Losowe monety

Polecamy

skup monet
Numizmatyka
Sklep numizmatyczny
Monety
monety skup

Niech się święci 1 Maja, 2 Maja, 3 Maja...

.

Początek maja to obchody naszych świąt narodowych 1 Maja - Międzynarodowe – Święto Pracy i 3 Maja - jakże doniosłe Święto Narodowe Trzeciego Maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pierwszomajowe Święto Pracy, za czasów PRL-u nieodłącznie związane było z pochodami, przez niektórych wspominane z tęsknotą, innym doszczętnie obrzydzone (zwłaszcza starszym pokoleniom) przez ówczesną propagandę. Dziś również w tym dniu organizowane są pochody, jednak są one już tylko namiastką tych dawnych. Trzeciomajowe święto ustanowione zostało już w 1791 r., a po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. Po II wojnie światowej, w roku 1946, kiedy to doszło w wielu miastach do manifestacji studenckich, władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 r. Pomiędzy te dwa święta państwowe wpisano również Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień ten ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Dodam może jeszcze, że na dzień 4 maja ustanowiono Dzień Strażaka (od 2002 r.).
A jak motywy tak doniosłych świąt państwowych przekładają się na emisje numizmatyczne? Świąt 1 i 2 maja nie znajdziemy na żadnej polskiej monecie, trudno nawet wyszukać inne numizmaty z nimi związane. Natomiast 3 maja  jest tematem polskich emisji monetarnych oraz szeregu medali. Kilka z nich przedstawię w dalszej części artykułu.


Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 r. corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 r. Dzień ten jest również świętem państwowym w wielu innych państwach.
Święto wprowadziła w 1889 r. II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 r. w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.


Wiec pierwszomajowy w Warszawie, 1925 – fotografia: WIKIPEDIA

Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 i odbywały się niejednokrotnie wbrew woli zaborców współorganizowane m.in. przez działaczy II Proletariatu. Masowe demonstracje, pochody oraz starcia z carskim wojskiem, policją oraz kozakami, a także wspierającymi je nacjonalistycznymi bojówkami miały miejsce w czasie rewolucji 1905 roku na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, organizowały je głównie Polska Partia Socjalistyczna, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz BUND. Podobnie liczne pochody i demonstracje klasowych organizacji robotniczych i partii lewicowych, w tym Polskiej Partii Socjalistycznej, żydowskiego BUND-u, nielegalnej Komunistycznej Partii Polski, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi odbywały się też w ten dzień w okresie II RP, często były one atakowane przez policję oraz nacjonalistycznych bojówkarzy, dochodziło do morderstw działaczy klasowych związków zawodowych i partii lewicowych. Po zakończeniu wojny rząd komunistyczny nadał dniu 1 maja status święta państwowego, wolnego od pracy i stan ten trwa do chwili obecnej.

Senat RP w uchwale z dnia 12.02.2004 r. ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony. Na flagach układa się je w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.
7.02.1831 r. Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Wcześniej obok barw biało - czerwonych używane były także inne barwy. W 1919 r. biel i czerwień uznano oficjalnie za barwy państwowe. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Są przynajmniej dwa powody historyczne, dla których ustanowiono Dzień Flagi Rzeczypospolitej właśnie 2 maja. Po pierwsze, to właśnie tego dnia zdobywający Berlin żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. Po drugie, w czasach PRL, 2 maja obywatele mieli nakaz zdejmowania flag, tak aby nie były one wywieszone podczas nieuznawanego przez władze święta 3 maja, które w kościele polskim jest także świętem Matki Bożej Królowej Polski. 3 maja 1791 r. została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Choć nie wyemitowano żadnej monety z okazji Święta Flagi RP zilustruję ten motyw inną monetą, wybitą w 2004 r. z okazji Wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, która pięknie ukazuje naszą flagę. Jest to moneta o nominale 10 złotych z 2004 r.


