Losowe monety

Polecamy

skup monet
Numizmatyka
Sklep numizmatyczny
Monety
monety skup

Aukcja 20e Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk

.

an_20e_1W dniach 15-17 czerwca 2019 roku (sobota-poniedziałek) odbędzie się Aukcja 20e Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk, która składać się będzie z trzech sesji. Rozpoczęcie aukcji o godz. 9.00 (sesje I i II) oraz 17:00 (sesja III). Będzie to aukcja internetowa (bez licytacji na sali). SESJA 1 (licytacja 15 czerwca, w sobotę) to przede wszystkim monety antyczne, monety Polski Królewskiej, monety Rosji, banknoty, medale oraz odznaki i odznaczenia. SESJA 2 (licytacja 16 czerwca, w niedzielę) to głównie monety II RP, PRL, monety kolekcjonerskie po 1990 roku oraz próby. SESJA 3 (licytacja 17 czerwca, w poniedziałek) to monety świata.

                  

an_20e_2

W ofercie znalazło się ponad 2,5 tys. przedmiotów - monet, banknotów, medali, odznaczeń - od antyku po czasy współczesne. Lista wszystkich pozycji aukcyjnych znajduje się na stronie internetowej Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk: www.aukcjamonet.pl. Organizatorzy zapraszają do licytacji online.

                    

Wybrane pozycje z katalogu aukcyjnego Aukcji 20e:

                                                   

SESJA 1 (15 czerwca - sobota)

an_20e_3

Lot: 1 Cesarstwo Rzymskie. Konstantyn Wielki (307-337). 1 1/2 solidusa + książka

an_20e_6

Awers: Popiersie w wieńcu w prawo. W otoku.: D N CONSTAN.S MAX AVG.
Rewers:
Cesarz na koniu w prawo. W otoku.: EQVIS ROMANVS, poniżej SMN.
Bardzo rzadka moneta sporadycznie pojawiająca się w sprzedaży.
Do monety dołączona książka Aleksander Bursche „Złote medaliony Rzymskie w Barbaricum.

Literatura: RIC 100

Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 6,65 g Au

Cena startowa: 4000 PLN

                    

Lot: 14 Władysław Warneńczyk (1440-1444). Goldgulden (floren) bez daty (1441), Hermanstadt (Sibiu) NGC MS62

an_20e_7

Awers: Czteropolowa tarcza herbowa polsko-węgierska. W otoku: WLADISLAVS D G R VNGARIE.
Rewers: Św. Ładysław na wprost. W otoku: S LADISL - AVS REX.
Władysław Warneńczyk (1440-1444). Moneta zaliczana do monet polsko-węgierskich.
Wyśmienity stan zachowania. Połysk, ostre detale. Rzadka i ceniona moneta.
Trudna pozycja do zdobycia w tak doskonałym stanie zachowania.

Literatura: Lengyel 22/7a; Huszar 597; Pohl F1-1

Stan zachowania: NGC MS62
Cena startowa: 6500 PLN

                  

Lot: 24 Bolesław III Krzywousty (1102-1138) Brakteat protekcyjny, 1135-1138

an_20e_8

Awers: Książę w prawo, na ugiętych kolanach, wyciąga dłonie do św. Wojciecha, który stoi w lewo unosząc prawą dłoń nad głową księcia, a w lewej zaś dzierży pastorał.
Niedobita legenda otokowa, wyraźne detale postaci księcia i św. Wojciecha. Zachowany połysk menniczy. Rzadsza moneta.

Literatura: Kopicki 47 (R4)

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 0.65 g Ag
Cena startowa: 800 PLN

                    

Lot: 118 Zygmunt II August. Grosz 1557, Gdańsk PCGS AU55 (MAX)

an_20e_9

Najwyższa gradingowa nota na świecie.
Bardzo wyraźne detale, mocny połysk menniczy w tle, delikatna złota patyna. Rzadka i trudna do zdobycia moneta w takim stanie zachowania.

Literatura: Kopicki 7363 (R4)

Stan zachowania: PCGS AU55 (MAX)
Cena startowa: 2000 PLN

                    

Lot: 318 Zygmunt lll Waza. Trojak (3 grosze) 1601, Wilno RZADKOŚĆ R7

an_20e_10

Awers: Głowa króla w prawo w koronie, zbroi i w krezie pod nią łabędź. W otoku: SIG III D G R - EX - PO M D L.
Rewers:
Orzeł i Pogoń rozdzielone ukoronowaną tarczą z herbem Snopek – Wazów. Nad tarczą nominał III. Data 16-01 rozdzielona znakiem menniczym Łabędź i literą V poniżej. Napis w dwu wierszach: GRO ARG / TRI M D L.
Ekstremalnie rzadki trojak wileński z herbem Łabędź na awersie i rewersie. O rzadkości świadczy fakt iż sam Tadeusz Iger określił tego trojaka jako R7.
Patyna, przyzwoicie zachowane detale. Ładnie wybity egzemplarz jak na ten typ monety. Egzemplarz do najlepszych zbiorów.

