Losowe monety

Polecamy

skup monet
Numizmatyka
Sklep numizmatyczny
Monety
monety skup

Jubileuszowa Aukcja 21 oraz Aukcja 22e Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk

.

an_21_1W dniu 26 października 2019 roku (sobota) odbędzie się Jubileuszowa Aukcja 21 Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk (rozpoczęcie aukcji o godz. 9.00 - Hotel Westin, Warszawa). Lista wszystkich przedmiotów aukcyjnych znajduje się na stronie internetowej Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk, gdzie można wcześniej złożyć swoje oferty (przed rozpoczęciem aukcji): www.aukcjamonet.pl. Dotychczas odbyło się 20 aukcji Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk i dlatego Aukcja 21 będzie wyjątkowa. Znajdą się na niej tylko najrzadsze i najciekawsze przedmioty - ponad 800 egzemplarzy z całego świata, tylko przedmioty powyżej ceny szacunkowej 3000 zł.

W dniu następnym, 27 października 2019 roku (niedziela) odbędzie się Aukcja 22e Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk. Rozpoczęcie aukcji o godz. 9.00. Będzie to aukcja internetowa (bez licytacji na sali). Na tej aukcji znajdzie się "Wielka Kolekcja monet i medali szwedzkich i z Polską związanych", zbierana przez ponad 55 lat przez byłego członka Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Lista wszystkich przedmiotów aukcyjnych znajduje się na stronie internetowej Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk, gdzie można wcześniej złożyć swoje oferty (przed rozpoczęciem aukcji): www.aukcjamonet.pl.

                    

an_21_2

Wybrane pozycje z katalogu aukcyjnego Aukcji 21:

Lot: 1 Cesarstwo Rzymskie. Gallienus AV-aureus AD 253-268 NGC MS 4/5

an_21_4

Awers: Popiersie Gallienusa w prawo.
Rewers: Concordia stojąca w lewo.

Żaden cesarz rzymski nie jest bardziej niezasłużenie oczerniany niż Gallienus, który spędził całe swoje 15-letnie panowanie rozpaczliwie walcząc z siłami chaosu i zniszczenia, które zagrażały istnieniu imperium. Publius Licinius Egnatius Gallienus urodził się ok. 218-220 r. W dniach pacyfikacji „pokoju rzymskiego”, który przetrwał 250 lat. Jego ojciec, Walerian, przejął tron ​​dla siebie w 253 r. i nazwał Gallienusa, a następnie w wieku 30 lat, jako współ-cesarz. Gallienus przejął dowództwo nad siłami rzymskimi w Galii i na Bałkanach, podczas gdy Walerian podróżował na wschód, aby walczyć z główną inwazją perską. Od 253-260 r.n.e. Gallienus walczył zaciekle przeciwko ciągłym napadom barbarzyńców wzdłuż kruszącej się granicy Renu i Dunaju. Wygrał druzgocące zwycięstwo nad Alemanni w 259 r., Ale niemal natychmiast potem pojawiły się wiadomości, że Walerian został schwytany przez Persów, a cała rzymska armia Wschodu unicestwiona. Gallienus nie miał czasu zastanawiać się nad uratowaniem ojca, bo w następnych miesiącach rozpętało się piekło. Rzymscy generałowie zbuntowali się w Galii, na Bałkanach i w Azji Mniejszej, podczas gdy barbarzyńcy najeźdźcy przelali się przez niezabezpieczone granice w niszczycielskich falach. Upadek gospodarczy, bandytyzm, piractwo i zaraza nastąpiły po nich jako Imperium Rzymskie.

Wyśmienicie zachowana moneta w amerykańskim gradingu bardzo wysokimi notami za wybicie i jakość powierzchni. Ogromna rzadkość w takim stanie zachowania.

Literatura: RIC.: 23, Coh.: 21

Stan zachowania: NGC MS 4/5
Cena startowa: 11 000 PLN

                

Lot: 2 Bolesław Chrobry. Denar "DVX INCLITVS" - Ekstremalnie Rzadki

an_21_5

Awers: Głowa monarchy w prawo BOLIZLAVS DVX.
Rewers: Krzyż z czterema kulkami między ramionami INCLITVS.

Fascynująca moneta pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego. Ważne świadectwo początków państwa polskiego. Denary Bolesława Chrobrego niezwykle rzadko występują w skarbach średniowiecznych. Obieg monetarny na terenach dzisiejszej Polski zdominowany był przez emisje denarów krajów sąsiednich – Czech i państw niemieckich. Poprzez emisje denarów z tytulaturą książęcą lub królewską, Bolesław Chrobry chciał zaznaczyć swą niezależność od cesarza Niemiec, podkreślić prestiż i pełnię władzy. Rzadkość występowania, niewielka ilość odmian stempli świadczą o głównie prestiżowym charakterze tych emisji. Największy autorytet mennictwa tego okresu prof. S. Suchodolski tytuł ,,DVX INCLITVS’’ tłumaczy,, książę znakomity (przesławny). Jest bardzo prawdopodobne, że tytuł ten został mu nadany w czasie realizowania przez cesarza niemieckiego Ottona III koncepcji odbudowy imperium rzymskiego, który widział w Bolesławie Chrobrym ,,brata i przyjaciela cesarstwa‘’.
Numizmatu tego nie posiadał żaden wielki kolekcjoner: Chełmiński, Chomiński, Frankiewicz, Kubicki, Czapski. Notowany tylko w zbiorze hr. Potockiego i Karolkiewicza. Dziś możemy podziwiać egzemplarze jedynie w muzealnych gablotach oraz egzemplarz ex. Karolkiewicz sprzedany na naszej 17 Aukcji za 140 000 złotych.

Wyraźny, urzekający portret króla Bolesława. Najrzadszy denar Chrobrego na rynku. Ogromna rzadkość.
Opis monety opracowany przez prof. dr hab. Borysa Paszkiewicza.

Literatura: Kopicki 20 (R6); CNG 19

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 1,21 g Ag
Średnica: 16,5-17 mm

Cena startowa: 80 000 PLN

                 

Lot: 3 Bolesław Chrobry (992-1025). Denar typ VENCIEZLAVVS (995-1004), Wielkopolska RZADKOŚĆ

an_21_6

Jeden z najrzadszych i najsławniejszych denarów Bolesława Chrobrego. Swą sławę zawdzięcza czytelnemu imieniu Wacława (VENCIEZLAVVS, wstecznie) bez epitetu "Sanctus", co sprawiało, że długo był uważany za pierwszą monetę czeską, wybitą za czasów księcia Wacława I (921/5-929/35). Dziś wiemy już, że denar z imieniem Wacława został wybity znacznie później, a jego rewers zawiera silnie zdeformowane imię Bolesława (ROLLELVVS) Chrobrego. Wg S. Suchodolskiego typ II.2, znany z 11 egzemplarzy (w tym czterech jednostronnych), jednakże prawie wszystkie są w zbiorach muzealnych. Na rynku kolekcjonerskim wystąpił parokrotnie.

Egzemplarz dwustronny, nierówno wybity (część krążka bita bardzo głęboko, część niedobita).
Zwykłe ślady obiegu w epoce (pogięcia, peksy). Ekstremalnie rzadka pozycja do najlepszych zbiorów.
Opis monety opracowany przez prof. dr hab. Borysa Paszkiewicza.

Literatura: Such. 67 typ II.2; Suchodolski-Numizmatyka średniowieczna, 2012 r.

Stan zachowania: 4 (F)
Waga: 0,67 g Ag
Średnica: 18-19,5 mm

Cena startowa: 20 000 PLN

                   

Lot: 7 Mieszko Bolesławic (później Mieszko II) jako następca tronu. Denar, typ "z pałąkami", ok. 1015-1020. EKSTREMALNIE RZADKI

an_21_7

Awers: M [I S I C] O, korona zamknięta łukiem, z dwoma pochyłymi pałąkami z boków.
Rewers: W otoku widoczna jedna swastyka z czterech; krzyż z poprzeczkami na końcach, w kątach kulki, przy jednej dodatkowa mniejsza kulka.