10 ZŁOTYCH - Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej / Emitent: Narodowy Bank Polski; producent: Mennica Polska S.A.; emisja: 2004 r.; materiał: srebro (Ag.925) + farby: biała, czerwona, niebieska, żółta; średnica: 32 mm; waga: 14,14 g; nakład: 78 000 szt.


Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 r. oraz ponownie w 1990 r., w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Począwszy od 2007 r. 3 maja jest również świętem narodowym Litwy.

3 maja 1791 r. uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany w październiku 1788 r. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791 r.


"Uchwalenie Konstytucji 3 maja" – obraz Jana Matejki, 1891 – ilustracja: WIKIPEDIA / Król Stanisław August (po lewej, w królewskiej szacie zdobionej gronostajami) wchodzi do kolegiaty św. Jana Chrzciciela, gdzie Konstytucja zostanie zaprzysiężona przez Sejm. Marszałkowie Stanisław Małachowski i Kazimierz Nestor Sapieha niesieni na rękach przez posłów sejmowych. W tle Zamek Królewski, gdzie uchwalono Konstytucję.

W czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja 1792 r. wokół Warszawy skoncentrowano wiele jednostek wojskowych, których zabrakło w krytycznym momencie rosyjskiego ataku w 1792 r. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 r., kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Dopiero w 1981 r. ponownie władze świętowały to historyczne wydarzenie – świadczą o tym gazety codzienne z tego czasu m.in. Trybuna Ludu, Głos Robotniczy, Życie Warszawy. Tym samym w 1981 r. pierwszy raz po wojnie – i zaznacza to "Głos Robotniczy" z wydania 1-3.05.1981 r. – świętowano rocznicę Uchwały Majowej.
Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 r. (weszła w życie 28 kwietnia). Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 r. odbywały się w obecności prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.


1.    Medal autorstwa Holtzheya  wykonany w Amsterdamie na zlecenie holenderskich notabli z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r., Aw: Popiersie króla w wieńcu z liści dębowych w prawo i napis w otoku, Rw: Głob z herbami Rzeczypospolitej, z lewej rózgi liktorskie, z prawej skrzydlaty Geniusz, napis u góry TERRORE LIBERA, w odcinku EX PERHONORIFICO COMITIORUM DECRETO D III MAY MDCCXCI, H-Cz.3326, Racz.690, srebro, 45 mm, 25.44 g


Inne medale wybite z okazji rocznic Uchwalenia Konstytucji 3 maja:

1.    Medal z okazji stulecia Konstytucji 3 Maja wybity w Norymberdze w firmie I. Chr. Lauer, Aw: W wieńcu laurowym poziomy napis W SETNĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCYI 3 MAJA 1791.., w otoku NIECH POKOLENIA POKOLENIOM.., Rw: Pod tarczą z herbami Polski i Litwy promieniście ułożone tarcze z herbami województw i ziem Rzeczypospolitej, Węsierski 2910, brąz, 70 mm, 129.28 g2.    Medalik czworokątny na obchody stulecia Konstytucji 3 Maja w Krakowie 1891 r., Aw: Trójka wpisana w literę M, u dołu data, wokół promienie, Rw: Napis poziomy PAMIĄTKA OBCHODU 100 LETNIEJ ROCZ- NICY OGŁOSZENIA KONSTYTUCYI 3 MAJA 1891, brąz złocony, 23 x 23 mm, 6.83 g, zawieszka


3.    Medal z okazji 100-lecia Konstytucji 3 Maja 1891 r., Aw: Tarcza herbowa z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, Orłem, Pogonią i Aniołem, napis w otoku REGINA REGNI POLONIAE MARIA SIT SPES NOSTRA SEMPER, daty 1791-1891, Rw: Dwa serca i napisy STULECIE.KONSTYTUCYI 3-GO MAJA POLACY B. SERCU JEZUSA ZJEDNOCZENI ŚWIĘCĄ 1779-1781, PUŁASKI x KOŚCIUSZKO, brąz pozłocisty, 38 mm, 33.87 g