Literatura: Iger V.01.3.a (R7)

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 2,38 g Ag
Cena startowa: 5000 PLN

                      

Lot: 370 Zygmunt III Waza. Dukat 1592, Malbork - odmiana z PO - RZADKOŚĆ R8

an_20e_11

Awers: Popiersie króla w koronie w prawo. Zbroja dekorowana na ramieniu głową lwa. U dołu w napisie herb Lewart w tarczy, Jana Firleja podskarbiego wielkiego koronnego. Wokół popiersia podwójna obwódka, wewnętrzna perełkowa; zewnętrzna z korali i pereł. W otoku: SIGISMVN DG - REX PO M D L.
Rewers:
Pod koroną ozdobny kartusz, z czteropolową tarczą herbową z małą tarczą z herbem Snop Wazów w środku. Po bokach korony inicjały mennicze trójkąt (Gracjan Gonzallo), pierścień – (Kacper Goebel). W otoku: MONE NO AVR REGNI POLONI 9Z.
Bracia Goeblowie uzyskali przywilej bicia monet od króla Stefana Batorego. Otrzymali też prawo ustawienia maszyny menniczej w Gdańsku, a potem także w mennicy Prus Królewskich, otwartej na zamku w Malborku. Mennica ta czynna była do 1586. Po śmierci króla pozostawała zamkniętą. W 1589 roku Kacper Goebel wraz z Gracjanem Gonzallo złożyli propozycję ponownego uruchomienie mennicy w Malborku na ręce Jana Firleja podskarbickiego,  który w 1590 roku udzielił im koncesji na ponowne otwarcie mennicy w Malborku. Nadanie to zostało zatwierdzone przez Zygmunta III, dopiero 15 września 1591 roku na zamku w Niepołomicach. Koncesja obejmowała bicie monety koronnej ale nie pruskiej, tak złotej jak i srebrnej.  Do 1592 roku biciem złotej monety zajmowała się mennica w Poznaniu. Jednak po otwarciu mennicy w Malborku, zaprzestano tam bicia dukatów. Mennica w Malborku, stała się główną mennicą koronną upoważnioną przez króla do wybijania monet złotych.
Rocznik 1592 wybijano za pomocą trzech par stempli. Awers z podwójną obwódką musiał ulec szybkiemu zniszczeniu, bowiem jeszcze w tym samym roku wykonano dwa kolejne stemple z popiersiem królewskim. Jednak popiersia te były już opasane pojedynczą obwódką z pereł i korali. Na opisywaną odmianę zwróciła uwagę Romualda Włodarczak, kustosz Gabinetu Numizmatycznego w Malboku w artykule w Przeglądzie Numizmatycznym w 2008 roku. Wcześniej nikt nie odróżniał takiej odmiany.
Ten typ znajduje się w obecnie w zbiorze Zamku w Malborku, wystąpił też  dwukrotnie na aukcjach, w 1955 roku na 15 aukcji Monnaies et Medailles SA Bale, oraz w 1967 roku na majowej aukcji w firmie Glending (nasz egzemplarz). Znanych jest nie więcej niż trzy egzemplarze wybite tym stemplem.
Ładny egzemplarz, delikatnie gięty. Resztki połysku. Ogromna rzadkość do najlepszych kolekcji.

Literatura: Kopicki.1400R7; Friedberg.82; Dutkowski(złoto Wazów).7 (R8); Kaleniecki s.75 (ale podaje notowania dla obu podmian: z podwójną i pojedynczą obwódką)

Moneta kupiona w 1967 roku  za 44 funty.

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 3,471 g Au
Cena startowa: 50 000 PLN

                   

Lot: 414 Władysław IV Waza Dukat 1642 Gdańsk

an_20e_12

Awers: Popiersie króla w koronie w prawo. Płaszcz spięty broszą na ramieniu. W otoku: VLAD IIII III DG REX POL MDL RVS PR.
Rewers:
Dwa lwy podtrzymują owalną tarczę miejską. Pod nogami lwów inicjały mennicze G-R (Gerhard Rogge). U dołu w kartuszu potrójny kwiat. Po ostatniej cyfrze daty punkt. W otoku: MON AVREA CIVITATIS GEDANEN 1642.
Mennica Gdańska do 1639 roku wybijała dukaty w znaczących nakładach, używając wielu par stempli. Po roku 1640 nakłady wybijanych dukatów mocno ograniczono. W 1642 roku dukaty wybito trzema parami stempli. Wszystkie typy są bardzo rzadkie. Charakteryzują się one odmiennymi ozdobnikami kończącymi napisy.
Moneta należy do extremalnie rzadkich. Posiadał ją E. Hutten Czapski, drugi dukat tego typu, znajduje się w prywatnym zbiorze w Gdańsku. Prezentowany jest trzecim znanym w zbiorach egzemplarzem.

