napoleońskich. W związku z dotkliwym brakiem drobnej monety, miasto uruchomiło w 1808 roku nieczynną od 1793 roku miejską mennicę. Wolne Miasto Gdańsk emitowało w niej własny pieniądz obiegowy wg. stopy polskiej: szelągi i grosze oraz próbne szóstaki; będące piątą częścią guldena gdańskiego, Próbne szóstaki wybito jako okazy do deputacji menniczej, jednak rada nie zaakceptowała tych monet najprawdopodobniej ze względu na odmienne położenie korony w herbie. Gulden gdański liczył 30 groszy czyli 90 szelągów i stanowił odpowiednik złotego polskiego. Kierownikiem mennicy został Jan Ludwik Meyer, którego pierwsza litera nazwiska "M" została umieszczona na monetach. Po upadku Napoleona Gdańsk stracił status wolnego miasta, a mennicę zamknięto w 1813 roku, a samo miasto na podstawie decyzji Kongresu Wiedeńskiego ponownie weszło w skład Prus. W ostatnich dniach działania mennicy (1813) stemple groszy i szelągów zostały użyte do wybicia pamiątkowych monet w czystym srebrze. Emisje Wolnego Miasta Gdańska były ostatnim przejawem jego autonomicznych uprawnień menniczych. Genialny egzemplarz, z nieprawdopodobną proweniencją. Moneta pochodzi z dwóch legendarnych kolekcji: Brandt'a oraz Karolkiewicza. Numizmat z nieskazitelnie zachowanymi detalami, wspaniałym lustrem menniczym - jak przy lustrzankach. Egzemplarz doceniony bardzo wysoką notą NGC - MS 64. Jedyny znany egzemplarz, po raz pierwszy na aukcji w Polsce. Niepowtarzalna okazja do uzupełnienia kolekcji o prawdziwy UNIKAT brakujący w każdej kolekcji, znany tylko w jednym egzemplarzu.

Literatura: Kopicki 7818 (R8)

Stan zachowania: NGC MS64 (MAX)
Cena startowa: 20 000 PLN

                      

Lot: 834 Powstanie Listopadowe Order Virtuti Militari IV kl. krzyż złoty (1831), WARSZAWA - RZADKOŚĆ

an_17_31

Powstanie Listopadowe, wykonany w zakładzie Pawła Siennickiego w Warszawie złoty krzyż Orderu Virtuti Militari IV klasy. Ramiona i puszka orderowa wykonane ze złotej blachy, puste wewnątrz. Stan zachowania bardzo dobry. Odpryski emalii w wieńcach na puszce centralnej i Pogoni. Brak uszkodzeń i wstążki. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Waga: 10,66 g Au
Średnica: 40 x 38 mm
Cena startowa: 15 000 PLN

                      

Lot: 867 Grand Duc Georges Michailovitch Monnaies de l’Empire de Russie 1725-1894, Paris – III Tomy ORYGINAŁ

an_17_32

Grand Duc Georges Michailovitch (Wielki Książę Georgij Michajłowicz) Monnaies de l’Empire de Russie 1725-1894, Paris 1916 – III Tomy oryginał
Katalog największej kolekcji monet rosyjskich zebranych przez Wielkie Księcia Jerzego Romanowa (1863-1919) wnuka cara Mikołaja I. Był założycielem działu numizmatycznego Muzeum Rosyjskiego, członkiem Akademii Nauk, autorem katalogu monet Rosji. Rozstrzelany przez bolszewików w styczniu 1919 r. W 1916 roku w Paryżu opublikowano francuskie wydanie katalogu Jerzego Michajłowicza, wydawanego w St. Petersburgu w latach 1888-1914.
Warunki I Wojny Światowej spowodowały, że do dnia dzisiejszego zachowały się nieliczne egzemplarze tej publikacji. Nieznane są egzemplarze w oprawie. Jedyny znany egzemplarz na polskim rynku. Ekskluzywne oryginalne wydanie z XIX wieku wraz z notatkami (jedyne które pojawiło się na rynku światowym) zostało sprzedane za 85 000 USD czyli ponad 310 000 złotych na Aukcji w 2014 roku.
Katalog składa się z trzech tomów oprawnych w skórę, luksusowo wydanych ze złoceniami, rycinami i dziesiątkami tablic z naturalnej wielkości wizerunkami monet. Wszystkie monety opisane w tekście wraz z dokumentacją historyczną, stopniami rzadkości. Spis treści na początku tomu.

Tom. I
Monety Aleksandra II 1855-1881
Mikołaj I 1826-1855

Tom. II
Aleksander I 1801-1825
Paweł I 1796-1801
Katarzyna II 1762-1796
Elżbieta 1741-1762

Tom. III
Piotr III 1762
Anna 1730-1740
Iwan 1740-1741
Katarzyna II 1725-1727
Piotr II 1727-1729
Aleksander III 1881-1894
monety bite dla Prus
monety bite dla Grecji
monety bite dla Polski
monety bite dla Finlandii

Niespotykana i unikatowa pozycja w bibliotece numizmatyka. Wyjątkowo rzadka pozycja, po raz pierwszy w handlu. Stan idealny,

Wymiary: 39 x 32 mm

Stan zachowania: 1 (UNC)
Cena startowa: 50 000 PLN

              

Lista wszystkich przedmiotów Aukcji nr 17 Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk dostępna jest TUTAJ.

 Autor: Józef Smurawa / Źródło: Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk

Nowe zasady dotyczące ciasteczek (cookies). Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Wasze oczekiwania. W razie potrzeby można zablokować ciasteczka w przeglądarce jak to zrobić tutaj.

Akceptuję zapisywanie ciasteczek (cookie) dla tej strony:

EU Cookie Directive Module Information