4.    Medal - 100-lecie Konstytucji 3 Maja 1891 r., Aw: Tarcza herbowa Rzeczypospolitej i napis w otoku, Rw: Orzeł w tarczy na tle łańcuchów i pałek i napis 3 Maja 1891, cyna, 35 mm, 24.65 g5.    100-lecie Konstytucji 3 Maja- medalik bity w Wiedniu 1891 r., Aw: Szlachcic i chłop podają sobie ręce i napis 1791-3 MAJ-1891, Rw: Orzeł z rozpostartymi skrzydłami siedzący na skale, H-Cz.9993, brąz srebrzony, 27 mm, 8.63 g, zawieszka, występował także w wersji z opiłowaną zawieszką.


6.    Odznaka na szpilce, w wieńcu napis 3 MAJ SKARB I WOJSKO 1915, u dołu mały orzełek.


7.    Medalik autorstwa Stanisława Witkowskiego wybity z okazji 125. rocznicy Konstytucji 3 MAJA- 1916 r., Aw: Herb Rzeczypospolitej i napis WARSZAWA 1916 ROKU, Rw: W wieńcu napis poziomy NA PAMIĄTKĘ WIEKOPOMNEJ UCHWAŁY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 1791, u dołu W.T.NUM., srebro, 28 mm


8.    Medal autorstwa J. Knedlera wybity z okazji 125. rocznicy Konstytucji 3 Maja i odrodzenia Uniwersytetu Warszawskiego w 1916 r., Aw: Orzeł uniwersytecki i napisy w otoku, Rw: Kaplica 3-go Maja w Ogrodzie Botanicznym i napis w odcinku KAPLICA 3GO MAJA, Strzałk.342, brąz srebrzony, 28 mm, 8.90 g


9.    Jednostronny medalik na zawieszce wybity w 1916 r. z okazji 125-lecia Konstytucji 3 Maja; W ozdobnej tarczy Orzeł i napisy OBCHÓD KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791..., biały metal, 4.82 g


10.    Odznaka w kształcie proporczyka z napisem PAM OBCH.KONS.3 MAJA 1791-1916, niesygnowana, wykonał Jan Knedler w Warszawie, Dubrowska 141, biały metal, 30 x 20 mmW 1925 r. ustanowiono Medal - Konstytucja 3 Maja 1791 r. jako polskie odznaczenie wojskowe i cywilne. Medal ustanowiony został uchwałą Prezydium Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 r. jako nagroda wydajnej pracy w każdej dziedzinie oraz za wybitną pracę na niwie sportowej i wyniki sportowe.


Medal Konstytucji 3 Maja 1791 r., średnica 30 mm, wybity w srebrze


Oznakę tego odznaczenia stanowi dwustronny medal o średnicy 30 mm, wybity w srebrze. Na awersie umieszczony został wizerunek orła państwowego, takiego samego jaki stosowany była na ówczesnych monetach o wartości 1 oraz 2 zł. Poniżej szponów orła umieszczono dwa romby, a w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Na rewersie medalu natomiast znajduje się dwuwierszowy napis 3 Maj 1925, a pod nim zaś numer porządkowy - liczba nadania. Medal noszony był na wstążce o szerokości 38 mm, charakteryzującej się poprzecznymi biało-czerwonymi paskami, złożonej w trójkąt. Ponieważ medal nie doczekał się nigdy zatwierdzenia przez sejm, nie posiadał ustawy. Nadany został tylko raz - w roku 1925. Otrzymały go przede wszystkim osoby wojskowe, głównie podoficerowie z garnizonu warszawskiego.