Literatura: Kopicki.1420R7; Friedberg.15, CNG 234IV; Dutkowski(złoto Wazów).G214R7-R8; H-Cz.9999; Bałando (Gdańsk); Kaleniecki nie notuje

Stan zachowania: 3/3- (VF/VF-)
Waga: 3,386 g Au
Cena startowa: 35 000 PLN

               

Lot: 415 Jan II Kazimierz. 2 dukaty (dwudukat) 1656, Kraków NGC MS62 (MAX) - RZADKOŚĆ R8

an_20e_13

Awers: Popiersie w koronie i zbroi dekorowanej nitami i z szarfą dowódcy zawiązaną na ramieniu, ozdobioną kokardą. W fałdach inicjały I-T, Jan Thamm (mincerz w Krakowie). W otoku: .IOAN.CASIM: - DG.REX.P&S.
Rewers:
Pod koroną owalna 4-polowa ozdobna tarcza z Orłem i Pogonią, w polu sercowym tarcza z herbem Snop – Wazów. U dołu tarczy herb Wieniawa (Bogusława na Lesznie Leszczyńskiego podskarbiego wielkiego koronnego). U dołu inicjały IC, Jakub Czamer, zarządca mennicy szwedzkiej w Krakowie w 1656 r. W otoku: MONETA∙AVREA (IC) REGNIžPOL∙1656.
Monety z datą 1656 to wyjątkowo rzadkie dwudukatówki wybijane w mennicy w Krakowie. 17 października 1656 roku Kraków skapitulował przed wojskami szwedzkimi. Na podstawie traktatu z grudnia 1655 roku Kraków miał przypaść siedmiogrodzkiemu władcy Jerzemu Rakoczemu. W 1656 roku w zdobytym mieście Szwedzi uruchomili mennicę, korzystając ze stempli zastanych po wycofaniu się wojsk polskich. Mennicę oddano w zarząd Janowi Thammowi. Wybijaną monetą opłacono załogę szwedzką stacjonującą w Krakowie. Z końcem roku część wojsk szwedzkich opuściła Kraków przygotowując się do oddania miasta wojskom Rakoczego. Stąd emisja tej monety miała ograniczony nakład. Z roku 1656 znane są dwie odmiany stempli awersów.
Opisywany dwudukat był tylko dwukrotnie notowany na powojennych aukcjach. Przed 1939 egzemplarze takie posiadali Bartynowski i Chełmiński. Moneta tej odmiany jest w zbiorze Czapskich w Krakowie. Czapski nadał jej rzadkość R4, ale ich faktyczna rzadkość jest znacznie większa. Polska literatura nieco lekceważyła rzadkość tego rocznika nie rozróżniając go z bardziej dostępnymi dwudukatówkami z roku 1657.
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Rzadkość R8 - niepowtarzalny, zachwycający numizmat do najlepszych kolekcji.
Wyśmienicie zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Najpiękniejszy dostępny na rynku egzemplarz.

Literatura: Kaleniecki s. 336; Kopicki.1895 (R5); Złoto Wazów (TII) K206 (R8)

Stan zachowania: NGC MS62 (MAX)
Cena startowa: 80 000 PLN

              

Lot: 481 August III Sas. 5 talarów (August d'or) 1754, Lipsk NGC AU55 (MAX)

an_20e_14

Awers: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem. W otoku: DG AVGVSTVS III REX POLONIARUM.
Rewers: Pod koroną owalna tarcza polsko-saska otoczona gałązkami palmowymi. Pod tarczą nominał 5 TH, po bokach inicjały E-C. W otoku: SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1754.
Wspaniale zachowana moneta z pięknym połyskiem menniczym i delikatną czerwoną patyną.
Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Odmiana z szerokim popiersiem króla oraz brak kropki po dacie. Dokładnie ta odmiana notowana zaledwie trzy raz przez ostatnie 15 lat.
Rzadka moneta, szczególnie w takim stanie zachowania.

Literatura: Friedberg 2859; Merseburger 1724; Khant 669; H-Cz. 2856 (R1); Kopicki 2150 (R2)

Stan zachowania: NGC AU55 (MAX)
Cena startowa: 20 000 PLN

                   

Lot: 560 PRL. Medal. Karol Wojtyła - Student Uniwersytetu Jagiellońskiego + książka

an_20e_15

Awers: Karol Wojtyła w czapce studenckiej.
Rewers:
Herb Uniwersytetu Jagiellońskiego i napis łac. „Bractwo Czapki Studenckiej”.
Medal wybity dla uczczenia najwybitniejszego studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego - Karola Wojtyły.
Medal w idealnym stanie zachowania. Bardzo rzadka Pozycja.
W zestawie książka autorstwa Zdzisława Gajdy: Medale Medyczne Małgorzaty Kot” z ilustracją i opisem m.in. tego medalu.

