Losowe monety

Polecamy

skup monet
Numizmatyka
Sklep numizmatyczny
Monety
monety skup

Aukcja 19e Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk

.

an_19e_1W dniach 16-18 marca 2019 roku (sobota-poniedziałek) odbędzie się Aukcja 19e Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk, która składać się będzie z trzech sesji. Rozpoczęcie aukcji o godz. 9.00 (sesje I i II) oraz 17:00 (sesja III). Będzie to aukcja internetowa (bez licytacji na sali). SESJA 1 (licytacja 16 marca, w sobotę) to przede wszystkim monety antyczne, monety Polski Królewskiej, monety Rosji, banknoty, medale oraz odznaki i odznaczenia. SESJA 2 (licytacja 17 marca, w niedzielę) to głównie monety II RP, PRL, monety kolekcjonerskie po 1990 roku oraz próby. SESJA 3 (licytacja 18 marca, w poniedziałek) to monety świata.

an_19e_2

W ofercie znalazło się ponad 2,5 tys. przedmiotów - monet, banknotów, medali, odznaczeń - od antyku po czasy współczesne. Lista wszystkich pozycji aukcyjnych znajduje się na stronie internetowej Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk: www.aukcjamonet.pl. Organizatorzy zapraszają do licytacji online.

                          

Wybrane pozycje z katalogu aukcyjnego Aukcji 19e:

                                                   

SESJA 1 (16 marca - sobota)

Lot: 14 Królestwo Bosporu. Rhoemetalces (131-154). Stater Yr 429 (AD 132) NGC XF

an_19e_3

Awers: Popiersie króla w prawo.
Rewers: Głowa Hadriana w lewo.

Pięknie wybita moneta i bardzo ładnie zachowana moneta w gradingu NGC z wysokimi notami. Rzadka w takim stanie zachowania.

Stan zachowania: NGC XF
Cena startowa: 2400 PLN

                            

Lot: 19 Rzym, Honoriusz (393-423). Solidus, Mediolan NGC Ch VF

an_19e_4

Awers: Popiersie cesarza w prawo, D N HONORIVS P F AVG.
Rewers:
Cesarz ze sztandarem i Wiktorią na globie zwrócony w prawo, po bokach litery M-D, wokół napis: VICTORIA AVGGG, poniżej COMOB.

Egzemplarz w gradingu NGC z wysoką oceną za wybicie. Bardzo dobrze zachowany egzemplarz. Delikatna patyna. Rzadki typ monety.

Literatura: RIC 1206; Depeyrot 16/2

Stan zachowania: NGC Ch VF
Cena startowa: 1800 PLN

                  

Lot: 34 Bolesław IV Kędzierzawy (1146-1173). Denar (1157-1166) NGC MS61

an_19e_5

Awers: Cesarz siedzący na tronie na wprost, trzymający lilie w dłoniach.
Rewers: Napis poziomy w trzech liniach.

Rzadka i sporadyczne notowana odmiana z napisem ADA w napisie na rewersie. Poszukiwana i ceniona przez kolekcjonerów.
Zdecydowanie jeden z najpiękniejszych egzemplarzy jaki dotychczas pojawił się na rynku kolekcjonerskim.
Pięknie wybity i zachowany egzemplarz. Wyraźne detale, połysk.

Literatura: Kopicki 58 (R5)

Stan zachowania: NGC MS61
Cena startowa: 1000 PLN

                          

Lot: 54 Śląsk. Księstwo Nyskie Biskupów Wrocławskich. Kwartnik, Nysa

an_19e_6

Heirich v. Wurber (Henryk z Wierzbna) 1302-1319.

Awers: Stojący biskup z pastorałem, po jego bokach i napis: h EPISCOPI VRATIDENICA.
Rewers: Baranek Boży i napis: ECE EST AGNVS DEI.

Kopicki w katalogu (1995) znał tylko 4 egzemplarze tej monety.
Wyjątkowo dobrze zachowana moneta, w pełni czytelne legendy awersu i rewersu.

Literatura: F.u.S. 435; Kopicki (R7)

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 1,86 g Ag
Średnica: 18,6 mm
Cena startowa: 3000 PLN

                             

Lot: 81 Zygmunt II August. Liczman - Podskarbiówka Królewska 1564, Wilno

an_19e_7

Awers: Ukoronowany monogram SA z datą po bokach. Wieniec wokół obrzeża.
Rewers:
Pod koroną dwupolowa tarcza herbowa z Orłem i Pogonią.

Ładny, czytelny egzemplarz, ale z otworem. Bardzo rzadka moneta w każdym stanie zachowania.

Literatura: Ivanauskas 39-1SA 1564; Drożdż 17

Stan zachowania: 4 (F)
Waga: 2,44 g Cu
Średnica: 23,7 mm
Cena startowa: 1500 PLN

                          

Lot: 83 Henryk Walezy. Ecu d'or 1578 G, Poitiers NGC AU

an_19e_8

Awers: Pod koroną tarcza herbowa Francji – trzy lilie. W otoku od dołu: HENRICVS III D G FR ET POL REX.
Rewers
: Krzyż kwiatowy, w otoku od dołu: CHRISTVS REGNAT – VI ET IM 1578.

Henryk Walezy umieszczał na swych francuskich monetach tytulaturę króla Polski. Za swojego panowania nie wybił żadnych monet w mennicach polskich. Odmiana z obwódkami i tytulaturą REX na awersie.
Kopicki nie notuje takiej odmiany z 1578 roku, podobny egzemplarz do Kopicki 10477 (R4).
Ładny, bardzo czytelny egzemplarz. Dużo połysku. Drobne ryski w tle. Rzadki w takim stanie zachowania.

Literatura: Kopicki nie notuje; Friedberg 386

Stan zachowania: NGC AU
Cena startowa: 2400 PLN

                    

Lot: 85 Stefan Batory. Grosz 1581, Ryga - Rzadkość R8 - z herbem Batorych pod głową króla i herbami Rzeczpospolitej

an_19e_9

Awers: Głowa króla w prawo, w koronie i zbroi, pod nią herb Batorych. W otoku: STEPH D G REX PO M D L.
Rewers:
Pod koroną dwie tarcze herbowe. Między tarczami herb miasta Ryga rozdzielający datę 15-81. W otoku: GROSSVS CIVI RIGENSIS.

Ekstremalnie rzadka odmiana grosza ryskiego z herbem Batorych pod głową króla i herbami Rzeczpospolitej na rewersie.
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, delikatna patyna.

Literatura: Kopicki 8082 (R8) c.a.; Parchimowicz (Batory) 191.a1 c.a.