Monety wybite z okazji rocznic Uchwalenia Konstytucji 3 Maja:

1.    5 ZŁOTYCH 1925 (KONSTYTUCJA)

Moneta ta uznawana jest za jedną z najpiękniejszych monet okresu międzywojennego.
Rozporządzenie na mocy, którego miano zastąpić wcześniej ustalony wizerunek 5 zł „Żniwiarka” wizerunek „Konstytucji”. W zamyśle bita była jako moneta obiegowa, w rezultacie zaś stała się próbną monetą, która dziś jest ozdobą najznamienitszych kolekcji.Producent: Mennica Polska – Warszawa; w obiegu: nie weszła do obiegu; materiał: srebro (Ag.900), stempel: zwykły; średnica: 37 mm; waga: 25 g; bok: napis – SALUS REIPUBLICAE SUPREMA LEX; nakład: 1000 szt. – obwódka ze 100 perełek, 1000 szt. obwódka z 81 perełek, ? – bez znaku mennicy


Monetę wybito również jako PRÓBA – w tytanie / 100 szt.(wybita stemplem płaskim, obwódka na rewersie z 81 perełek); mosiądzu / 60 szt. (wybita stemplem płaskim, obwódka na rewersie ze 100 perełek); złocie (Au) / znana 1 szt. (wybita stemplem głębokim, obwódka na rewersie ze 100 perełek); srebrze (Ag) / ? (wybita stemplem bardzo głębokim, obwódka na rewersie ze 100 perełek, znak mennicy zdecydowanie większy niż w innych monetach); mosiądzu / ? (obwódka na rewersie ze 100 perełek, znak mennicy większy, jak w srebrze); srebrze (Ag) / (wybita stemplem lustrzanym, obwódka na rewersie z 81 perełek); srebrze (Ag) / 100 szt. (wybita stemplem głębokim, obwódka na rewersie ze 100 perełek, na awersie monogramy prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i ministra skarbu – Władysława Grabskiego); złocie (Au) / znane 2 szt. (wybita stemplem głębokim, obwódka na rewersie ze 100 perełek, na awersie monogramy prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i ministra skarbu – Władysława Grabskiego).


2.    10000 ZŁOTYCH 1991 (200. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA)


Producent: Polska Mennica Państwowa – Warszawa; emisja: 1991 r.; materiał: żelazonikiel (FeNi), stempel: zwykły; średnica: 29,5 mm; waga: 9,47 g; bok: ząbkowany; nakład: 2 604 601 szt.3.    200000 ZŁOTYCH 1991 (200. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA)


Producent: Polska Mennica Państwowa – Warszawa; emisja: 1991 r.; materiał: srebro (Ag.999), stempel: lustrzany; średnica: 40 mm; waga: 38,9 g; nakład: 100 000 szt.4.    5 ZŁOTYCH 1925 (2000) – KOPIA WYBITA Z OKAZJI 75-LECIA WYBICIA MONETY „KONSTYTUCJA”


Producent: Mennica Polska S.A. – Warszawa; emisja: 2000 r.; materiał: srebro (Ag.925) / mosiądz (CuZn), stempel: lustrzany; średnica: 37 mm; waga: 25 g; bok: napis – * Ag 925 * 1925-2000 75-LECIE MONETY „KONSTYTUCJA”; nakład pierwszej emisji: 1000 szt. (przewidywany nakład łączny do 3000 szt. w trzech emisjach) / mosiądz – nakład 50 szt. – monety nie zostały przeznaczone do sprzedażyW naszym zamyśle artykuł ten jest drobnym wkładem w obchody tegorocznych świąt 1-go i 3-go Maja. Zatem – „Niech się święci…”

Życzymy przyjemnej lektury.