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 250,00 g brąz
Średnica: 85 mm
Cena startowa: 5000 PLN

                          

Lot: 613 Śląsk, Stany Ewangelickie. Dukat 1634 HR, Wrocław - Rzadkość R5

an_20e_16

Awers: Orzeł Śląski, litery H-R, legenda otokowa.
Rewers
: Promienie słońca spod chmur, powyżej napis IEHOWA, legenda otokowa i data 1634.
Bardzo dobrze zachowany egzemplarz, wyłącznie ryski na awersie i rewersie.
Rzadki i sporadycznie notowany dukat śląski,.

Literatura: F.u.S. 253, Friedberg 3109; Dutkowski Śląsk St.10 (R5)

Stan zachowania: 2+ (EF+)
Waga: 3,32 g Au

Cena startowa: 13 000 PLN

                      

Lot: 671 Królestwo Polskie/Rosja. Medal pamiątkowy 1815, SREBRO

an_20e_17

Awers: Głowa króla Polski i cesarza Rosji w prawo, w wieńcu laurowym w prawo. Pod szyją nazwisko medaliera MAINERT. W otoku: ALEXANDER I IMP TOT RUSS REX POLONIAE.
Rewers:
Napis w sześciu wierszach, u dołu związane gałązki palmy i lauru: UNUS / QUI NOBIS / RESTITUIT / REM / DIE XX JUNII / A MDCCCXV.
Medalier warszawski J. Majnert. Medal na ustanowienie Królestwa Polskiego.
Pięknie zachowany medal. Połysk, drobne ryski w tle. Przebarwienie na powierzchnie metalu.

Literatura: Diakov 396 (R2); Bentkowski 844; H-Cz. 3501

Stan zachowania: 1-/2+ (UNC-/EF+)
Waga: 57,22 g Ag
Średnica: 50,5 mm
Cena startowa: 2500 PLN

                          

Lot: 749 Rosja, Nowogród Wielki XIII/XIV. w. 1/2 grzywny nowogrodzkiej

an_20e_18

Nazwa "rubel" jednostki monetarnej pochodzi od czasownika rubić - czyli odrąbywać.
Grzywna nowogroszka miała wagę 204 g srebra. W formie odlewanych sztabek srebra była pierwotną formą płacideł średniowiecznej Rusi. Aby ją podzielić na mniejsze nominały przerąbywano sztabę na pół, lub więcej części.
Dobry stan zachowania. Rzadka pozycja.

Waga: 98,45 g Ag
Długość 70 mm
Cena startowa: 1500 PLN

                         

Lot: 813 Rosja. Aleksander II. 3 ruble 1874 Н-І, Petersburg

an_20e_19

Awers: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały Н-І.
Rewers
: Nominał, napisy i data 1874.
Bardzo ładny egzemplarz, zachowany połysk menniczy, wyraźne detale. Rzadka moneta.

Literatura: Bitkin 36 (R)

Stan zachowania: 2/2+ (EF/EF+)
Waga: 3,93 g Au

Cena startowa: 4000 PLN

                          

Lot: 894 Banknot. Emigracja 500 złotych 1939 seria C PMG EPQ 65 RZADKOŚĆ R6

an_20e_20

Wysoka nota gradingowa PMG 65 raz dopisek: wyjątkowa jakość papieru - EPQ (Exceptional Paper Quality). Seria C.
Idealnie zachowany i bardzo rzadki banknot. Brak złamań i zgięć, super prezencja, dla najbardziej wymagających, przepiękny sztywny papier.

Literatura: Miłczak 86; Lucow 1051 (R6)

Sytuacja Polski w 1939 roku spowodowała, że prezydent, premier i także władze Banku Polskiego S.A. podjęły decyzję o wyjeździe i ewakuowaniu zapasów złota, dewiz, bilonu, dokumentów oraz banknotów z Polski. Aktywa zdeponowano w krajach sojuszniczych m.in. Anglii i USA. Dyrekcja Banku Polskiego zdecydowała o zwiększeniu zapasów pieniężnych mając nadzieję na szybkie wyzwolenie kraju, a wraz z tym na wzrost obiegu złotych polskich. Wykonanie dużej ilości banknotów w 1942 roku zlecono amerykańskiej firmie American Bank Note Company. Firma wydrukowała dwa banknoty o nominałach 20 i 50 złotych, druk został zakończony w 1943 roku. Po zakończeniu wojny w 1947 roku przewieziono do Polski pieniądze wydrukowane w Anglii i USA oraz papier do ich druku, jednak już w 1951 roku Bank Polski postawiono w stan likwidacji, zaś banknoty i papier zniszczono, pozostawiając nieliczne egzemplarze.
Dziś banknoty obiegowe tej emisji oraz ich wzory zalicza się do rzadkich, a jednostronne druki próbne do niezwykle rzadkich.