Stan zachowania: 2 (EF)
Waga: 1,70 g Ag
Cena startowa: 4000 PLN

                    

Lot: 256 Zygmunt lll Waza. Dukat 1595, Gdańsk

an_19e_10

Awers: Popiersie króla w prawo, w koronie, zbroi i w krezie. W otoku: SIGIS III – D G REX POL ET SVE D P PRV.
Rewers:
Dwa lwy podtrzymują tarczę miejską. Nad tarczą monogram PK (Philipp Klüwer), przed napisem znak menniczy ręka zbrojna. W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 95.

Bardzo rzadka odmiana dukata gdańskiego z tytułem króla Szwecji, odmiana z PRV na awersie, dodatkowo z PK pod mieczem w znaku menniczym a CIVI pod lewym zakończeniem tarczy. Odmiana notowana tylko w jednym zbiorze prywatnym. Notowana zaledwie dwa razy na aukcjach.
Piękny egzemplarz, wspaniała wiekowa kolorowa,czerwono-pomarańczowa patyna. Niestety delikatnie gięty. Wspaniale zachowane detale. Bardzo duża rzadkość w takim stanie zachowania.

Literatura: Kopicki 7517 (R4); Friedberg 10; Kaleniecki s. 156, H-Cz. -; Friedberg 10; Tyszkiewicz 20mk; Złoto Wazów (TI) 33a (R5)

Stan zachowania: 1-/2+ (UNC-/EF+)
Cena startowa: 25 000 PLN

                     

Lot: 286 Władysław IV Waza. Dukat 1643, Gdańsk (R6)

an_19e_11

Awers: Popiersie króla w koronie w prawo. Bogato dekorowana zbroja. Na piersi Order Złotego Runa. W otoku: VLAD IIII D G REX POL M D L RVS PR
Rewers:
Dwa lwy podtrzymują tarczę miejską stojącą na kartuszu. W kartuszu trójlistny kwiat. U dołu inicjały G-R (Gerhard Rogge). Przed napisem rozeta. W otoku: MON AVREA CIVITATIS GEDANENSIS 1643.

Po roku 1639 znaczenie osłabiła się aktywność mennicy w Gdańsku. Wybijano coraz mniej dukatów. Znacznie zmniejszyła się ilość stempli menniczych. Znane są tylko dwie odmiany dukata z datą 1643. Różnią się między sobą obecnością lub brakiem krzyżyka po PR na awersie. Dukat z datą 1643 znajduje się w kilku większych zbiorach. Tę odmianę posiadał m.in. K. Sobański i A. Potocki. Obecnie ta odmiana dukata jest w zbiorach biblioteki PAN w Gdańsku, Uniwersytetu we Lwowie i Ermitażu, wystąpiła też w wielkim skarbie dukatów z Koszyc. Nie posiada tej odmiany zbiór E. Hutten Czapskiego ani Muzeum Narodowe w Warszawie.
Rzadki i piękny dukat. Wyśmienity stan zachowania, duży połysk menniczy.

Literatura: Kopicki 7589 R5; CNG 234V; Parchimowicz 1854e; Friedberg 15; Kaleniecki s. 360 (notowania dla obu odmian); Dutkowski (Złoto Wazów) 218 (R5-R6)

Stan zachowania: 1- (UNC)
Waga: 3,463 g Au
Cena startowa: 35 000 PLN

                           

Lot: 292 Jan II Kazimierz. Dwudukat koronny 1657, Kraków ex kolekcja Styki

an_19e_12

Awers: Popiersie króla w prawo w koronie. Zbroja okryta płaszczem związanym kokarda na ramieniu. Insygnium Orderu Złotego Runa zawieszone na wstążce. W fałdach płaszcza inicjały I-T (Jan Thamm). W otoku: IO CASI DG – REX P&S.
Rewers:
Pod koroną owalna czteropolowa tarcza herbowa z wolutami, z małą tarczą z herbem Snop Wazów w środku. Herb Wieniawa u spodu tarczy (Bogusław Leszczyński, podskarbi wielki koronny). Inicjały SCH (Stanisław Chrząstowski). W otoku: MONET AVRIA SCH REGN POL 1657.

W 1655 roku wojska szwedzkie zajęły Kraków. Na polecenie Szwedów przystąpiono do bicia monet. Za zgodą Karola Gustawa na monetach wybijanych w Krakowie nadal umieszczano portret i tytulaturą króla polskiego. Monety wybijane pod okupacją szwedzką noszą inicjały Jana Tamme i Stanisława Chrząstowskiego. Ten typ charakteryzuje się błędem w legendzie: AVRIA zamiast AVREA. Ten rewers połączono z dwoma awersami, różniącymi się interpunkcją. Odmiana bez interpunkcji jest ekstremalnie rzadka. Notowana była jedynie w trzech przedwojennych kolekcjach Z. Chełmińskiego, A. Potockiego i M. Frankiewicza. Aktualnie nie posiada tej odmiany żaden zbiór publiczny. Dwudukat ten wystąpił tylko dwa razy na aukcji: u Schulmana w 1956 roku oraz na licytacji zbioru A. Styki w 1962 roku.
Zdjęcie naszej monety zamieszczone w katalogi M. Kalenieckiego.
Moneta oryginalnie zakupiona w Coin Galleries New York 9-10 w 1962 roku, lot 354, za 220 $. Moneta z kolekcji Styki.

Literatura: Kopicki 1897R6; Friedberg 89; Chełmiński 767; Frankiewicz 577; Kaleniecki s.239 (notowania dla obu odmian)

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 6,779 g Au
Cena startowa: 30 000 PLN

       

Lot: 313 Michał Korybut Wiśniowiecki. Dwudukat bez daty, Toruń

an_19e_13

Awers: Popiersie króla w prawo, w wieńcu laurowym i zbroi okrytej płaszczem. W otoku: MICHAEL DG REX POLO MD L RVS PR.
Rewers:
Widok miasta Torunia, u dołu herb miasta po jego bokach inicjały HD-L. W otoku: EX AVRO SOLIDO CIVIT THORVNENSIS FIERIFEC.

Jedyna moneta Michała Korybuta, wagi powyżej jednego dukata, dostępna dla kolekcjonerów.
Ładny egzemplarz. Delikatny połysk menniczy, wyraźne detale.

Literatura: Friedberg 66; CNCT 1736; H-Czapski 2397; Kaleniecki s.463; Parchimowicz D.69

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 6,82 g Au
Cena startowa: 20 000 PLN

                   

Lot: 321 August III Sas. 1/48 talara, półgrosz w złocie wagi 1/2 dukata 1757, Drezno

an_19e_14

Awers: Pod królewską koroną opasana wieńcem z liści palmowych czteropolowa tarcza polsko - litewska,  w środku nakrytą mitrą książęcą mała dwupolowa tarcza saska. U dołu inicjał B (Drezno).
Rewers:
Nominał i napis w trzech wierszach 48/EINEN / THALER/ 1757.