Ponieważ jednak najwcześniejsze skarby zawierające te monety ukryto dopiero po 1017 roku, znacznie później niż najstarsze monety Bolesława Chrobrego, uczeni długo zastanawiali się nad tym, co spowodowało to co najmniej ćwierćwiekowe opóźnienie. Rozwiązanie okazało się proste, ale nieoczekiwane: rzekome monety Mieszka I zostały wybite przez jego wnuka, również Mieszka, syna Bolesława Chrobrego, w czasie, gdy był następcą tronu (być może po ślubie z księżniczką lotaryńską Rychezą w 1013 roku). A jeśli tak, to również to, co na awersie przypomina koronę, jest rzeczywiście koroną. Co prawda, nie rozwiązuje to wszystkich zagadek symbolicznych związanych z tą monetą, bo na rewersie widnieją cztery swastyki, o silnych pogańskich konotacjach. Typ z "pałąkami" przy koronie, wyraźnie rzadszy od typu bez pałąków, u Suchodolskiego występuje w 7 egzemplarzach. Część z nich ma na 3. miejscu literę S, a część literę D (MIDICO), ale Mateusz Bogucki wykazał, że zmiana litery nastąpiła w wyniku przeszlifowania i "naprawienia" tego samego stempla. Ten okaz został wybity stemplem sprzed naprawy.

Moneta częściowo niedobita, na rewersie jeden peks. Duża rzadkość nawet w takim stanie zachowania.
Opis monety opracowany przez Pana prof. dr hab. Borysa Paszkiewicza.

Literatura: H-Czapski 4810 (R6); Kopicki 2 (R6)

Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 1,64 g Ag
Średnica: 18-20 mm

Cena startowa: 20 000 PLN

                  

Lot: 29 Zygmunt l Stary. Dukat 1535, Kraków - EKSTREMALNIE RZADKI

an_21_8

Awers: Ukoronowane popiersie króla w prawo, w zbroi z wysokim naramiennikiem. W otoku: SIGIS I REX POLO DO TO PRVSS 1535 (Zygmunt I król Polski, Pan Ziemi Pruskiej).
Rewers: 
Pod koroną tarcza herbowa z małą tarczą austriacką w środku. Po bokach tarczy litery C-S: Cracovia – Spitikus (Spytek Tarnowski, podskarbi wielki koronny). W otoku cytat z Biblii: IVSTVS VT PALMA FLOREBIT (sprawiedliwy jak palma zakwitnie).

Jest to jeden z pierwszych dukatów Zygmunta Starego i jedyny notowany w historycznej literaturze, dawnych aukcjach lub w najstarszych zbiorach. Moneta ta po raz pierwszy została opisana i zilustrowana w niderlandzkiej taryfie monetarnej wydanej w 1575 roku. Ten rocznik wystawiono w 1768 roku na aukcji monet w Gdańsku, gdzie został sprzedany za 13,5 dukata. Opis dukata z 1535 roku, z własnej kolekcji,  zamieścił Johann Lengnich historyk i patrycjusz gdański, w katalogu wydanym w 1782 roku. Taki egzemplarz posiadał z swoim zbiorze, Tadeusz Czacki gdy w 1801 roku, jako pierwszy pisał historię monet polskich.
Znane są dwie odmiany rewersu tej monety. Różnią się położeniem inicjału S, obok tarczy, względem legendy otokowej. Tutaj inicjał S jest na wysokości drugiej litery S w słowie IVSTVS. Ciekawa jest ikonografia tarczy herbowej, obok Orła polskiego i Pogoni litewskiej, w środku umieszczono małą tarczę Habsburgów na cześć matki króla Elżbiety Rakuszanki. Dukat z 1535 roku był w czterech największych zbiorach monet polskich; Z. Chełmińskiego, K. Sobańskiego, H. Mańkowskiego, Chomińskiego. A po wojnie zbiorze A. Styki. Egzemplarze z 1535 roku, znajdują się też w kolekcjach publicznych Muzeum Narodowego w Warszawie, Czapskiego w Krakowie, Berlinie, Brnie i Bibliotece Narodowej w Paryżu. 

Na rynku dukaty Zygmunta Starego występuje niezwykle rzadko, egzemplarze w takim stanie zachowania to dziś unikaty.
Wspaniale zachowany dukat. Wysokiej klasy numizmat do najlepszych kolekcji. Jedyna szansa do zakupu dukata koronnego Zygmunta Starego.

Literatura: Kopicki 454 (R6); Friedberg 70; Złoto Jagiellonów 11 (R6); H-Czapski 348 (R6); Kaleniecki s. 15

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 3,53 g Au
Średnica: 22 mm
Cena startowa: 280 000 PLN

                                

Lot: 38 Zygmunt ll August. Dukat 1556, Gdańsk - RZADKOŚĆ R7

an_21_9

Awers: Głowa króla w prawo w koronie i zbroi. W otoku: SIGIS AVG REX POLO D PRVS 1556.
Rewers:
Herb Gdańska podtrzymywany przez dwa lwy. Znak menniczy listek (nieznanego rytownika mennicy w Gdańsku) rozpoczyna legendę. W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANEN 1556.

Mennica w Gdańsku rozpoczęła wybijanie dukatów miejskich za panowania Zygmunta Starego. Kontynuowano tę działalność także za panowania Zygmunta Augusta. Najintensywniej mennica w Gdańsku pracowała w 1555 i 1556 roku. W 1556 roku w mennicy wykonano aż osiem par stempli do bicia dukatów. Wszystkie odmiany należą do monet bardzo rzadkich.
Odmiana z popiersiem króla z rozdwojoną brodą, zamkniętą obwódką i końcówką napisu PRVS na awersie.

Wspaniale zachowany egzemplarz z doskonałymi detalami, szczególnie rewers z lwami. Delikatnie gięty, ale duży połysk menniczy. Bardzo rzadki dukat.

Literatura: Kopicki 7378 (R5); CNG. 98; Friedberg 2; Dutkowski „Złoto Jagiellonów” 102. (R7)

Stan zachowania: 1-/2+ (UNC-/EF+)
Waga: 3,47 g Au
Średnica: 22 mm

Cena startowa: 90 000 PLN

 

Lot: 56 Stefan Batory. Talar 1583 ID, Olkusz - EKSTREMALNIE RZADKI

an_21_10

Awers: Półpostać w koronie i w zbroi z berłem opartym o ramię. U dołu litery herb Przegonia i litery ID (Jan Dulski). W otoku.: STEPHAN D G REX (ID) POLON MAG DVX L.
Rewers:
Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa, w polu sercowym herb Batorych. Po bokach korony data. W otoku.: RVS PRVS MAS SAM LIVOePRIN TRANS.

Emisja talarów za czasów króla Stefana Batorego możliwa była głównie dzięki odkryciu znacznych złóż srebra w okolicach Olkusza. W 1578 roku uruchomiono mennicę górniczą w Olkuszu. Jeszcze przed ogłoszeniem ordynacji menniczej 5 stycznia 1580, już wcześniej przystąpiono do wybijania talarów. W dziele Adama Berga z 1604 roku zamieszczono rysunek talara Stefana Batorego z datą 1578 (półpostać króla i orzeł).

Znakomicie zachowany egzemplarz, wiekowa kolorowa patyna podkreśla wspaniale zachowane detale. UNIKAT pod wyglądem stanu zachowania oraz rzadkości, egzemplarz do najlepszych kolekcji.
Moneta zilustrowana w książce J. Parchimowicza „Monety Stefana Batorego”.

Literatura: Kopicki 560 (R*); Kurpiewski 230; Parchimowicz (Batory) 96.b (c.a.)