Stan zachowania: PMG EPQ 65
Cena startowa: 4000 PLN

                     

Lot: 930 Wolne Miasto Gdańsk. WZÓR SPECIMEN 20 guldenów 1932 PMG 67 EPQ (MAX) UNIKAT

an_20e_21

Nienotowany banknot z czerwonym stemplem drukarni na stronie głównej. Odmiana ze stemplem czerwonym notowana do tej pory jedynie na wzorach banknotów o nominale 50 guldenów. Z prawej strony stempla przy marginesie pojedyncza perforacja. Brak oznaczeń serii i numeracji, widoczny znak wodny „maska”.
Ekstremalnie rzadka pozycja dostępna w sprzedaży aukcyjnej w wyśmienitym stanie zachowania.
Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 67 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru - EPQ (Exceptional Paper Quality). Polecamy do najlepszych kolekcji banknotów WMG.

Literatura: Miłczak nie notuje

Stan zachowania: PMG 67 EPQ (Exceptional Paper Quality)
Cena startowa: 13 000 PLN

                    

Lot: 972 II RP. PSZ. Gapa, Odznaka Pilota z 302 dywizjonu! Knedler, Aeroklub Poznański - SREBRO - RZADKOŚĆ

an_20e_22

Ekstremalnie rzadka odznaka lotnicza nadana Franciszkowi Michalakowi (1899-1977).
Był członkiem polskiego Aeroklubu: Poznański Aeroklub Akademicki (1928-1931) następnie Aeroklub Poznański (1945-1949).
Otrzymał stopnie w Polsce : Starszy sierżant pilot, w Wielkiej Brytanii: Kapral.
W czasie kampanii wrześniowej był obserwatorem w 34 eskadrze rozpoznawczej Armii Poznań i latał na karasiu. W czasie bitwy o Anglię był pilotem 302 dywizjonu.
Odznaka wykonana ze srebra z nabitym numerem 440. Stan zachowania zbliżony do idealnego.
Po raz pierwszy w naszej ofercie odznaka takiej rzadkości z tak doskonała udokumentowaną proweniencją.
Przedmiot do najlepszych kolekcji.

Poznański Aeroklub Akademicki - Powstał w dniu 17/10/1929 z inicjatywy studentów poznańskich wyższych uczelni: Wyższej szkoły Handlowej i Uniwersytetu Poznańskiego. W 1929 dzięki pomocy 3-go pułku lotniczego w Poznaniu aeroklub otrzymał 2 samoloty Hanriot H-28 i rozpoczął szkolenie pilotów sportowych na lotnisku w Ławicy. Pierwszym instruktorem był Sierż. Pil. Franciszek Michalak. Do końca wyszkolono 15 pilotów w tym dwie kobiety. Pierwszymi wyszkolonymi wyszkolonymi pilotami byli: Janusz Mościcki. Ludwik Rosiński. Czesław Matusiak, Kazimierz Góralewicz, Hanna Grzbkowska i Maria Tomaszewska
W drugiej połowie 1945 roku reaktywowano działalność Aeroklubu Poznańskiego. Na pierwszym zebraniu przedwojennym członków aeroklubu wybrany został zarząd, którego prezesem został inż. Mieczysław Stodolski. W skład zarządu weszli: Ewa Korczyńska, Marian Duszyński, Witold Sowiński, Zbigniew Laszkiewicz i inni. Na zebraniu podjęto uchwałę o reaktywowaniu działalności aeroklubu oraz ustalono plan przygotowań do szkolenia. Od początku swojej działalności aeroklub nie posiadał własnego sprzętu, lecz korzystał ze sprzętu ośrodka szkoleniowego na lotnisku w Kobylicy, który był zorganizowany przez Ministerstwo Komunikacji.

Stan zachowania: zbliżony do idealnego (Zbliżony do idealnego)
Cena startowa: 4000 PLN

                   

Lot: 1057 Rosja. Order św. Anny III klasa, złoto

an_20e_23

Niewyraźna punca 56 na uchu krzyża. Idealnie zachowana wstążka. W zestawie oryginalne pudełko i wstążka do miniaturki.
Wymiary: 37,6 x 33,2 mm

Waga: 7,87 g Au
Cena startowa: 3500 PLN

                     

Lot: 1071 Waga do monet I połowa XIX wieku Ex. Kałkowski

an_20e_24

Waga była własnością Tadeusza Kałkowskiego, znanego numizmatyka polskiego. Fonografia i opis tej wagi na str. 181 książki „Tysiąc lat monety polskiej”. Duża rzadkość i ciekawostka na runku numizmatycznym. Polecamy.
Waga w oryginalnym, skórzanym tłoczonym pudełku z wyściółką.

Stan zachowania: PMG EPQ 65
Cena startowa: 1500 PLN

              

SESJA 2 (16 czerwca - niedziela)

an_20e_4

Lot: 1087 II RP. 20 złotych 1925 Chrobry

an_20e_30

Pięknie zachowana moneta.