Półgrosze srebrne jako 1/48 cześć talara wybijano tylko przez kilka lat. Nawiązywały one do stopy monet polskich. Złota moneta o tym nominale o wadze półdukata to klasyczna odbitka o charakterze kolekcjonerskim. W czasach Augusta III modnym stało się zbieranie numizmatów. W niektórych mennicach, specjalnie dla nich, odbijano monety obiegowe w formie klip lub w złocie lub czystym srebrze. Zapalonym kolekcjonerem monet był August II Mocny, ojciec Augusta III. Moneta ta pojawiła się w 1904 roku na licytacji zbioru Z. Chełmińskiego. Niestety brak fotografii nie pozwala jednoznacznie rozstrzygnąć, czy jest to ten sam egzemplarz. Pojawienie się w publicznej ofercie tak zachowanych egzemplarzy stanowi nie lada gratkę dla miłośników wyjątkowych rarytasów monet złotych.
Bardzo rzadka moneta w pięknym stanie zachowania, naturalny blask menniczy.

Literatura: Kopicki 11226R8; Schrötter 1759, Chełmiński 1254

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 1,705 g Au
Cena startowa: 27 000 PLN

                           

Lot: 351 Stanisław August Poniatowski, medal nagrodowy Merentibus wagi 10 dukatów, Warszawa ex. Stanislaw Herstal collection

an_19e_15

Awers: Głowa króla w prawo. Pod szyją monogram IPH. W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS  D G REX POLONIAE M D LITUA.
Rewers:
3 splecione wieńce z gałązek oliwnych, laurowych i dębowych. Łacińska dewiza: MERENTIBUS (zasłużonym).

Medal nagrodowy MERENTIBUS został przez króla ustanowiony w 1766 roku. Jego wykonanie powierzono Janowi Filipowi Holzhauesserowi, nowo zatrudnionemu w mennicy warszawskiej rytownikowi i medalierowi. Była to jedna z jego pierwszych prac medalierskich w służbie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Medal MERENTIBUS był przyznawany ludziom nauki i wynalazcom, oraz zasłużonym w różnych dziedzinach wiedzy i sztuki. Wybijano go w złocie, srebrze i brązie.
Opisywany jest kolejną, późniejszą wersją tego medalu. Stempel został wykonany przez medaliera w 1784 roku. Jak wynika z zapisków Antoniego Schrödera, byłego mincerza warszawskiego, opublikowanych w 1797 roku, stało się to po tym, gdy stemple do poprzednich medali uległy zniszczeniu. Medal w tej wersji ikonograficznej był wybijany niemal do końca panowania króla Stanisława Augusta.
Medale nagrodowe tej odmiany bite w złocie, są bardzo rzadkie. Wystawiony zasługuje na szczególną uwagę. Ma bowiem otwór na gadzinie 12:00 przez który przechodziła oryginalna wstęga do noszenia w formie medalionu na piersi, niestety wstęga nie dotrwała do dziś w zbiorze.
Największą wagę wśród wszystkich znanych egzemplarzy, które ważą około 12-13 dukatów. Nasz egzemplarz waży 10 dukatów. Nie można wykluczyć, że były to pierwsze odbitki stempla, kiedy to dopiero ustalano standard wagowy dla tego typu medali nagrodowych, odpowiadający 12 dukatom.
Oferowany egzemplarz pochodzi z znakomitej starej kolekcji Stanisława Herstala sprzedawanej po nad 50 lat temu w USA.
Ekstremalnie rzadki, duży złoty medal. Piękny egzemplarz, lustro mennicze na całej powierzchni, niewielkie rysy w tle, wyśmienita prezencja, otwór na godzinie 12:00 na wstęgę.

Literatura: Raczyński 497; Więcek. 9

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 39,54 g Au
Średnica: 40 mm
Cena startowa: 60 000 PLN

                

Lot: 355 S. August Poniatowski, Talar 1793, Targowica - gwiazda pięcioramienna - odbitka w MIEDZI

an_19e_16

Awers: W wieńcu dębowym napis w dziewięciu wierszach: CIVIBUS / QUORUM PIETAS / CONIURATIONE DIE III / MAI MDCCXCI OBRUTAM / ET DELETAM LIBERTA / TE POLONA TUERI /CONABATUR RESPU / BLICA RESUR / GENS. W otoku: GRATITUDO CONCIVIBUS EXEMPLUM POSTERITATI.
Rewers: Napis w sześciu wierszach: DECRETO / REIPUBLICÆ NEXU / CONFEDERATIONIS IUNCTÆ / DIE V XBRIS MDCCXCII / STANISLAO AUGUSTO / REGNANTE. W otoku: 10 7/16 EX MARCA PURA COLONIENSI 1793.

Po ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja, pod naciskiem Rosji, zawiązała się Konfederacja Targowicka, która stawiała sobie za cel obalenie skutków przyjęcia ustawy zasadniczej. W celach propagandowych postanowiono wyemitować w 1793 roku talary bez portretu królewskiego. Jednak do faktycznej emisji wtedy nie doszło. Monety zostały wybite później, oryginalnymi stemplami, jako pamiątka historyczna w celach propagandowych.
Bardzo rzadka odbitka talara w miedzi. Poszukiwany i sporadycznie występujący na aukcjach. Wspaniale zachowane, wyłącznie delikatna patyna, lustro mennicze po wiekową, niedotykaną patyną.

Literatura: Kopicki 2484; Davenport 1622; Plage 411a; H-Czapski 3353; Parchimowicz (Poniatowski) 36.a4

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 37.26 g Cu

Średnica: 43,00 mm
Cena startowa: 9000 PLN

                   

Lot: 369 Polska. Trojak (3 grosze) 1794 dla Galicji i Lodomerii PCGS AU58 - odmiana z dwoma krzyżami między głowami orła

an_19e_17

Bardzo rzadka i nieodnotowana odmiana z dwoma krzyżami między głowami orła.
Piękny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, piękna brązowa patyna.
Rzadko spotykany typ monety w takim stanie zachowania.

Literatura: Iger Au.94.1.a; Plage 11

Stan zachowania: PCGS AU58
Waga: 2,44 g Cu
Średnica: 23,7 mm
Cena startowa: 2000 PLN

                     

Lot: 373 Jan III Sobieski. Medal zwycięstwo Sobieskiego pod Wiedniem 1683, Srebro

an_19e_18

Awers: Cesarz Austrii, Książę Bawarii i Saksonii oraz król polski Jan III Sobieski we wspólnej dziękczynnej modlitwie.
Rewers:
Scena ucieczki Turków spod Wiednia przed atakiem wojsk sprzymierzonych, legenda dziękczynna.
Napis na obrzeżu
: WIENN BEDENCKE GOTTES GNAD, SO ER DIR ERWIESEN HAT, DANCKH IHM ALLZEIT FURE U. SPATH.