Autor: Józef Smurawa / Zestawienie materiałów wg. J. Smurawa i M. Gazda

Źródła:

- http://pl.wikipedia.org/
- http://tarnowskikurierkulturalny.blox.pl/
- http://www.nbp.pl/
- http://wcn.pl/
- http://www.polskiinternet.com/

Opublikowano: 1 miesiąc, 1 tydzień temu przez 1h991206 #29866
lh181008
ray ban outlet store
ugg outlet
pandora charms
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
longchamp pas cher
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
uggs outlet online
tory burch outlet store
air jordan shoes
ralph lauren
christian louboutin sale
cheap oakley sunglasses
mbt scarpe
ralph lauren outlet
christian louboutin
ralph lauren outlet
basketball sneakers
michael kors outlet online
adidas outlet store
michael kors factory outlet
michael kors handbags
cheap jordan shoes
coach factory outlet
ugg boots clearance
kate spade
kate spade outlet store
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
polo pas cher
michael kors outlet store
canada goose jackets outlet
coach outlet store online
christian louboutin sale
coach outlet online
canada goose jackets clearance
denver broncos jersey
broncos jerseys
true religion jeans for men
cheap ugg boots
air jordan shoes
cheap ray ban sunglasses
cheap michael kors handbags
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
tory burch handbags
coach outlet online
michael kors outlet clearance
ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
chrome hearts jewelry
north face
canada goose
cheap jordans
ugg outlet online
ugg outlet online
christian louboutin shoes
canada goose jackets sale
michael kors outlet clearance
ugg outlet online
nike nba jerseys
polo ralph lauren outlet
coach outlet store online
polo outlet
michael kors outlet store
canada goose jackets
longchamp outlet online
cheap air jordans
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
uggs outlet
christian louboutin
longchamp solde
ugg boots clearance
christian louboutin
christian louboutin
adidas shoes
canada goose coats
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
cheap ray bans
cheap uggs
mbt shoes clearance
coach outlet
kate spade outlet store
red bottoms
pandora outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
supreme shirts
coach outlet store online
colts jersey
ugg outlet
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin sale
moncler jackets
lh181008
Opublikowano: 5 lat, 6 miesięcy temu przez lynx #27991
joziu napisał:
Artykuł zdawał się być skończony, a tu pięknie się nadal pisze - DZIĘKI PANOWIE. :)


Joziu, jak jest z kim i o czym porozmawiać... to czemu nie ;) Wątek, jak widzisz, sam się wypełnia ;) :) Szkoda tylko, że tak rzadko jest okazja...
Opublikowano: 5 lat, 6 miesięcy temu przez lynx #27990
Niestety, nie miałem okazji oglądać oryginalnego dzieła Hr. Raczyńskiego, ale dzięki Twojej, Shiver, stronie oraz "mrówczej" pracy jest teraz taka możliwość, a w dodatku wszystko poparto niezłymi fotkami :) Fakt, dawno Twojej strony nie odwiedzałem i widzę, że sporo materiału przybyło :) Właśnie przeglądałem dwa intrygujące mnie i bardzo podobne medale Nr 507 i 508...

Co do tej poprawki, to po prostu sprawdziłem parę fotek medali, a i swój wziąłem pod lupę, który jest niestety tylko kopią, oficjalną, ale tylko kopią ;) Chyba z tego powodu trudno dopatrzeć się litery H na awersie ;) :)
Przyznaję również, że wielu myli się i przypisuje autorstwo tego medalu tylko J.F. Holzhaeusser'owi zapominając o Holtzhey'u. Cóż, ten pierwszy to u nas znana i uznana marka, za to ten drugi mniej znany, choć wcale nie gorszy mincerz ;)
Opublikowano: 5 lat, 6 miesięcy temu przez Shiver #27988
lynx napisał:
Shiver, na stronie którą podałeś do tego medalu w opisie jest pewna nieścisłość:

Jest: "Na krawędzi podstawy: I. P. HOLZHEY[ser] FEC[it] [zrobił]."

Powinno być: "Na krawędzi podstawy: I. G. HOLZHEY[ser] FEC[it] [zrobił]."

Sygnatura nawiązuje do holenderskiego medaliera i mistrza mennicy w Utrechcie tj. Johanna Georga Holtzhey'a.