Literatura: Fischer OB 025; Parchimowicz 126

Stan zachowania: 1/1- (UNC/UNC-)
Waga: 6,44 g Au
Cena startowa: 1900 PLN

                    

Lot: 1104 II RP. 10 złotych 1933 Sobieski PCGS MS65 (MAX)

an_20e_31

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Idealnie zachowany, wyselekcjonowany egzemplarz. Piękny blask menniczy. Moneta robiąca szczególnie duże wrażenie podczas oględzin na żywo. Polecamy do najlepszych zbiorów monet z okresu II RP.

Literatura: Fischer OB 020; Parchimowicz 121

Stan zachowania: PCGS MS65 (MAX)
Cena startowa: 6500 PLN

                         

Lot: 1177 II RP. 5 złotych 1931 Nike

an_20e_32

Przyzwoicie zachowane detale, resztki połysku w tle, drobne ryski. Bardzo rzadki i poszukiwany rocznik.

Literatura: Parchimowicz P114d; Fischer OB 013

Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 17,94 g Ag

Cena startowa: 2800 PLN

              

Lot: 1230 II RP. 2 złote 1936 Piłsudski NGC UNC - Piękne i rzadkie

an_20e_33

Najrzadszy rocznik monety 2-złotowej okresu II RP.
Bardzo ładny egzemplarz. Połysk menniczy, delikatna patyna, świetne detale. Rzadkość, zwłaszcza w takim stanie zachowania.

Literatura: Parchimowicz 111b

Stan zachowania: NGC UNC
Cena startowa: 4000 PLN

               

Lot: 1295 II RP. 1 grosz 1930 NGC MS66 BN (MAX) Najrzadszy rocznik

an_20e_34

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Bardzo rzadki rocznik monety groszowej w bardzo wysokim gradingu firmy NGC - MS 66 i kolorze BN. Moneta z piękną, brązowo-niebieską patyną, doskonale zachowanymi detalami i bajecznym blaskiem menniczym. Niesamowicie piękny egzemplarz, który będzie cieszył oko nawet w najbardziej zaawansowanych zbiorach monet II RP. Wyjątkowa okazja do uzupełnienia zbioru.

Literatura: Parchimowicz 101e

Stan zachowania: NGC MS66 BN (MAX)
Cena startowa: 1400 PLN

                   

Lot: 1319 II RP. Spółdzielnia Wojskowa. 50 groszy Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej w Gdyni

an_20e_35

Bardzo rzadka moneta. Ładny stan zachowania. Brązowa patyna.

Literatura: Bartoszewicki 240.4 (R7a)

Stan zachowania: 2 (EF)
Waga: 2,82 g
Cena startowa: 300 PLN

                   

Lot: 1323 II RP. PRÓBA srebro 5 złotych 1925 Konstytucja SW-WG 100 perełek

an_20e_36

Moneta wybita z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Monogramy: SW − prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i WG − premiera Władysława Grabskiego.
Jedna z najpiękniejszych i najrzadszych monet okresu międzywojennego, wybito tylko 100 szt.
Piękna, kolorowa patyna, wyraźne detale. Moneta o prezencji lustrzanki.

Literatura: Parchimowicz P140a

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 24,91 g Ag
Cena startowa: 20 000 PLN

                 

Lot: 1328 II RP. PRÓBA brąz 5 groszy 1923 NGC MS67+ BN (MAX) - UNIKAT

an_20e_37

Najwyższa nota na świecie, a zarazem jedyny znany - ogradowany egzemplarz, bezsprzecznie wybity w brązie, poza egzemplarzem który znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pierwszy rocznik bicia monety pięciogroszowej okresu II RP, jedyny rocznik jaki został wybity w mosiądzu i brązie.
IDEALNIE zachowane detale monety, przebijający spod patyny wspaniały blask menniczy. Jedyna mennicza 5 groszówka z 1923 roku wybita w brązie, dostępna na rynku kolekcjonerskim. Najwyżej oceniony egzemplarz spośród wszystkich roczników monet 5 groszowych.
Moneta próbna brakująca praktycznie w każdym, nawet tym najbardziej zaawansowanym zbiorze monet II RP - warto tu wspomnieć iż nawet takiej monety w swojej kolekcji nie posiadał H. Karolkiewicz - który miał jedną z największych kolekcji monet polskich w powojennej historii.
Moneta NIESPOTYKANA w tak wysokiej nocie NGC - MS 67+ BN. Pierwsze notowanie od 25 lat na rynku. RARYTAS - UNIKAT.

Literatura: Parchimowicz P106A

Stan zachowania: NGC MS67+ BN (MAX)
Cena startowa: 1300 PLN

                   

Lot: 1331 Wolne Miasto Gdańsk/Danzig. 25 guldenów 1923 stempel zwykły NGC MS60

an_20e_38

Piękny egzemplarz, połysk menniczy. Ładna delikatna patyna. Rzadka i poszukiwana moneta, zwłaszcza w takim stanie zachowania.