Medal autorstwa Hansa Jacoba Worlaba. Niezwykle rzadka pozycja ostatni raz notowana w sprzedaży w 2016 roku osiągnąwszy cenę ponad 31 tys. zł.
Bardzo duży, efektowny, pozłacany medal. Piękne zachowane detale, połysk. Mały ślad po zawieszce. 

Literatura: Racz. 227; H-Czapski 2466 (R3)

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 91,30 g Ag
Cena startowa: 12 000 PLN

            

Lot: 384 Polska. Medal Kolej Żelazna Warszawsko-Bydgoska

an_19e_19

Awers: Lokomotywa, i napisy w dwóch otokach: NA PAMIĄTKE OTWARCIA DROGI ŻELAZNEJ WARSZAWSKO-BYDGOSKIEJ.
Rewers:
Napisy w poziomych wierszach; HERMAN EPSTEIN / Ś.P. KAROL-AUGUST MILDE, ANDRZEJ HR. RENARD, HRRMANN BARON MUSCHWITZ. / RADA ZARZĄDZAJACA / PREZES. HERMAN EPSTEIN / CZŁONKOWIE ...,w otoku napis ZAŁOŻYCIELE TOWARZYSTWA DROGI ŻELARNEJ WARSZAWSKO-BYDGOSKIEJ. W otoku w słowie błąd, literówka zamiast ŻELAZNEJ jest ŻELARNEJ.

Duży, efektowny XIX wieczny medal autorstwa Michaux-a. W zestawie oryginalne tekturowe pudełko.
Wyśmienity egzemplarz. Piękna, brązowa patyna. Rzadki.

Literatura: H-Czapski 7971 (R4)

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 173,17 g brąz

Średnica: 72,5 mm
Cena startowa: 2000 PLN

                        

Lot: 391 II RP. Plakieta Aumiller 1926

an_19e_20

Duża plakieta (20,9 x 13,8 cm) z głową Chrystusa w cierniowej koronie, odlana w brązie. Sygnowana J. Aumiller i duży znak Kościesza, Mennicy Warszawskiej. Wyjątkowo rzadka plakieta.
Stan zachowania bardzo dobry.

Literatura: Strzałkowski 11 (nakład 25 sztuk)

Cena startowa: 5000 PLN

                                  

Lot: 417 Medal. Jan Paweł II 2012

an_19e_21

Medalier: Magdalena Dobrucka, brąz, nakład: 20 sztuk, Pentaptyk Legnicki.
Idealnie zachowany egzemplarz. Rzadki medal.

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 2,44 g Cu
Średnica: 23,7 mm
Cena startowa: 1000 PLN

                      

Lot: 423 Śląsk. Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie. Jan Chrystian i Jerzy Rudolf. 4 dukaty 1610, Złoty Stok R8

an_19e_22

Awers: Dwaj książęta zwróceni ku sobie w zbrojach dekorowanych motywem wici roślinnej. Między popiersiami rękojeść rapiera. Napis otokowy rozpoczyna jabłko cesarskie. W otoku: D G IOHAN CHRIST ET GEORG RVD FRA.
Rewers:
Czteropolowa tarcza herbowa udekorowana labrami. W otoku: DVC SIL LIG – ET BREG 610.

Ekstremalnie rzadka moneta o wadze 4 dukatów niezmierne rzadko pojawiająca się w handlu, a w przedstawianej przez nas odmianie prawdopodobnie notowana po raz pierwszy. Dutkowski w książce „Złoto Wazów” tom III przedstawia podobny egzemplarz, ale na awersie z kropką z prawej strony klejnotu zamiast łapy niedźwiedzia oraz tarczą herbową bez szpica jak przy monecie trzydukatowej (L83). O jej rzadkości świadczy równie fakt, że nie zastała odnotowana w katalogu Kopickiego.

Literatura: Friedberg 3152; FuS 1446; Kopicki nie notuje; Złoto Wazów tom III L84 (R8)

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 13,52 g Au
Średnica: 35 mm
Cena startowa: 35 000 PLN

                

Lot: 427 Śląsk, Księstwo Frydlandu i Żagania. Albrecht Wallenstein. Dukat 1628 Jicin (Jitschin) NGC AU (R8) RZADKOŚĆ

an_19e_23

Awers: Popiersie księcia z głową na wprost z szerokim kołnierzem w zdobionej zbroi. W otoku: ALBER DG D - FRI ET SAGA.
Rewers:
Tarcza herbowa pod mitrą z orłem frydlandzkim z małą, czteropolową tarczą herbową na piersi. W otoku: SAC RO IMPE PRINCEPS 628.

Albrecht Wallenstein 1625-1634 - książę Frieflandu I Żagania.
Ogromnej rzadkości moneta. Jedyny egzemplarz dostępny w sprzedaży aukcyjnej. Moneta odnotowana tylko w dwóch zbiorach publicznych. Brak notowań w zbiorach prywatnych.
Moneta z ładnie zarysowanymi detalami i delikatnym połyskiem menniczym.

Literatura: Friedberg 137; Złoto Wazów t. III AW.14 str. 444 (R8)

Stan zachowania: NGC AU
Cena startowa: 30 000 PLN

                               

Lot: 456 Królestwo Polskie/Rosja. Aleksander l. 50 złotych 1822 IB, Warszawa

an_19e_24

Awers: Głowa cara w prawo. W otoku: ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI.
Rewers:
Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza, tarcza z orłem polskim, u dołu inicjały I-B, poniżej data. W otoku od lewej: 26 Z GRZ CZ KOL *1822* 50 ZŁOT POLSK.

Bardzo rzadki rocznik. Nakład tylko 1610 egzemplarzy. Moneta rzadko spotykana w handlu.
Delikatny połysk w tle, wyraźne detale, drobne ryski. Ładny egzemplarz.

Literatura: Kopicki 2741; Friedberg 107; Plage 7; Bitkin 810 (R1); Berezowski 90; Petrov 25 rubli

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 9,78 g Au
Cena startowa: 20 000 PLN

                              

Lot: 463 Królestwo Polskie/Rosja. Odważnik Friedrich d`ora pruskiego

an_19e_25

Awers: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza, tarcza z orłem polskim.
Rewers:
Nominał i napis.

Katalog Bitkina traktuje ten typ odważnika jako bardzo rzadki. Umieszcza rysunek z powodu braku dostępu do oryginału.

Literatura: Plage 92; Bitkin 1270

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 6,64 g mosiądz
Cena startowa: 3000 PLN

                   

Lot: 467 Powstanie Listopadowe. 3 grosze 1831 NGC MS66 BN (MAX) JEDYNA

an_19e_26

Awers: Pod koroną dwupolowa tarcza z Orłem i Pogonią, pod tarczą inicjały K-G (Karol Gronau). U góry napis: KRÓLESTWO POLSKIE.
Rewers:
W wieńcu: 3 / GROSZE / POLS. / 1831.