Stan zachowania: 1-/2+ (UNC-/EF+)
Waga: 28,57 g Ag
Średnica: 39 mm

Cena startowa: 250 000 PLN

                     

Lot: 65 Zygmunt III Waza. Portugał (10 dukatów), Kraków 1612 z kolekcji Styki

an_21_11

Awers: Popiersie króla w koronie w prawo, w zbroi płytowej i w krezie. Płaszcz spięty broszą na ramieniu. W otoku od lewej:  SIGISMVNDVS III DG REX POLO ET SVEC.
Rewers:
Pod koroną czteropolowa tarcza z małą tarczą z herbem Snop Wazów w środku. Całość opasana łańcuchem Orderu Złotego Runa. Pod tarczą data i nominał 16 X 1Z. Legenda otokowa rozdzielona złotym runem: M D LITVA RVSI PRVSI – MASO SAM LIVON XC.

Emisje portugałów nie podlegały obowiązującym ordynacjom menniczym. W rozporządzeniu z 10 grudnia 1590 roku, wydanym przez Jana Firleja, podskarbiego wielkiego koronnego, czytamy: ... sztuki 5 - i 10 - dukatowe, są bite ku czci J. Królewskiej Mości, z jego popiersiem, celem rozdania ich w podarunku... Pierwsze portugały i półportugały nie posiadały nominałów. Dopiero w latach 1611 - 1612, na monetach złotych pojawił się nominał, zapisany cyframi rzymskimi: X i V. Nie jest do końca jasne, w jakiej mennicy były bite portugały. Początkowo J. Tyszkiewicz, a za nim M. Gumowski przypuszczali, że bito je w Wilnie. Jednak wybijane w Wilnie dukaty mają zarówno sygnatury podskarbiowskie, jak i znaki urzędników menniczych. Na większości portugałów i półportugałów koronnych nie umieszczano herbów poskarbiowskich, właśnie dlatego, że ich bicie odbywało się za wolą króla, nie podlegały też one nadzorowi podskarbich. Obecnie badacze uznają, iż wybijano je w Krakowie. Znane są dwie odmiany napisowe portugała 1612 r.
Portugał z napisem LIVON xc, notowany jest w zbiorach: Czapskich w Krakowie, KH Wiedeń, Brnie oraz w Ermitażu. Kolejny egzemplarz znajduje się w prywatnej kolekcji w Poznaniu. Notowały go też wielkie historyczne zbiory G. Radziwiłła (1869), I. Starzyńskiej (1883); Z. Chełmińskiego, O. Kubickiego, A. Potockiego, A. Czerwińskiego, oraz zbiór rodu Czartoryskich.
Portugały należą do najrzadszych monet z czasów panowania Zygmunta III i są wyjątkową ozdobą każdego zbioru. Portugał tej odmiany wystąpił tylko trzykrotnie na aukcjach. Moneta oryginalnie zakupiona w Coin Galleireis New York 9-10, 1962 roku lot 315 za 1500 $.
Moneta z legendarnej kolekcji Styki.

Ładny egzemplarz  z zachowanym połyskiem menniczym i wiekową pomarańczową patyną. Grafii na awersie. 

Literatura: Kopicki.1437 (R7); Kurpiewski.1740 (R)7; Friedberg.77;  Kaleniecki s. 96; Dutkowski (złoto Wazów).62 (R7); H-Cz.1282 (R7); Tyszkiewicz 600mk

Stan zachowania:2- (EF-)
Waga: 34,652 g Au
Cena startowa: 380 000 PLN

               

Lot: 92 Zygmunt III Waza. Portugał 10 dukatów 1592, Ryga - UNIKAT

an_21_12

Awers: Stojąca postać króla w koronie i w pełnej zbroi, z berłem opartym o ramię. W otoku: SIGISMVNDVS III D- G – REX POL M D LI – T.
Rewers:
Herb miasta Ryga: brama nad nią skrzyżowane klucze z krzyżem. W świetle bramy głowa lwa. U dołu data 15-92, znak menniczy lilia (Heinrich Wulff). W otoku: MONET NOVA AVREA CIVITAT RIGENSIS.

W 1592 roku król Zygmunt III Waza szykował się do poślubienia Anny Habsburżanki. Królewski ślub był pretekstem do wybicia okazałych monet, które Rada miasta ofiarowywała królowi przy takich okazjach. Miasta pruskie i Ryga posiadały nadane wcześniej przywileje, które każdorazowo musiał zatwierdzać nowy król. Do Inflant i miasta Rygi rościł sobie pretensje także ojciec Zygmunta III szwedzki król Jan III Waza. Prezent w postaci tak okazałych monet zwiększał szanse, że Zygmunt III będzie stał na straży nienaruszalnego związku miasta z Rzeczpospolitą. Wybijanie dużych złotych monet o charakterze lokacyjno - prestiżowym rozpoczął Gdańsk za panowania Stefana Batorego. Miasto Ryga w 1586 roku dla uhonorowania króla Batorego również wprowadziło podobną emisję, bijąc miejskie portugały.
Dobrze wyposażona mennica, sprawne kierownictwo i personel oraz praktyka w wybijaniu portugałów sprawiła, że miasto nie miało trudności z dostarczeniem tak okazałych złotych monet. Król Zygmunt III wykorzystał te portugały do obdarowania swoich weselnych gości, o czym przekonuje nas obecność takich monet w skarbcach królewskich wielu krajów. Egzemplarze portugałów znajdują się w kolekcjach Kopenhagi i Wiednia. Większość znanych egzemplarzy nosi ślady zawieszek, co świadczy, że używany ich jako ozdoby dworskich strojów.
Portugał znany jest niemal wyłącznie w zbiorach publicznych, wspomnianych Wiednia i Kopenhagi. Kolejne egzemplarze znajdują się w zbiorach Ermitażu, Rygi i Ossolineum we Wrocławiu. Egzemplarz z Ossolineum pochodzi z XVIII-wiecznej kolekcji Henryka Lubomirskiego i ma ślad po uchu, co również poświadcza jego podarunkowy charakter.
Wystawiony egzemplarz to jedyny znany na rynku numizmatycznym. Kilka lat temu pojawiła się na aukcjach stara kopia odlana w złocie (Aukcja Sincona).
Z uwagi na wyjątkową rzadkość, została wykonana analiza metalurgiczna tej monety. Wykazuje ona prawidłowy skład metali, zgodny ze stopą monetarną epoki. W XVI i XVII wieku, złoto utwardzano dodając określoną ordynacją domieszkę srebra. Obecność srebra zapobiegała szybkiemu wycieraniu się czystego złota i ułatwiała bicie monet.
Złoto i srebro pozyskiwano z rud, które zawierały mikrośladowe ilości innych pierwiastków, których nie umiano usunąć w ówczesnym procesie rafinacji. Oprócz złota i srebra wyraźną acz śladową  ilość w stopie, powinna stanowić miedź. Złoto łączy się z srebrem i miedzią, zachowując właściwości plastyczne i kowalne stopu. Analiza potwierdza skład stopu, zawartość metali i dodatków. Układ i śladowa obecność innych pierwiastków jest zgodna z typowymi „zabrudzeniami”  używanego w XVI i XVII wieku stopu monetarnego.

Bardzo ładny egzemplarz z wspaniale zachowanymi detalami. Najlepiej zachowany egzemplarz i jedyny dostępny na rynku.

Literatura: Kopicki.8206; Friedberg (-); H-Cz.-; Kaleniecki nie notuje; Haljak (2011), 1012 (il. egz. ze zb. muzeum w Rydze); Dutkowski (Złoto Wazów).9 (R6) (il. egz. z Ososlineum); Tyszkiewicz: 1000?

Stan zachowania: 2-/3+ (EF+/VF+)
Waga: 34,439 g Au

Cena startowa: 700 000 PLN

                     

Lot: 126 Jan II Kazimierz. Dukat 1651, Wschowa - RZADKOŚĆ R7-R8

an_21_13

Awers: Popiersie króla w prawo w wieńcu laurowym i zbroi. W otoku: IOAN CASIM - DG REX P & S.
Rewers: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z małą tarczą z herbem Snopek - Wazów w środku. U dołu herb Wieniawa. W otoku: MONET AVR - MW - REG PO 1651.