Literatura: Fischer WMG 020; Parchimowicz 70a

Stan zachowania: NGC MS60
Cena startowa: 21 000 PLN

               

Lot: 1394 Getto Łódź. 20 marek 1943, aluminium

an_20e_39

20 marek 1943, aluminium. Najwyższy nominał spośród monet getta. Jej emisja ruszyła w dniu 21 lipca 1944, miesiąc przed rozpoczęciem likwidacji getta.
Patyna, ryska pod nominałem. Poszukiwana i rzadka moneta.

Literatura: Sarosiek S.4a

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 6,87 g Al
Cena startowa: 2400 PLN

                      

Lot: 1400 PRL. 10.000 złotych 1982 Jan Paweł II, stempel zwykły w ORYGINALNEJ zgrzewce bankowej

an_20e_40

Moneta wybita stemplem zwykłym. W ORYGINALNEJ zgrzewce bankowej.
Niski nakład - tylko 200 szt.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Ekstremalnie rzadka moneta.

Literatura: Parchimowicz 363; Friedberg 128

Stan zachowania: 1 (UNC)
Cena startowa: 10 000 PLN

                   

Lot: 1436 PRL. PRÓBA miedzionikiel 1 złoty 1949

an_20e_41

Na rewersie wklęsły napis PRÓBA. Nakład nieznany. Bardzo rzadka moneta próbna.
Menniczy egzemplarz. Moneta pokryta lakierem.

Literatura: Fischer P215e

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 7,08 g CuNi

Cena startowa: 700 PLN

                        

Lot: 1439 PRL. PRÓBA aluminium 10 złotych 1958 Kościuszko PCGS SP64 (MAX)

an_20e_42

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Menniczy egzemplarz niezwykle rzadkiej próby wybitej w nakładzie 10 egzemplarzy. Na rewersie wklęsły napis PRÓBA i litery KZ i EJ. Moneta ogromnej rzadkości.

Literatura: Parchimowicz P 237a

Stan zachowania: PCGS SP64 (MAX)
Cena startowa: 5000 PLN

                         

Lot: 1478 III RP. PRÓBA Nikiel 2 złote 1994, nominał

an_20e_43

Piękny, menniczy egzemplarz.

Literatura: Fischer P 442

Stan zachowania: L (Proof)
Waga: 5.80 g Ni

Cena startowa: 450 PLN

                       

Lot: 1538 III RP. PRÓBA Nikiel 200.000 złotych 1991 Jan Paweł II Ołtarz

an_20e_44

Piękny egzemplarz, poszukiwana moneta.

Literatura: Fischer P 410

Stan zachowania: L (Proof)
Waga: 15.82 g Ni
Cena startowa: 650 PLN

                          

Lot: 1799 PRL. PRÓBA Nikiel 100 złotych 1983 Niedźwiedzie

an_20e_45

Piękny egzemplarz.

Literatura: Fischer P 245

Stan zachowania: L (Proof)
Waga: 15.54g Ni
Cena startowa: 450 PLN

                         

Lot: 1871 PRL. PRÓBA Nikiel 100 złotych 1960 Mieszko i Dąbrówka

an_20e_46

Piękny egzemplarz, poszukiwana moneta.

Literatura: Fischer P 184

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 17.22 g Ni

Cena startowa: 600 PLN

                           

Lot: 1933 PRL. PRÓBA Nikiel 20 złotych 1964 XX lat PRL

an_20e_47

Piękny egzemplarz. Poszukiwana moneta.

Literatura: Fischer P 132

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 14.93 g Ni

Cena startowa: 800 PLN

                           

Lot: 2008 PRL. PRÓBA Nikiel 5 złotych 1959 Rybak

an_20e_48

Piękny, menniczy egzemplarz. Rzadka moneta.

Literatura: Fischer P 079

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 11.44 g Ni
Cena startowa: 1700 PLN

                   

Lot: 2025 PRL. PRÓBA Nikiel 1 złoty 1958

an_20e_49

Piękny, menniczy egzemplarz. Poszukiwana moneta.

Literatura: Fischer P 066

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 6.64 g Ni
Cena startowa: 950 PLN

                       

Lot: 2095 III RP. 200 złotych 1995 Konkurs Chopinowski - F.Chopin PCGS PR67 DCAM

an_20e_50

Najrzadziej występująca moneta 200-złotowa wybita w bardzo niskim nakładzie - zaledwie 500 szt.
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co zostało docenione wysoką notą gradingową w PCGS

Literatura: Parchimowicz 730

Stan zachowania: PCGS PR67 DCAM
Cena startowa: 12 000 PLN

                             

Lot: 2157 III RP. 20 złotych 2001 Szlak Bursztynowy

an_20e_51

Menniczy egzemplarz. Rzadsza moneta.