Najwyższa nota gradingowa na świecie, żadna 3 groszówka z Powstania Listopadowego nie ogradowana wyżej. Odmiana z łapami prostymi w kolorze BN.
Moneta ze znakomitym lustrem menniczym w niebieskiej patynie oraz pięknie zachowanymi detalami. Bardzo rzadka moneta w tym stanie zachowania.

Literatura: Kopicki 2745; Plage 282; Parchimowicz 1055; Bitkin PV8; Ilyin 5 Rbl

Stan zachowania: MS66 BN (MAX) JEDYNA
Cena startowa: 10 000 PLN

                              

Lot: 492 Polska XIX w. /Rosja. 1 grosz 1829 FH, Warszawa PCGS MS64 BN (MAX)

an_19e_27

Awers: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza, tarcza z orłem polskim, u dołu inicjały F-H.
Rewers:
Nominał 1 GROSZ POLSKI 1829.

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Ekstremalnie rzadki grosz w takim stanie zachowania. Moneta dość rygorystycznie potraktowana przez grading. Egzemplarz ma wszystkie cechy lustrzanki.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Literatura: Plage 222; Bitkin 1057

Stan zachowania: PCGS MS64 BN (MAX)  
Cena startowa: 4000 PLN

                    

Lot: 503 Rosja. Iwan IV. Rubel 1741, Petersburg

an_19e_28

Awers: Popiersie cara w prawo i napis wokół.
Rewers
: Dwugłowy orzeł i napis wokół.

Napis na krawędzi.
Rzadka i bardzo poszukiwana moneta. Dobrze zachowane detale, delikatny połysk menniczy, wiekowa patyna.

Literatura: Bitkin 19 (R1); Petrov 15 rubli; Ilyin 12 rubli

Stan zachowania: 3+/2- (VF+/EF-)
Waga: 25,27 g Ag
Cena startowa: 6000 PLN

                    

Lot: 516 Rosja, Paweł l. 5 rubli 1798 СМ-ФЦ, Petersburg NGC UNC - RZADKOŚĆ

an_19e_29

Awers: Cztery ukoronowane monogramy П I (Paweł I) ułożone w krzyż, nominał i data 1798.
Rewers:
Czterowierszowa dewiza w kwadratowej ramce.

Bardzo rzadka moneta w tak dobrym stanie zachowania, sporadycznie występująca na aukcjach.
Wspaniały egzemplarz. Drobny defekty rantu. Zachowany połysk menniczy i delikatna wiekowa patyna.

Literatura: Bitkin 1 (R); Petrov 15 rub.; Conros 14/1

Stan zachowania: NGC UNC
Cena startowa: 60 000 PLN

                         

Lot: 597 ZSRR. 10 rubli, Czerwoniec 1980, stempel lustrzany NGC PF69 ULTRA CAMEO

an_19e_30

Czerwoniec (odp. 10 rubli cara Mikołaja II) wybijany przez władze ZSRR w 1923, a potem w latach 70-tych i 80-tych XX w. Bardzo rzadki wariant wybity stemplem lustrzanym. Druga maksymalna nota w NGC.

Stan zachowania: NGC PF69 ULTRA CAMEO
Cena startowa: 2700 PLN

                     

Lot: 606 Banknot. Królestwo Polskie/Rosja 5 złotych 1830 seria 25 PMG 40

an_19e_31

Seria 25, numeracja 742881, podpisy Lubowidzki i Niepokoyczycki.
Banknot w gradingu PMG 40. Bardzo ładnie zachowany egzemplarz. Duża rzadkość, zwłaszcza w takim stanie zachowania. Jeden z kilku najpiękniejszych egzemplarzy na rynku.

Literatura: Miłczak A19b; Lucow 125 (R5)

Stan zachowania: PMG 40
Cena startowa: 6000 PLN

                

Lot: 630 Banknot. Bank Polski na emigracji. WZÓR 500 złotych 1939 seria A PMG 64

an_19e_32

Seria A, numeracja kolejna: 012345. Obustronny, czerwony, ukośny nadruk WZÓR.
Idealnie zachowany banknot.  Świetna prezencja. Rzadkość w tak pięknym stanie zachowania.

Literatura: Lucow 1050 (R5); Miłczak 86Wc

Stan zachowania: PMG 64
Cena startowa: 3000 PLN

                       

Lot: 663 Banknot 200 000 złotych 1989 seria A PMG 67 EPQ

an_19e_33

Wysoka nota gradingowa z dopiskiem EPQ za wyjątkową jakość papieru. Idealnie zachowany banknot. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Literatura: Miłczak 177

Stan zachowania: PMG EPQ  67
Cena startowa: 300 PLN

                          

Lot: 676 Banknot. USA Konfederacja. 500 dolarów 1864, Richmond

an_19e_34

Ładny egzemplarz, rzadki i poszukiwany banknot.

Stan zachowania: 2- (EF-)
Cena startowa: 700 PLN

               

Lot: 700 Banknot. Wolne Miasto Gdańsk 100.000.000 marek 1923 PMG 63

an_19e_35

Banknot ze znakiem wodnym „trójkąty i kółka”, bez oznaczeń serii i bez numeracji.
Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 63. Dużej rzadkości pozycja w tak wyśmienitym stanie zachowania. Egzemplarz do najlepszych zbiorów.

Literatura: Miłczak G15b

Stan zachowania: PMG 63
Cena startowa: 1800 PLN

                        

Lot: 713 Banknot. Wolne Miasto Gdańsk 5 fenigów 1923 seria CB PMG EPQ 64

an_19e_36

Banknot ze stemplem na stronie odwrotnej „Ungultig! Nicht zugelassen im Zahlungs = verkehr” („Nieważne. Niedozwolone do zapłaty"). Widoczny znak wodny   kogi gdańskie.
Wyśmienity egzemplarz w gradingu PMG 64 z dopiskiem EPQ za wyjątkową jakość papieru. Banknot kilkukrotnie notowany w sprzedaży. Ogromna rzadkość. Pozycja do najlepszych zbiorów.

Literatura: Miłczak G33

Stan zachowania: PMG EPQ 64
Cena startowa: 1800 PLN

                     

Lot: 718 Banknot. Wolne Miasto Gdańsk 1.000 guldenów 1924 seria F PMG EPQ 64

an_19e_37

Bardzo rzadki, najwyższy nominał z późnej emisji.
Idealnie zachowany egzemplarz w gradingu PMG z wysoką notą 64. Niezmiernie rzadka pozycja sporadycznie pojawiająca się w handlu, zwłaszcza w takim stanie zachowani. Banknot do najlepszych zbiorów.

Literatura: Miłczak G46

Stan zachowania: PMG EPQ 64
Cena startowa: 7000 PLN

                   

Lot: 872 Polska. II RP. Front Litewsko-Białoruski odznaka oficerska

an_19e_38

Trzyczęściowa odznaka z blachy, tłoczona, napis SREBRO na górnym ramieniu krzyża, nakrętka mosiężna.
Bardzo rzadka i poszukiwana odznaka w ładnym stanie zachowania.
Wymiary: 40 x 40 mm.