Mennica we Wschowie została założona przez Andrzeja Tymfa, dzierżawcę mennic koronnych sprowadzonego do Polski przez Jana Kazimierza. W obliczu zbliżającego się konfliktu z Chmielnickim, kłopotami ze szwedzkim sąsiadem, król potrzebował znacznej ilości monety dla opłacenia wojsk. Mennica we Wschowie, oddalona od terenów ewentualnych konfliktów, była bardzo dobrą lokalizacją. Przez pierwsze dwa lata działalności w mennicy oprócz monety drobnej, powstają też grube monety talarowe i złote dukaty. Wyróżniają się spośród innych monet Jana Kazimierza nietypowym portretem królewskim − bez korony lecz w wieńcu laurowym.
Ekstremalnie rzadka moneta z mennicy koronnej we Wschowie. Tylko raz notowana na aukcji i tylko w jednym zbiorze prywatnym w słabszym stanie zachowania. Znana ze zbiorów publicznych Muzeum Czapskiego w Krakowie oraz ze skarbu z Koszyc.
Odmiana z REG - PO na rewersie.

Najpiękniejszy znany egzemplarz na rynku, połysk i idealnie zachowany detale. Numizmat do najlepszych kolekcji złotych monet polski królewskiej.

Literatura: Kurpiewski 603 (R8); Friedberg 90; Kopicki 1853 (R8); H-Czapski 7609 (R8); Tyszkiewicz 450 mk; Złoto Wazów T II K276 (R7)

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 3,443 g Au
Średnica: 22 mm

Cena startowa: 170 000 PLN

                         

Lot: 145 Michał Korybut Wiśniowiecki. Dwudukat bez daty, Toruń

an_21_14

Awers: Popiersie króla w prawo, w wieńcu laurowym i zbroi okrytej płaszczem. W otoku: MICHAEL DG REX POLO MD L RVS PR.
Rewers:
Widok miasta Torunia, u dołu herb miasta po jego bokach inicjały HD-L. W otoku: EX AVRO SOLIDO CIVIT THORVNENSIS FIERIFEC.

Jedyna moneta Michała Korybuta, wagi powyżej jednego dukata, dostępna dla kolekcjonerów.

Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Delikatny połysk menniczy, wyraźne detale.

Literatura: Friedberg 66; CNCT 1736; H-Czapski 2397; Kaleniecki s. 463; Parchimowicz D.69

Stan zachowania: 2-/3+ (EF-/VF+)
Waga: 6,85 g Au
Średnica: 29-32 mm

Cena startowa: 21 000 PLN

                     

Lot: 179 Stanisław August Poniatowski. Dukat koronny 1766 ze stojącą postacią króla - IDEALNY

an_21_15

Awers: Ukoronowana stojąca postać króla Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym z berłem i jabłkiem królewskim w dłoni, po bokach data 17-66. W otoku napis od lewej: STANISLAUS AUG - D G REX POL M D L.
Rewers:
W otoczonym ornamentami kwadracie pięciowierszowy napis: MONETA / AUREA / POLONI / AD LEG / IMPER., u dołu inicjały mennicze F.-S. (Fryderyk Sylm).

Ciekawy i rzadki dukat polski wybijany w pierwszych latach panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dukaty ze stojącą postacią króla to jedne z najrzadszych monet złotych tego okresu. Odmiana z ornamentami dotykającymi ramki z napisem.
Numizmat wybito zapewne jako jeden z pierwszych z bardzo świeżego stempla, moneta prezentuje się wspaniale, gdyby były znane XVIII-wieczne lustrzane dukaty, to nasz oferowany egzemplarz zasługiwał by na notę z dopiskiem ULTRA CAMEO.

Mocny połysk na całej powierzchni, wzorowe najdrobniejsze detale. Moneta unikalna pod względem urody, polecamy do najlepszych i najbardziej wyszukanych zbiorów numizmatycznych.

Literatura: Kopicki 2499(R3); Plage 420; Friedberg 103; Tyszkiewicz 40; Parchimowicz (SAP) 39

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 3,45 g Au
Średnica: 23 mm

Cena startowa: 130 000 PLN

                        

Lot: 222 Jan III Sobieski. Medal 1673, Chocim, srebro

an_21_16

Awers: Popiersie Sobieskiego na wprost. W otoku: IOANNES SOBIESKI MARESCH & SUP DUX EXERC R POL.
Rewers: Widok obozu tureckiego pod Chocimiem szturmowanego przez wojska polskie, powyżej napisy. W odcinku: A MDCLXXIII X NOV / AD CHOCIMUM.

Medal wybity w 1673 roku dla uczczenia zwycięstwa odniesionego nad Turkami pod Chocimiem. Sygnowany I H - Jan Höhn młodszy.

Piękny, wspaniale zachowany egzemplarz. Wiekowa patyna. Połysk. Na Naszej 8 aukcji podobny egzemplarz sprzedany za 14 950 zł.

Literatura: H-Cz. 2405 (R4); Raczyński 186

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 21,555 g Ag
Średnica: 43 mm

Cena startowa: 8000 PLN

                 

Lot: 236 Irak. Saddam Hussein (1979-2003). Medal 1989

an_21_17

Medal wybity na koniec wojny Iran-Irak dnia 8 sierpnia 1988.

Stan zachowania: L- (Prof-)
Waga: 16,94 g Au.917
Średnica: 30 mm

Cena startowa: 2800 PLN

                       

Lot: 269 Powstanie Listopadowe 1830-1831. Pamiątkowe pudełko z monetami i banknotem - UNIKALNE

an_21_18

Pudełka takie były ręcznie wykonywane po upadku Powstania i przez pokolenia przechowywane jako relikwie utraconej państwowości. Pudełka były wytwarzane przez różne warsztaty z różnymi dekoracjami. Oferowane przez nas jest pierwowzorem dla innych wersji, gdzie Orzeł Królestwa Polskiego i ozdobny kartusz z wytłoczonym napisem: "Dawne wyrocznie / Lecha Niebo wam ogłasza / Polacy to wasz Orzeł / ta ziemia jest nasza!" data 1831 umieszczono jest pionowo na wieczku w wiśniowym kolorze, wszystkie następne znane pudełka mają dekoracje i napisy w wersji poziomej.

We wnętrzu pudełka w zagłębieniach monety:
- dukat 1831 - stan niemal menniczy. Moneta z pięknym połyskiem i delikatną patyną;
- 5 złotych 1831 - stan menniczy, moneta z przepiękną kolorową patyną i połyskiem;
- 2 złote 1831  - stan menniczy, moneta z piękną złocistą patyną;
- 10 groszy polskich 1831 - stan menniczy, piękna kolorowa patyna;
- 3 grosze polskie 1831 - stan 3/3+, na monecie numer inwentarzowy starego zbioru;
- banknot 1 złoty polski 1831 z podpisem H. Łubieński - stan 3+, na odwrocie nr inwentarzowy.

Cena startowa: 20 000 PLN

                 

Lot: 338 Rosja. Paweł l. 5 rubli 1801 СМ-АИ, Petersburg NGC UNC - RZADKOŚĆ

an_21_19

Awers: Cztery ukoronowane monogramy П I (Paweł I) ułożone w krzyż, nominał i data 1801.
Rewers:
Napis czterowierszowy w kwadratowej ramce.

Ekstremalnie rzadka moneta w wyśmienitym stanie zachowania.
Przeglądając notowania aukcyjne dotarliśmy jednie do kilku egzemplarzy podobnej urody. Ich cena wahała się w przedziale 100 - 114 tys. złotych (monety bez gradingu - stan 1/1-).
Monety poddane gradingowi oscylowały w cenach 265 - 338 tys. złotych. Wśród nich z najwyższą nota numeryczną to MS 61.

Nasz egzemplarz nie dostał noty numerycznej z powodu kilku rysek na awersie nad napisem. Mimo to moneta prezentuje się znakomicie. Ostry detal, intensywny połysk menniczy, delikatna patyna. Unikalna okazja do nabycia monety z najwyższej półki.

Literatura: Bitkin 8 (R); Friedberg 144

Stan zachowania: NGC UNC
Cena startowa: 60 000 PLN

                   

Lot: 382 Rosja. Aleksander III. 10 rubli 1894 AT, Petersburg NGC MS62 - RZADKOŚĆ

an_21_21

Awers: Głowa cara w prawo, legenda otokowa.
Rewers:
Pod koroną dwugłowy orzeł rosyjski, u dołu nominał i data 1894.

Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Bardzo rygorystyczna nota jak na tę monetę.

Literatura: Friedberg 167; Bitkin 23

Stan zachowania: NGC MS62
Cena startowa: 13 000 PLN

                     

Lot: 409 Albania. 100 franków 1926

an_21_20

Bardzo ładny egzemplarz. Połysk, mikroryski.

Literatura: Friedberg 1; KM 11

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 32,26 g Au .900
Średnica: 35 mm

Cena startowa: 6000 PLN

                     

Lot: 418 Austria, Ferdynand II (1619-1627). Talar (Joachimstal) 1631, Praga

an_21_22

Awers: Stojący cesarz, legenda otokowa.
Rewers: Dwugłowy orzeł pod koroną, legenda otokowa.

Mocny połysk, minimalne niedobicie. Bardzo rzadka pozycja, zwłaszcza w takim stanie zachowania.

Literatura: Davenport 3147; Herinek 498; Halacka 746

Stan zachowania: 2+ (EF+)
Waga: 29,06 g Ag
Średnica: 44,8 mm

Cena startowa: 4000 PLN

                    

Lot: 538 II RP. 20 złotych Bolesław Chrobry 1925 NGC MS64 (MAX) DESTRUKT

an_21_23

Bardzo rzadki przypadek widocznego negatywu awersu na rewersie. Zazwyczaj tego typu błędy mennicze spotykamy na srebrnych monetach dwu-nominałowych z XIX wieku. Na monetach z okresu II RP. błędy takie pojawiają się niezmiernie rzadko. Duża ciekawostka.

Stan zachowania: NGC MS64 (MAX)
Cena startowa: 3000 PLN

                        

Lot: 556 II RP. 5 złotych 1932 Nike NGC MS61 Najrzadsza moneta obiegowa II RP - PIĘKNA

an_21_24

Najrzadsza, obiegowa moneta II RP (R6). Najtrudniejsza do pozyskania moneta międzywojenna. W 1932 roku inflacja była tak duża, że wartość srebra zawartego w tej monecie przewyższyła jej wartość nominalną, wobec czego większość nakładu wycofano i przetopiono, dlatego dziś bardzo rzadko spotykana na rynku numizmatycznym moneta - okazja, aby uzupełnić kolekcję o najrzadszą monetę II RP. W katalogach polskich wyceniana na 20 000 zł w stanie 3, w stanie 2 już 35 000 zł, w stanie 1 cena amatorska! W 2015 roku taka moneta w stanie 1 osiągnęła cenę 75 900 złotych (Aukcja Niemczyk nr 6 - lot 305).

Ekstremalnie rzadka moneta bez śladów obiegu z delikatną patyną zachodzącą od rantu i połyskiem. Przedmiot pożądania wszystkich kolekcjonerów monet z okresu międzywojnia, szczególnie w tak wyszukanym stanie zachowania. Egzemplarz dla najbardziej wymagających do najlepszych kolekcji.

Literatura: Parchimowicz 114e; Fischer OB 013 (jedyna obiegowa moneta II RP, która w 1 stanie ma cenę amatorską); Chałupski 2.22.5.a (R6)

Stan zachowania: NGC MS61
Cena startowa: 30 000 PLN

                    

Lot: 566 II RP. 5 groszy 1934 RZADKOŚĆ

an_21_25

Najrzadsza obiegowa pięciogroszówka z okresu II RP.

Piękny, menniczy egzemplarz. Czerwono-brązowa patyna. Intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Niezmiernie rzadka pozycja w tak wyszukanym stanie zachowania. Moneta zdecydowanie do gradingu, niestety w związku z krótkim okresem czasu nie można jej było przekazać do NGC lub PCGS.

Literatura: Parchimowicz 103f

Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 3,01 g Ag
Średnica: 20 mm

Cena startowa: 4000 PLN

                 

Lot: 582 II RP. Spółdzielnia Wojskowa 1 złoty Toruń - Rudak „Barbara”

an_21_28

Toruń - Rudak  spółdzielnia „Barbara” Spoż. 1 dywizjonu pomiarów artylerii.

Żaden katalog nie notuje tego typu monety. Wyjątkowej rzadkości przedmiot.

Literatura: Parchimowicz 103f

Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 2,06 g Al
Średnica: 25,4 mm

Cena startowa: 1000 PLN

                      

Lot: 583 II RP. PRÓBA ZŁOTO. 100 marek 1922 Piłsudski NGC MS62 (MAX) odmiana z napisem PRÓBA - UNIKAT

an_21_29

Najrzadsza próba międzywojenna na rynku wybita w nieznanym nakładzie, w złocie. 100 marek 1922 Józef Piłsudski wybity w złocie z wklęsłym napisem próba.
Moneta projektu Władysława Wasiewicza z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego na awersie, wokół postaci napis RZECZYSPOSPOLITA POLSKA, po prawej na górze wklęsły napis PRÓBA, na rewersie liczba 100 w wieńcu, nad liczbą orzeł w koronie, pod liczbą rok 1922, rant gładki. Moneta została wybita w Warszawie bez znaku mennicy, według J.A. Szwagrzyka wybita w Urzędzie Probierczym w Warszawie.
Moneta z Józefem Piłsudskim z 1922 tradycyjnie jako nominał ma przypisywane 100 marek, formalnie nie posiada nazwy, możliwe iż projektowaną ją już jako monetę 100 złotową. Data emisji pierwszych złotowych banknotów papierowych to 28 luty 1919 r. (do obiegu weszły w 1924 roku). Początkowo 5 lutego 1919 ustanowiono nową jednostkę monetarną LECHA, ale już 28 lutego 1919 Ustawą w sprawie nazwy monety polskiej ustalono, iż jednostką monetarną będzie ZŁOTY, dzielący się na 100 GROSZY. Powojenni autorzy tacy jak Tadeusz Kałkowski, Józef Andrzej Szwagrzyk czy Władysław Terlecki jednak jednoznacznie określali jednostkę monetarną pierwszych prób jako marki. Moneta z wklęsłym napisem próba jest jednym znanym egzemplarzem, obok niej katalogi wymieniają trzy egzemplarze wybite w złocie bez napisu próba. Powyższy egzemplarz w roku 1986 został sprzedany za 5300 USD na aukcji Coins&Antiquities Ltd., został wtedy wyróżniony obecnością na okładce wśród najlepszych egzemplarzy.
Monety odbite w złocie prawdopodobnie zostały wykonane na zlecenie dyrektora Markowskiego z powierzonego przez niego złota. Wersję tą potwierdza Stanisław Herstal w swoich listach do Władysława Terleckiego. Odmiana ze wklęsłym napisem PRÓBA, bez znaku mennicy. Moneta zilustrowana w książce J. Parchimowicza „Monety Rzeczypospolitej Polskiej”.

Oferowana przez nas to prawdopodobnie jedyny znany! Jedyna szansa do nabycia tak rzadkiej monety. ,RARYTAS do najlepszych kolekcji.

Literatura: Parchimowicz P166g

Stan zachowania: NGC MS62 (MAX)
Cena startowa: 100 000 PLN

                   

Lot: 590 II RP. PRÓBA srebro 10 złotych 1933 klipa, Jan III Sobieski NGC MS62 (2 MAX)

an_21_30

Moneta wybita w nakładzie zaledwie 100 egzemplarzy. Odmiana z wypukłym napisem PRÓBA. Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz oceniony wyżej.

Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Subtelna patyna. Niezwykle rzadka próbna moneta w amerykańskim gradingu NGC MS62.

Literatura: Parchimowicz P154a

Stan zachowania: NGC MS62 (2 MAX)
Cena startowa: 13 000 PLN

                       

Lot: 594 II RP. PRÓBA srebro, 5 złotych 1925, Konstytucja 100 perełek, NGC XF

an_21_31

Pięć złotych z 1925 roku większość katalogów traktuje jako próbę, natomiast J. Parchimowicz wskazał przesłanki pozwalające uznać ją za monetę o charakterze obiegowym, niemniej jednak jest to moneta bardzo pożądana przez kolekcjonerów i wciąż uważana za monetę obowiązkową do kolekcji monet próbnych II RP.

Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i ładną prezencją detali. Minimalne wytarcie najwyższych elementów reliefu. Błędny nr katalogowy na slabie.

Literatura: Parchimowicz 113a

Stan zachowania: NGC XF
Cena startowa: 14 000 PLN

                       

Lot: 597 PRÓBA brąz 5 złotych 1930 Sztandar NGC MS63 BN (MAX)

an_21_27

Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Ogromnej rzadkości moneta próbna wybita w mennicy warszawskiej, w brązie na setna rocznicę Powstania Listopadowego w nakładzie zaledwie 20 sztuk. Na dole rewersu, po bokach drzewca sztandaru inicjały W-J - projektanta monety: W. Jarzębowskiego. Z lewej strony sztandaru wklęsły napis PRÓBA. Na rancie napis SALUS - REIPUBLICAE - SUPREMA - LEX.
Ten sam egzemplarz zilustrowany w katalogu J. Parchimowicza „Monety Rzeczypospolitej Polskiej”
Numizmat z piękną, brązową patyną, doskonale zachowanymi detalami i połyskiem menniczym. Moneta do najlepszych kolekcji.

Literatura: Parchimowicz P144a

Stan zachowania: NGC MS^# (MAX)
Cena startowa: 38 000 PLN

                      

Lot: 604 II RP. PRÓBA miedzionikiel 50 groszy 1919 Birmingham Ex. John Jay Pittman

an_21_32

Na awersie wybity Orzeł bez inicjałów J.H. Rewers gładki. Nakład nieznany.
Zdjęcie dokładnie tego egzemplarza zostało użyte w książce Janusza Parchimowicza "Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939", str. 99. Autor katalogu błędnie skatalogował monetę jako nikiel. Moneta wybita w miedzioniklu (magnes nie przyciąga).

Pięknie zachowany egzemplarz.

Literatura: Parchimowicz 116 - próba jednostronna

Stan zachowania: 1/1- (UNC/UNC-)
Waga: 6,12 g CuNi
Średnica: 22,5 mm

Cena startowa: 15 000 PLN

                   

Lot: 613 Wolne Miasto Gdańsk/Danzig. 25 guldenów 1923 stempel zwykły NGC MS62

an_21_33

Większość katalogów błędnie podaje, iż monety wybite stemplem lustrzanym są rzadsze niżeli monety bite stemplami zwykłymi - jest dokładnie odwrotnie, znacznie rzadsze są monety wybite stemplem zwykłym.

Moneta będzie stanowić ozdobę każdej, nawet najbardziej wymagającej kolekcji monet gdańskich. Wyśmienity stan zachowania.

Literatura: Fischer WMG 020; Parchimowicz 70a

Stan zachowania: NGC MS62
Cena startowa: 20 000 PLN

                   

Lot: 622 Wolne Miasto Gdańsk. 10 fenigów 1920, jednostronna próbna odbitka w srebrze, Ex. W. Głuchowski

an_21_34

Awers: Herb miasta w owalnej tarczy, u dołu data. W otoku: STADT DANZIG.
Rewers:
„Czysty”.

Ekstremalnie rzadka jednostronna próbna odbitka w srebrze o nominale 10 fenigów. Dotychczas nienotowana w literaturze. Moneta z kolekcji Włodzimierza Głuchowskiego.

Drobne przebarwienia na rewersie. Bardzo ładnie zachowana moneta.

Literatura: Parchimowicz P51b

Stan zachowania: 2 (EF)
Waga: 2,78 g Ag
Średnica: 21 mm

Cena startowa: 20 000 PLN

                   

Lot: 625 Getto Łódź. 20 marek 1943, aluminium PCGS MS63 (MAX) Ogromna rzadkość! JEDYNE

an_21_35

Najwyższa nota gradingowa na świecie w NGC i PCGS
Jedyny egzemplarz, który został tak wysoko oceniony przez firmę PCGS.
Najwyższy i najrzadszy nominał monety getta łódzkiego. Moneta wybita w bardzo niskim nakładzie 100 egzemplarzy.

Egzemplarz godny najlepszych zbiorów, ekstremalnie rzadki w tak pięknym stanie zachowania.

Literatura: Parchimowicz 16; Sarosiek S.4a

Stan zachowania: PCGS MS63 (MAX)
Cena startowa: 12 000 PLN

                       

Lot: 657 III RP. TRYPTYK Złoto 500.000 złotych 1990 Fryderyk Chopin NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX) - Tylko 16 sztuk

an_21_36

Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedna z dwóch ogradowanych monet w NGC.
Bardzo rzadka dwu uncjowa moneta, wykonany za granicą, w celu upamiętnienia jednego z trzech wielkich Polaków - Fryderyka Chopina

Nakład tylko 16 sztuk, waga: 62,2 g Au .999. Moneta w idealnym stanie zachowania. Rzadkość.

Literatura: Parchimowicz 672 (c.a.)

Stan zachowania: NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Waga: 62,2 g Au.999
Średnica: 39 mm

Cena startowa: 26 000 PLN

                     

Lot: 704 Insurekcja Kościuszkowska 10 złotych 1794 seria D Ex. Lucow Collection PMG 64 (2 MAX)

an_21_26

10 złotych polskich 8.06.1794, seria D, numeracja 32230, widoczny fragment znaku wodnego, podpisy M. Pągowski i T. Staniszewski.
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie PMG 64 (Choice Uncirculated).
Idealnie zachowany egzemplarz z największej kolekcji banknotów polskich - Lucow. Brak złamań i zgięć, super prezencja.
Pozycja dla najbardziej wymagających, do najlepszych kolekcji.
Banknoty z okresu Insurekcji w tak wysokich notach gradingowych to rarytasy i unikalne egzemplarz na rynku. Do banknotu dołączony certyfikat Lucow.
Insurekcja, czyli Powstanie Kościuszkowskie było zrywem narodowym przeciwko zaborcom, Rosji i Prusom. Rozpoczęło się 24 marca 1794, a zakończyło 16 listopada 1794 roku. Powstanie sprowokowane zostało II rozbiorem Polski i rządami kolaborującej z zaborami Targowicy. W Krakowie 24 marca ogłoszono akt powstania, z mocy którego Tadeusz Kościuszko został najwyższym naczelnikiem Sił Zbrojnych Narodowych. Gdy naród pod wodzą Kościuszki stanął do walki o niepodległość – idea wypuszczania papierowych pieniędzy doczekała się realizacji. Na polecenie Kościuszki, Rada Najwyższa Narodowa podjęła 8 czerwca 1794 roku uchwałę o utworzeniu Dyrekcji Biletów Skarbowych. Banknoty o nominałach od 5 do 1000 złotych polskich zostały zatwierdzone przez Kościuszkę, a symbole wolności, wzorowane na Rewolucji Francuskiej, demonstracyjnie zostały wyeksponowane na centralnym miejscu. Bilety skarbowe wprowadzono do obiegu 16 sierpnia 1794 roku i tuż przed upadkiem Powstania przestały być prawnym środkiem płatniczym (6 listopada 1794 roku).
Banknoty Insurekcji to najstarsze i bardzo rzadko spotykane banknoty polskie. Do dnia dzisiejszego zachowało się ich niewiele.

Literatura: Lucow 21b (R2); Miłczak A2

Stan zachowania: PMG 64 (2 MAX)
Cena startowa: 3000 PLN

                       

Lot: 720 Banknot. 500 marek polskich 1919 PMG 53 Ekstremalnie rzadki - R8

an_21_37

Ekstremalnie rzadki banknot bez oznaczeń serii i numeracji na stronie odwrotnej.
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Czysty papier bez zagnieceń, minimalnie ugięte rogi. Piękna prezencja. Banknot w gradingu PMG z notą 53.
Pozycja do tej pory tylko raz oferowana na rynku aukcyjnym w 2012 roku i sprzedana za ponad 12 tys. złotych.