Literatura; Fischer K (20) 022

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 28,28 g Ag .925

Cena startowa: 400 PLN

                      

Lot: 2201 III RP. Medal „Złotogrosz” Nowa Moneta Polska

an_20e_52

Menniczy egzemplarz. Delikatna patyna.

Stan zachowania: L (Proof)
Waga: 31,1 g Ag .999

Cena startowa: 150 PLN

                 

SESJA 3 (17 czerwca - poniedziałek)

an_20e_5

Lot: 2203 Austria. Franciszek Józef I. 4 dukaty 1858 A, Wiedeń

an_20e_60

Dużo połysku i świeżości, bardzo dobre detale. Minimalny defekt na rancie.
Rzadki rocznik, zwłaszcza w takim stanie zachowania.

Literatura: Friedberg 484

Stan zachowania: 1-/2+ (UNC-/EF+)
Waga: 13,95 g Au

Cena startowa: 2800 PLN

                           

Lot: 2236 Chiny. Yunnan. 1 Dolar bez daty (1908) NGC AU - RZADKOŚĆ

an_20e_61

Niezmiernie rzadka moneta sporadycznie pojawiąjąca się w handlu, zwłaszcza po gradingu.
Ładnie zachowany egzemplarz, połysk menniczy i piękna, kolorowa patyna.

Literatura: Krause 254

Stan zachowania: NGC AU
Cena startowa: 4000 PLN

                      

Lot: 2259 Kolumbia. 8 Escudos 1767 NR, Bogota

an_20e_62

NE - Nuero Reino Mint - Bogota
Bardzo rzadka moneta.
Dobrej jakości detale, drobne ryski.

Literatura: Friedberg 31

Stan zachowania: 3/3+ (VF/VF+)
Waga: 26,93 g Au  
Cena startowa: 7000 PLN

                        

Lot: 2406 Niemcy, Hamburg - miasto. Dukat 1655

an_20e_63

Awers: Madonna z dzieciątkiem, poniżej herb miasta i napis: MONETA NO HAMBURG.
Rewers:
Madonna z dzieciątkiem i napis: AVE PLEN GRATIA 1655.
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, wspaniała prezencja. Rzadki dukat w takim stanie zachowania.

Literatura: Friedberg 1100

Stan zachowania: 2 (EF)
Waga: 3,48 g Au
Cena startowa: 2800 PLN

                         

Lot: 2443 Niemcy, Prusy. Fryderyk II (1740-1786). Friedrichs d’or 1783 A, Berlin

an_20e_64

Rzadka moneta. Ładnie zachowana, delikatnie wytarte najwyższe elementy.
Połysk menniczy.

Literatura: Friedberg 2411; Olding 435

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 6,61 g Au  

Cena startowa: 5000 PLN

                           

Lot: 2640 Portugalia. 100 escudos 1989-1990 Odkryć Portugalii, zestaw 4 monet

an_20e_65

Portugalia. 100 escudos 1989-1990 Odkryć Portugalii, zestaw 4 monet.
Zestaw 4 monet wybitych stemplem lustrzanym, z których każda została wybita w innym metalu (złoto, srebro pallad i platyna).
Idealnie zachowane egzemplarze w oryginalnym pudełku z certyfikatem.
Srebro 21 g Ag. 925
Pallad 31,1 g (1 oz.) .999 Pd
Złoto 24 g Au .916 Au
Platyna 31,1 g (1 oz.) .999 Pt

Stan zachowania: L (Proof)
Cena startowa: 11 000 PLN

               

Lot: 2660 USA. 20 dolarów 1853 O, Nowy Orlean NGC AU53

an_20e_66

Rzadki i ceniony rocznik. Nakład 71 tys. egzemplarzy. Moneta rzadko pojawiająca się w sprzedaży, zwłaszcza w takim stanie zachowania.
Red book wycena: stan AU 50 - 8.500 $, AU55 - 13.000 $.
Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym delikatnym połyskiem menniczym i wyraźnymi detalami.

Literatura: Friedberg 171

Stan zachowania: NGC AU53
Cena startowa: 15 000 PLN

                             

Lot: 2680 Watykan. 100.000 Lirów 1997 Jan Paweł II

an_20e_67

Menniczy egzemplarz w oryginalnym pudełku z certyfikatem.

Literatura: Friedberg 426

Stan zachowania: L (Proof)
Waga: 15,00 g Au .917
Cena startowa: 2100 PLN

                                        

Lista wszystkich przedmiotów Aukcji nr 20e Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk dostępna jest TUTAJ.

 Autor: Józef Smurawa / Źródło: Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk

Nowe zasady dotyczące ciasteczek (cookies). Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Wasze oczekiwania. W razie potrzeby można zablokować ciasteczka w przeglądarce jak to zrobić tutaj.

Akceptuję zapisywanie ciasteczek (cookie) dla tej strony:

EU Cookie Directive Module Information