Cena startowa: 1500 PLN

                         

Lot: 889 Rosja, ZSRR. Order Lenina typ 5, wariant 2 (Au, Pt)

an_19e_39

Idealnie zachowane emalie, brak śladów noszenia. Na rewersie numer 425382. Bardzo rzadkie odznaczenie.
Złoto Au 950, platyna.

Cena startowa: 5000 PLN

                           

Lot: 916 Francja. Legia Honorowa Krzyż Oficerski, ZŁOTO

an_19e_40

Krzyż Orderu Legii Honorowej 4 klasy (oficerski) wykonany w złocie 18 ct. przed I Wojną Światową. Francuska cecha złota Au.750 (ok. 16 g) na rewersie.
Idealny stan zachowania. Wszystkie emalie nienaruszone. Oryginalne pudełko i wstążka.
Wymiary: 58 x 40 mm

Waga: Au.750 (ok. 16 g)
Cena startowa: 2200 PLN

                    

SESJA 2 (17 marca - niedziela)

Lot: 921 ll RP. PRÓBA srebro, 5 złotych 1925, Konstytucja 100 perełek, NGC MS62 (MAX)

an_19e_50

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Pięć złotych z 1925 roku większość katalogów traktuje jako próbę, natomiast J. Parchimowicz wskazał przesłanki pozwalające uznać ją za monetę o charakterze obiegowym, niemniej jednak jest to moneta bardzo pożądana przez kolekcjonerów.
Wyśmienity egzemplarz. Intensywny połysk menniczy, piękna patyna podkreślająca detale. Gabinetowy okaz do najlepszych zbiorów.

Literatura: Parchimowicz 113a

Stan zachowania: NGC MS62 (MAX)
Cena startowa: 25 000 PLN

                      

Lot: 945 II RP. 5 złotych 1932 NIKE - NAJRZADSZA moneta II RP (R6) NGC XF45

an_19e_51

Najrzadsza, najtrudniejsza do pozyskania moneta międzywojenna. W 1932 roku inflacja była tak duża, że wartość srebra zawartego w tej monecie przewyższyła jej wartość nominalną, wobec czego większość nakładu wycofano i przetopiono, dlatego dziś bardzo rzadko spotykana na rynku numizmatycznym moneta - OKAZJA, aby uzupełnić kolekcję o najrzadszą monetę II RP.
Delikatny połysk menniczy, piękna, wiekowa patyna podkreślająca detale.

Literatura: Parchimowicz 114e

Stan zachowania: NGC XF45
Cena startowa: 20 000 PLN

                            

Lot: 960 II RP. 2 złote 1924, Filadelfia ODWROTKA NGC MS62

an_19e_52

Idealnie zachowana moneta z pięknym blaskiem menniczym. Delikatna patyna zachodząca od rantu. Rzadka moneta w takim stanie zachowania.

Literatura: Parchimowicz 109c; Fischer OB 009

Stan zachowania: NGC MS62
Cena startowa: 2000 PLN

                    

Lot: 973 II RP. PRÓBA miedź 50 złotych 1924, klęczący rycerz NGC MS62 BN (MAX)

an_19e_53

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Bardzo rzadka moneta próbna z okresu II RP wybita w miedzi w nakładzie zaledwie 105 sztuk.
Wspaniale zachowany egzemplarz. Delikatna patyna, doskonale zachowane detale, połysk.

Literatura: Parchimowicz P165

Stan zachowania: NGC MS62 BN (MAX)
Cena startowa: 8000 PLN

                       

Lot: 975 II RP. PRÓBA bez napisu, srebro 10 złotych 1925, Warszawa NGC MS65 (MAX) ex. Karolkiewicz Collection

an_19e_54

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Bardzo rzadka moneta próbna, wybita w Warszawskiej Mennicy w nakładzie 50 sztuk, bez napisu PRÓBA. Na rewersie popiersie kobiety i mężczyzny zwrócone w lewo.
Wyśmienicie zachowany egzemplarz z delikatną patyna na całej powierzchni i doskonałymi detalami. Bardzo rzadka i trudna do zdobycia moneta w tak pięknym stanie zachowania.
Znakomita proweniencja legendarnej kolekcji Karolkiewicza.

Literatura: Parchimowicz P150b

Stan zachowania: NGC MS65 (MAX)
Cena startowa: 12 000 PLN

                               

Lot: 977 II RP. PRÓBA nikiel 1 złoty 1928 ze znakiem mennicy PCGS SP64 (MAX)

an_19e_55

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Moneta wybita w niklu projektu J. Aumillera, w bardzo niskim nakładzie. Janusz Parchimowicz w swojej książce wskazuje, że zostało wybite zaledwie 30 egzemplarzy. Na rewersie widoczny znak menniczy po słowie ZŁOTY.
Wyśmienicie zachowany egzemplarz. Wspaniały połysk menniczy.

Literatura: Parchimowicz P127a

Stan zachowania: PCGS SP64 (MAX)
Cena startowa: 7000 PLN

                         

Lot: 981 ll RP. PRÓBA brąz 1 grosz 1923 Kings Norton PCGS SP62 BN (MAX)

an_19e_56

Jedyna i najwyższa nota gradingowa na świecie.
Rzadka moneta wybita stemplem odwróconym, w nakładzie 30 sztuk. Na rewersie, pod napisem GROSZ, litery KN - Kings Norton.
Wyśmienity stan zachowania, piękna, kolorowa patyna, delikatny połysk.

Literatura: Parchimowicz P 101a

Stan zachowania: NGC SP62 BN (MAX)
Cena startowa: 5000 PLN

                        

Lot: 1060 II RP. 5 złotych 1930 Sztandar, STEMPEL GŁĘBOKI NGC AU53

an_19e_57

Jedna z najrzadszych obiegowych monet okresu II RP.
Ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i ładną prezencją detali. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Literatura: Parchimowicz 115 b

Stan zachowania: NGC AU53
Cena startowa: 7000 PLN

                              

Lot: 1117 II RP. 2 złote 1936 Piłsudski NGC MS64+ (2 MAX)

an_19e_58

Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko 3 egzemplarze ocenione pkt. wyżej.
Najrzadszy rocznik monety 2-złotowej okresu II RP.
Piękny blask menniczy na całej powierzchni. Moneta wygląda jakby został wyjęta z rulonu bankowego. Ekstremalna rzadkość w takim stanie zachowania. Z całą pewnością moneta do najlepszych zbiorów monet II RP.