Jedna z niewielu nadarzających się okazji do uzupełnienia kolekcji o okaz z najwyższej półki. Gorąco polecamy do najlepszych zbiorów.

Literatura: Lucow 312 (R8); Miłczak 17

Stan zachowania: PMG 53 (R8)
Cena startowa: 6000 PLN

                                 

Lot: 779 II RP. Stemple stalowe do tłoczenia odznaki 5 Dywizjon Samochodowy - RZADKOŚĆ

an_21_38

Tłoki średnicy 99 mm, h = 45 mm, i o mniejszej wysokości 25 do tłoczenia odznaki z blachy tombakowej lub srebrnej.

Bardzo dobry stan zachowania.

Średnica: 99 mm
Cena startowa: 600 PLN

                   

Lot: 781 Powstanie Styczniowe. Brosza patriotyczna, ZŁOTO

an_21_39

Złoto 14 ct. (niecechowane), czarna emalia i niello. Mocowanie na agrafce. Niewielkie odpryski emalii.

Bardzo ciekawa pamiątka historyczna.

Waga: 25,92 g Au
Wymiary: 41 x 51 mm

Cena startowa: 2500 PLN

                         

Lot: 828 II RP. Odznaka pamiątkowa „Krzyż Bohaterów Ducha”, SREBRO - RZADKA

an_21_40

Odznaka honorowa nadawana w okresie 1936–1939, ustanowiona przez Zarząd Główny Związku Byłych Więźniów Ideowych i przyznawana więzionym przez zaborców w latach 1870-1919 za przekonania polityczne i działania na rzecz odzyskania niepodległości Polski.

Na rewersie nr 362, oryginalna wstążka. Rzadkie odznaczenie. Wydano 700 egzemplarzy. Bardzo dobry stan zachowania.

Literatura: Stela 19.15

Wymiary: 44 x 44 mm
Cena startowa: 2000 PLN

                         

Lot: 829 Order Krzyża Grunwaldu I klasy, złoto. Nadanie dla Adam Próchnik - komplet w pudełku - RZADKOŚĆ

an_21_41

Order Krzyża Grunwaldu I klasy wykonany został w Związku Sowieckim w złocie wysokiej próby w niewielkiej ilości egzemplarzy.
Adam Próchnik w okresie międzywojennym i na początku wojny był przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej, wybitnym działaczem politycznym i społecznym. Współtwórca osiedli mieszkaniowych na warszawskim Żoliborzu (Szklane Domy).  Odznaczenie nadane pośmiertnie. Oryginalne pudełko, wstęga. Bardzo rzadkie.
Po raz pierwszy w ofercie w komplecie z pudełkiem, wstęga i nadaniem.

Literatura: Stela IV 4.1

Wymiary: 60 x 55 mm
Wymiary dokumentu: 141 x 178 mm

Cena startowa: 25 000 PLN

                   

Lot: 850 Stanisław Łoza „Ordery i Odznaczenia” 1928, Warszawa - EX LIBRIS Stanisław Aulich

an_21_42

Wzorowo zachowany egzemplarz znanego polskiego kolekcjonera Stanisława Aulicha. Bardzo ciekawa pozycja.

Wymiary: 17,5 x 24,5 cm.

Cena startowa: 500 PLN

          

Lot: 859 PIERWSZY Katalog legendarnej kolekcji Henry V. Karolkiewicz z zapiskami Karla Stephensa

an_21_43

Katalog legendarnej kolekcji H. Karolkiewicza, licytowanej w Nowym Jorku w 2000 roku. Była to najbardziej znacząca, największa kolekcja polskich monet sprzedawana po II wojnie. Monety z tej aukcji do dnia dzisiejszego sprzedawane są na aukcjach całego świata i zawsze budzą wielkie zainteresowanie kolekcjonerów. Wymiary 288x220 mm. Stan roboczy, katalog w segregatorze, z zapiskami Karla Stephensa (kolekcjoner i dealer który sam opisywał i przygotował wszystkie pozycje na aukcje Karolkiewicza). Dodatkowo lista wszystkich licytująych na aukcji.
Duża ciekawostka.

Cena startowa: 800 PLN

                          

Lista wszystkich przedmiotów Aukcji nr 21 Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk dostępna jest TUTAJ.

           

an_21_3

Wybrane pozycje z katalogu aukcyjnego Aukcji 22e:

Lot: 8 Gustaw Waza (1521-1560) 1 Daler 1542, Svartsjö

an_21_50

Awers: Popiersie władcy z mieczem i jabłkiem królewskim w ręku, pod nim tarcza herbowa pięciopolowa, na przemian dwa lwy i trzy korony, w środku Snop Wazów. Napis: GOSTAVSDGSWE – CIGOT VAN RE X.
Rewers:
Stojąca postać Chrystusa w obwódce z drobnych listków roślinnych z uniesioną prawicą, w lewym ręku trzymający jabłko królewskie. Napis: SALVATOR MUNDI – ADIVVA NOS 15-42.

Rzadka moneta nieczęsto pojawiająca się w sprzedaży aukcyjnej.
Wiekowa patyna.

Literatura: A-152 Dav.8697

Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 28 g Ag
Średnica: 44-45 mm

Cena startowa: 3000 PLN

                  

Lot: 40 Johan III (1568-1592) 2 dalery bez daty Sztokholm - RZADKIE

an_21_51

Awers: W obwódce liniowej popiersie władcy w prawo, z mieczem i jabłkiem królewskim. Przy obrzeżu 23 wersy prowincji szwedzkich. Napis: IOHANMES 3 D G SWEC ORVM GOTOR VAN S RX.
Rewers:
Ukoronowana tarcza herbowa, na przemian dwa lwy i trzy korony.

Przyzwoicie zachowane detale, wiekowa patyna. Bardzo rzadka i ceniona moneta w każdym stanie zachowania.

Literatura: A. - 20

Stan zachowania: 3-/3 (VF-/VF)
Waga: 54,57 g Ag
Średnica: 52 mm

Cena startowa: 5800 PLN

                   

Lot: 94 Zygmunt Waza (1592-1599) 2 öre 1594 Sztokholm - RZADKOŚĆ

an_21_52

Awers: W obwódce perełkowej popiersie króla w prawo, bo bokach data 9 – 4. W otoku: SIGIS D GS VE GOVAN PO REX.
Rewers:
W obwódce perełkowej ukoronowana tarcza herbowa dzielona na dwie części pionowo – po lewej stronie 3 korony, po lewej lew, po bokach tarczy nominał Z – Ö.

Duża rzadkość nawet w tym stanie zachowania. Patyna.

Literatura: A. - 12 (RR)

Stan zachowania: 3-/3 (VF-/VF)
Waga: 2,15 g Ag
Średnica: 25-25,5 mm

Cena startowa: 2800 PLN

                          

Lot: 114 Karol IX (1904-1611) 20 marek 1608 Sztokholm - RZADKIE

an_21_53

Awers: W obwódce sznurowej postać króla w płaszczu zwrócony w lewo, z mieczem w prawicy i jabłkiem królewskim w lewym ręku. Z lewej strony nominał 20-M i litera S, z prawej strony na stoliku insygnia władcy. W otoku przy obrzeży: KAROLVS IX D G SVECORUM GOTHORVM VANDALORVM ETC REX. Napis przedziela tarcza ognista z napisem hebrajskim. W obwodzie przy postaci pomiędzy dwiema obwódkami sznurowymi napis: IEHOVAH SOLATIUM MEVM.
Rewers
: W obwódce sznurowej ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa, wokół tarczy 15 małych tarcz herbowych, przy obrzeżu obok korony data 16-08, oraz 14 małych tarcz herbowych.

Bardzo rzadki, wysoki nominał. Moneta sporadycznie pojawiająca się w sprzedaży aukcyjnej.

Literatura: A. – 30

Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 97,86  g Ag
Średnica: 53 mm

Cena startowa: 12 000 PLN

                     

Lot: 202 Gustaw II Adolf (1611-1632) 2 talary 1633 Wołogoszcz

an_21_54

Awers: Leżąca postać martwego króla, powyżej panorama pola bitwy. Całość otoczona obwódką z lisków, przy obrzeżu napis: GVSTAVUS ADOLPHVS MAGNUS DEI GRATIA SWECOR GOTHOR ET VANDALOR REX AVGVST.
Rewers:
Siedząca postać króla na rydwanie ciągniony przez trzy uskrzydlone konie w drodze do wieczności.

Nominał nieczęsto pojawiający się w handlu. Patyna, przetarcia najwyższych elementów. Efektowna moneta.

Literatura: Ap. - 12

Stan zachowania: 3- (VF-)
Waga: 54,49  g Ag
Średnica: 59 mm

Cena startowa: 4000 PLN

                      

Lot: 224 Gustaw II Adolf (1611-1632) 1/2 öre (16)Z4 Säter

an_21_55

Awers: Na płaszczyźnie fragmenty Snop Wazów i inicjały [G A] R.
Rewers: Dwie skrzyżowane strzały, po bokach nominał 1/2 - ÖR, u góry korona, na dole data Z 4.

Bardzo rzadka pozycja w każdym stanie zachowania.

Literatura: A. nie not. Tonkin 2013 str.58

Stan zachowania: 4 (F)
Waga: 14,01  g Cu
Średnica: 20,5x27 mm

Cena startowa: 3500 PLN

                        

Lot: 255 Krystyna (1632 – 1654) 1 riksdaler 1641 Sztokholm

an_21_56

Awers: W obwódce perełkowej półpostać władczyni. W otoku napis: CHRISTINA D G SVE GOT VAN Q DE REG E PR HE.
Rewers:
W obwódce perełkowej postać Chrystusa trzymającego w lewicy jabłko panowania, prawą ręką błogosławi. Po lewej stronie ukoronowana trójkołowa ozdobna tarcza herbowa. W otoku napis: SALVATOR NUNTDI SALVA NOS M D C XLI.

Rzadki rocznik tej odmiany.

Literatura: A - 13

Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 28,26  g Ag
Średnica: 44,5 mm

Cena startowa: 3800 PLN

                      

Lot: 410 Karol XI (1660-1697). 8 marek 1692, Sztokholm

an_21_57

Awers: Popiersie władcy w prawo. W otoku napis: CAROLVS XI D G REX SVE.
Rewers:
Ukoronowana tarcza herbowa Szwecji, po boku nominał 8 – M. W otoku napis: DOMINVS PROTECTOR MEVS 1692.

Rzadka moneta w ładnym stanie zachowania.

Literatura: A - 61

Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 31,13  g Ag
Średnica: 40 mm

Cena startowa: 4000 PLN

                         

Lot: 493 Karol XI (1660-1697). 2 dalery 1675, Avesta - RZADKOŚĆ

an_21_58

Awers: Na płaszczyźnie prostokąta na jego czterech rogach odbite punce z wizerunkiem korony pod nią rok 1675. W otoku napis: CAROLUS XI D G SVE GOT WAN REX.
Rewers:
W centralnym punkcie odbita punca z napisem 2 [Söl ] ffMŸ pod napisem trzy niewidoczne gwiazdy.

Bardzo rzadka pozycja.

Literatura: A - 277

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 2630  g Cu
Średnica: 227x263 mm

Cena startowa: 8000 PLN

                      

Lot: 712 Gustaw IV Adolf (1792-1809). Riksdaler 1795 Sztokholm

an_21_59

Awers: Głowa władcy w prawo. W otoku napis: GUSTAF IV ADOLPH SV G OCH W KONUNG.
Rewers
: Ukoronowany herb Szwecji, u góry napis: GUD OCH FOLKET, po boku nominał I - RD, na dole data 17-95 i inicjały O – L.

Żaden z katalogów szwedzkich nie notuje tego talara z taką fryzurą. UNIKAT.
Piękna patyna.

Literatura: A - 24

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 29,10  g Ag
Średnica: 41 mm

Cena startowa: 4000 PLN

                   

Lot: 833 Oskar I (1844-1859), Riksdaler 1848, Sztokholm

an_21_60

Awers: Głowa władcy w prawo. W otoku napis: OSKAR SVERIGES NORR GÖYH OCH VEND KONUNG.
Rewers:
Ukoronowany duży herb Szwecji, u góry napis: RATT OCH SANNING, pod herbem nominał 1R 1848 SP.

Literatura: A - 29

Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 33,62 g Ag
Średnica: 38,5 mm

Cena startowa: 2500 PLN

                   

Lot: 893 Karol XV (1859-1872) RD Rikm. 1864, Sztokholm

an_21_61

Awers: Głowa władcy w prawo. W otoku napis: KARL SVERIGES NORR GOTH OCH VEND KONUNG.
Rewers:
Ukoronowany duży herb Szwecji, u góry napis: LAND SKALL MED. LAG BYGGAS, pod herbem nominał 4RD RIKSM, data 1864 i inicjały S–T (SEBASTIAN THAM).

Piękna patyna. Piękny stan zachowania.

Literatura: A - 17

Stan zachowania: 2 (EF)
Waga: 33,89  g Ag
Średnica: 39 mm

Cena startowa: 2500 PLN

                           

Lot: 945 Zygmunt Waza, jako król Szwecji i Polski Medal ze świty królów Szwecji

an_21_62

Awers: W obwódce perełkowej popiersie króla w prawo. Na ramieniu inicjały rytownika - E. W otoku napis: SIGISMUND G REX SVEC POL.
Rewers:
W obwódce perełkowej i wieńcu laurowym poziomo napis; NATUS MDLXVI DENATUS MDCXXXII.

Literatura: Cz. 7551

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 6,59  g Ag
Średnica: 24 mm

Cena startowa: 1000 PLN

            

Lot: 949 Stanisław Leszczyński (1704-1709). Pokój Polski ze Szwecją 1705 za panowania Karola XII. Medal bez daty - RZADKOŚĆ R7

an_21_63

Awers: Wzburzone morze atakuje przybrzeżne skały. W otoku napis: NIL VI TEMPESTATIS AVULSUM, w odcięciu poziomo napis: PRAKTATUS SVECIÆ REG CONCLUSUS VARSAVIÆ.
Rewers:
W ozdobnym wieńcu poziomo napis: FIDES CUM SVECIÆ REGE CONCLUSUS. W odcięciu poziomo napis: TRAKTATUS CUM SVECIÆ REGE CONCLUSUS.

Połysk menniczy. Niezmiernie rzadki medal w pięknym stanie zachowania. Pozycja godna najlepszych zbiorów.

Literatura: Cz. 7515 (R7)

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 30,46  g Ag
Średnica: 48 mm

Cena startowa: 7500 PLN

                    

Lot: 962 Medal koronacyjny Karol XII, 1697 - RZADKI

an_21_64

Awers: Popiersie króla w peruce, tytulatura króla Szwecji i data koronacji XII  Dec. 1697. Inicjały medaliera IRE.
Rewers:
Lew unoszący regalia królewskie ku słońcu. Powyżej napis: VIRTVS IN PROLE SVPER STES.

Wyjątkowej rzadkości, (nie występuje na aukcjach) medal koronacyjny króla Szwecji Karola XII (1697-1718). Ucho dolutowane w epoce, wygrawerowana data 17-69 i inicjały właściciela A.S. Patyna.

Stan zachowania: 4 (F)
Waga: 21,99 g Ag
Średnica: 45 mm

Cena startowa: 4000 PLN

                       

Lista wszystkich przedmiotów Aukcji nr 22e Antykwariatu Numizmatycznego Michał Niemczyk dostępna jest TUTAJ.

 Autor: Józef Smurawa / Źródło: Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk

Nowe zasady dotyczące ciasteczek (cookies). Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Wasze oczekiwania. W razie potrzeby można zablokować ciasteczka w przeglądarce jak to zrobić tutaj.

Akceptuję zapisywanie ciasteczek (cookie) dla tej strony:

EU Cookie Directive Module Information