Literatura: Parchimowicz 111b

Stan zachowania: NGC MS64+ (2 MAX)
Cena startowa: 6000 PLN

                                

Lot: 1160 II RP. 2 grosze 1931 NGC MS66 RB (MAX)

an_19e_59

Najwyższa nota na świecie dla NGC jak i PCGS.
Bardzo rzadki rocznik szczególnie w tak wyszukanym stanie zachowania. Intensywny połysk menniczy i doskonała jakość detali. Okazja do uzupełnienia kolekcji o wyselekcjonowany egzemplarz.

Literatura: Parchimowicz 102f

Stan zachowania: NGC MS66 RB (MAX)
Cena startowa: 800 PLN

                            

Lot: 1218 Generalna Gubernia. 5 groszy 1939 cynk BEZ OTWORU (R8) NGC MS64 (MAX) Ex. Lorenz

an_19e_60

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Rzadki destrukt (na rynku uważany również za egzemplarz próbny) - brak otworu wewnątrz monety.
Idealnie zachowana moneta. Połysk, ostre detale. Rzadkość w takim sianie zachowania.

Literatura: Parchimowicz 9b; Chałupski 2.8.1.b (R8)

Stan zachowania: NGC MS64 (MAX)
Cena startowa: 1500 PLN

                               

Lot: 1221 Wolne Miasto Gdańsk/Danzig. 1 szeląg 1808 M PCGS SP64 (MAX)

an_19e_61

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Ekstremalnie rzadka moneta wybita stemplem lustrzanym w czystym srebrze. Intensywny połysk. Wyśmienity stan zachowania. Moneta godna polecenia do najlepszych zbiorów.

Literatura: CNG 442.1

Stan zachowania: PCGS SP64 (MAX)
Cena startowa: 6000 PLN

                              

Lot: 1224 Wolne Miasto Gdańsk/Danzig. 25 guldenów 1923 NGC MS65 (2 MAX)

an_19e_62

Druga najwyższa nota.
Moneta 25 guldenów 1923 w tak wysokiej nocie MS 65 jest to już najwyższej klasy rzadkość numizmatyczna. Większość katalogów błędnie podaje iż monety wybite stemplem lustrzanym są rzadsze niżeli monety bite stemplami zwykłymi - jest dokładnie odwrotnie, znacznie rzadsze są monety wybite stemplem zwykłym. Egzemplarz ze znakomitym połyskiem menniczym, wspaniałymi detalami i tłem bez charakterystycznych drobnych uderzeń. Bardzo rzadki numizmat w tak znakomitym stanie zachowania. Moneta będzie stanowić ozdobę każdej, nawet najbardziej wymagającej kolekcji monet gdański.

Literatura: Fischer WMG 021; Parchimowicz 70a

Stan zachowania: NGC MS65 (2 MAX)
Cena startowa: 25 000 PLN

                           

Lot: 1263 Getto Łódź. 20 marek 1943, aluminium PCGS MS62 (2 MAX)

an_19e_63

Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz został oceniony o pkt. wyżej.
Monety Getta Łódź bardzo rzadko pojawiają się w gradingu szczególnie w tak pięknym stania zachowania. Najwyższy i najrzadszy nominał monety getta łódzkiego. Moneta wybita w bardzo niskim nakładzie.
Ekstremalnie rzadka w takim stanie zachowania.

Literatura: Parchimowicz 16

Stan zachowania: PCGS MS62 (2 MAX)
Cena startowa: 6000 PLN

                        

Lot: 1280 PRL. PRÓBA mosiądz 10 groszy 1949

an_19e_64

Bardzo rzadka moneta wybita w miedzioniklu, w nieznanym nakładzie.
Na rewersie wklęsły napis PRÓBA. Nakład nieznany. Bardzo rzadka moneta.
Delikatny nalot, ale moneta w pięknym stanie zachowania.

Literatura: Parchimowicz P205b (c.a.)

Stan zachowania: 1/1- (UNC/UNC-)
Waga: 2,19 g mosiądz
Cena startowa: 550 PLN

                   

Lot: 1295 PRL. PRÓBA mosiądz 2 złote 1958

an_19e_65

Ekstremalnie rzadka moneta, wybita w niskim nakładzie 100 egzemplarzy. Na rewersie wypukły napis PRÓBA.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Delikatna patyna.

Literatura: Parchimowicz P 223a

Stan zachowania: 1/1- (UNC/UNC-)
Waga: 8,72 g mosiądz

Cena startowa: 3000 PLN

                     

Lot: 1313 PRL. PRÓBA MIEDZIONKIEL 50 złotych 1972 Chopin (bez napisu PRÓBA) NGC PF64 CAMEO

an_19e_66

Menniczy egzemplarz bardzo rzadkiej próbnej monety okresu PRL. Moneta bez napisu próba, wybita w miedzioniklu, w nieznanym nakładzie. Bardzo rzadka moneta szczególnie w tak znakomitym stanie zachowania.

Literatura: Parchimowicz P565c (c.a., nakład nieznany)

Stan zachowania: NGC PF64 CAMEO
Cena startowa: 4000 PLN

                  

Lot: 1387 PRL. PRÓBA Nikiel 5000 złotych 1987 Jan Paweł II NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)

an_19e_90

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Piękny egzemplarz, poszukiwana moneta.

Literatura: Fischer P 355

Stan zachowania: NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Cena startowa: 600 PLN

                         

Lot: 1537 PRL. PRÓBA Nikiel 100 złotych 1960 Mieszko i Dąbrówka

an_19e_91

Piękny egzemplarz, poszukiwana moneta.

Literatura: Fischer P 182

Stan zachowania: 1/1- (UNC/UNC-)
Waga: 22.32 g Ni
Cena startowa: 600 PLN

                        

Lot: 1810 PRL. 5 złotych 1958 Rybak aluminium (szeroka cyfra 8) NGC MS65 (2 MAX)

an_19e_92

Druga najwyższa nota gradingowa na świecie.
Odmiana z szeroką cyfrą 8 w dacie.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania i w tej odmianie.

Literatura: Fischer OB 045

Stan zachowania: NGC MS65 (2 MAX)
Cena startowa: 2000 PLN

                    

Lot: 1866 PRL. 1 złoty 1957 aluminium NGC MS67 (MAX)

an_19e_93

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Najrzadszy rocznik obiegowej złotówki z PRL.
Idealnie zachowana moneta. Intensywny połysk menniczy.

Literatura: Fischer OB 038

Stan zachowania: NGC MS67 (MAX)
Cena startowa: 3000 PLN

                               

Lot: 1955 III RP. 200 złotych 1995 Konkurs Chopinowski - F. Chopin NGC PF69 ULTRA CAMEO (2 MAX)

an_19e_67

Najrzadziej występująca i najbardziej pożądana przez kolekcjonerów moneta 200 złotowa wybita w znikomym nakładzie zaledwie 500 sztuk.
Piękny, menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami.

Literatura: Parchimowicz 730

Stan zachowania: NGC PF69 ULTRA CAMEO (2 MAX)
Cena startowa: 14 000 PLN

                    

Lot: 1961 III RP. 10 + 200 złotych 2002 Papież Jan Paweł II Pontifex Maximus, zestaw 2 monet

an_19e_68

Idealnie zachowane monety. Zestaw 2 sztuk.

Literatura: Fischer KZ(200) 016/Fischer K (10) 048

Stan zachowania: L (Proof)
Waga: 15,5 g Au .900 + 14,14 g Ag.92 5
Cena startowa: 2200 PLN

                     

Lot: 1975 III RP. 200.000 złotych 1990 Chopin - Duży Tryptyk PCGS PR64 DCAM

an_19e_94

Moneta z tzw. Dużego Tryptyku składającego się z trzech srebrnych monet o wadze 5 uncji srebra każda.
Wyśmienicie zachowany egzemplarz. Delikatna złocista patyna na rewersie.

Literatura: Parchimowicz 638

Stan zachowania: PR64 DCAM
Cena startowa: 2200 PLN

                      

Lot: 2036 III RP. 2 złote 1996 Zygmunt II August

an_19e_95

Piękny, menniczy egzemplarz. Połysk. Rzadka moneta.

Literatura: Fischer OB (2) 008; Parchimowicz 732

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 8,15 g GN
Cena startowa: 300 PLN

                       

Lot: 2044 PRL. Tłok stempla rewersu do medalu Jana Pawła II, stal

an_19e_96

Niezrealizowany projekt monety setu papieskiego 1987 r.
Rewers o średnicy 32 mm przeznaczony był dla uncjowej monety o nominale 10.000 złotych. Stempel posłużył m.in. do wybicia platynowego medalu z datą 1987.

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 287 g stal

Średnica: 32 mm
Cena startowa: 1000 PLN

                 

SESJA 3 (18 marca - niedziela)

Lot: 3000 Francja. 500 franków 1993 Mona Lisa

an_19e_80

Menniczy egzemplarz. Moneta wybita stemplem lustrzanym. W zestawie oryginalne pudełko z certyfikatem. Nakład 5000 sztuk.

Stan zachowania: L (Proof)
Waga: 31,1 g Au 999

Cena startowa: 4700 PLN

                 

Lot: 3046 Francja. 100 Euro 2005 Verne - Podróże

an_19e_81

Menniczy egzemplarz. Wielka złota moneta wybita stemplem lustrzanym o wadze 155,5 Au.999 (5 oz.). W zestawie oryginalne pudełko z certyfikatem. Nakład tylko 76 sztuk.

Stan zachowania: L (Proof)
Waga: 155,5 g Au 999 (5 oz)

Cena startowa: 24 000 PLN

                      

Lot: 3155 Chiny. Dolar (Yuan) bez daty (1912) PCGS MS61

an_19e_82

Odmiana z zamkniętą literą „O” w słowie „OF” w napisie otokowym rewersu.
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna podkreślająca detale. Bardzo rzadka moneta.

Literatura: KMY- 321

Stan zachowania: PCGS MS61
Cena startowa: 7000 PLN

                  

Lot: 3196 Niemcy, Dortmund. Dukat 1639

an_19e_83

Awers: Stojący cesarz z mieczem i atrybutami władzy. Tytulatura Ferdynanda III w otoku.
Rewers
: 16-39 / DVCATVS CIV / IMP TREMO / NIENSIS.

Bardzo rzadka moneta.

Literatura: Friedberg 858

Waga: 3,46 g Au
Cena startowa: 8000 PLN

                         

Lot: 3197 Niemcy. 3 1/2 Gulden - 2 talary 1843, Frankfurt

an_19e_84

Połysk w tle, drobne ryski, delikatna patyna. Rzadsza moneta.

Literatura: Davenport 640

Stan zachowania: 3+/2- (VF+/EF-)
Waga: 37,07 g Ag

Cena startowa: 400 PLN

                       

Lot: 3215 Niemcy, Prusy. Fryderyk Wilhelm I (1713-1740). Dukat 1720 CG

an_19e_100

Awers: Popiersie w Fryderyka Wilhelma w prawo, napis po bokach.
Rewers: Tarcza herbowa pod koroną, powyżej data, poniżej litery CG.

Ładny egzemplarz. Wyraźne detale, delikatny połysk menniczy. Rzadsza moneta.

Literatura: Schr. 126

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 3,40 g Au
Cena startowa: 2500 PLN

                          

Lot: 3262 Niemcy, Anhalt. 20 marek 1904 A, Berlin

an_19e_101

Bardzo rzadka 20-markówka.
Połysk, mikroryski w tle.

Literatura: Jaeger 182; Friedberg 3751

Stan zachowania: 2+ (EF+)
Waga: 7,92 g Au
Cena startowa: 4500 PLN

                          

Lot: 3290 Szwajcaria. 100 franków 1998

an_19e_102

Nakład 2500 sztuk.
Menniczy egzemplarz. Stempel lustrzany

Literatura: Friedberg 516

Stan zachowania: L (Proof)
Waga: 22,57 g Au

Cena startowa: 3300 PLN

                              

Lot: 3294 USA. 20 dolarów 1882 CC, Carson City NGC AU50

an_19e_103

Moneta z mennicy Carson City (rzadsza mennica).
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Delikatny połysk menniczy, dobrej jakości detale.

Literatura: Friedberg 179

Stan zachowania: NGC AU50
Waga: 22,57 g Au
Cena startowa: 7000 PLN

                                

Lot: 3310 Węgry Ferdynand I. Obol w złocie 1540 KB, Kremnica PCGS SP63 (MAX)

an_19e_104

Awers: Tarcza herbowa z rozetkami po bokach, powyżej data 1540.
Rewers:
Madonna z dzieciątkiem, po bokach litery K-B.

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Rzadki przypadek wybicia z założenia monety srebrnej w złocie.
Wyśmienicie zachowana moneta o prezencji lustrzanki. Idealny okaz. Bardzo rzadka moneta.

Stan zachowania: PCGS SP63 (MAX)
Cena startowa: 5000 PLN

                          

Lot: 3317 Włochy, Toskania. Cosimo II de' Medici (1608-1621). Talar 1620 NGC AU58 (MAX)

an_19e_105

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Wspaniale zachowany egzemplarz niespotykany w handlu w takim stanie zachowania.

Literatura: Davenport 4195

Stan zachowania: NGC AU58 (MAX)
Cena startowa: 1800 PLN

                          

Lista wszystkich przedmiotów Aukcji nr 19e Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk dostępna jest TUTAJ.

 Autor: Józef Smurawa / Źródło: Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk

Nowe zasady dotyczące ciasteczek (cookies). Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Wasze oczekiwania. W razie potrzeby można zablokować ciasteczka w przeglądarce jak to zrobić tutaj.

Akceptuję zapisywanie ciasteczek (cookie) dla tej strony:

EU Cookie Directive Module Information