To już trzeba mieć pretensje do Raczyńskiego ;)
Właściwie powinno być bez tego [ser]. Raczyński z rozpędu chciał pewnie z niego zrobić Holzhaussera. Umieszczę stosowne sprostowanie.
Opublikowano: 5 lat, 6 miesięcy temu przez joziu #27987
Artykuł zdawał się być skończony, a tu pięknie się nadal pisze - DZIĘKI PANOWIE. :)
Opublikowano: 5 lat, 6 miesięcy temu przez lynx #27986
Dzięki Shiver za przypomnienie ;) Nawiasem mówiąc, bardzo wyczerpujący opis tego jakże pięknego medalu, no i oczywiście fragmenty ustawy zasadniczej, które nawet na dzień dzisiejszy wydają się bardzo na czasie :)

PS.
Shiver, na stronie którą podałeś do tego medalu w opisie jest pewna nieścisłość:

Jest: "Na krawędzi podstawy: I. P. HOLZHEY[ser] FEC[it] [zrobił]."

Powinno być: "Na krawędzi podstawy: I. G. HOLZHEY[ser] FEC[it] [zrobił]."

Sygnatura nawiązuje do holenderskiego medaliera i mistrza mennicy w Utrechcie tj. Johanna Georga Holtzhey'a.
Opublikowano: 5 lat, 6 miesięcy temu przez Shiver #27985
Dla uzupełnienia parę stron z Raczyńskiego: gabinetmedalow.m4n.pl/data.php?data=541 ...i dwa następne.
Opublikowano: 5 lat, 6 miesięcy temu przez lynx #27984
W 1991 roku Mennica wybiła w sumie kilka medali poświęconych Konstytucji 3 Maja.
Ja chciałbym przypomnieć jeden z nich, którego autorem projektu jest Ewa Olszewska-Borys (sygnatura na rewersie). Medal o średnicy 70 mm został wybity w dwóch wersjach: tombaku patynowanym i tombaku srebrzonym oksydowanym. Projekt jest dosyć oryginalny, ponieważ medalierka za pomocą najprostszych, ale jakże wymownych symboli połączyła jakby dwa okresy Polski - okres uchwalenia Konstytucji 3 Maja, co symbolizuje herb Rzeczypospolitej z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz III Rzeczpospolitą, którą przedstawia godło III RP, orzeł w koronie.
Przy okazji moja mała prośba... jeśli ktoś dysponuje danymi o wielkości nakładu, bardzo prosiłbym o informację :)
Fotki tego medalu w załączeniu.

Na koniec jeszcze jeden medal, który dosyć rzadko jest przypominany. To medal wybity z okazji 200 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z wizerunkiem Marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego. Medal o średnicy 70 mm, według projektu Edwarda Gorola, wybito w tombaku srebrzonym oksydowanym w 1991 r. w Mennicy Państwowej.
Fotki w załączeniu :)

Wreszcie na koniec link do aukcji medalu, o którym wspomina zasadniczy tekst tj. wybitego w 1891 r. w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja:
allegro.pl/medal-1891-100-lecie-konstytu...t-2-i3205516659.html
Opublikowano: 5 lat, 6 miesięcy temu przez lynx #27983
Witam,
Dzięki Panowie za przypomnienie ;) a zwłaszcza za tak rozbudowany wątek medalierski :)
Nieomal kultowa stała się moneta 5 zł Konstytucja, ale jak widać mamy też i kilka innych ciekawostek a zwłaszcza medali związanych z Konstytucją 3 Maja :)
Medal Holtzhey'a faktycznie jest piękny :) Na uwagę zasługuje fakt, że w 1996 roku na zlecenie Kancelarii Sejmu wybito kopię tego medalu (wg. posiadanych informacji medal wybito z oryginalnych stempli) w ilości 100 szt. Na awersie umieszczono puncę z datą 1996 i oznaczeniem mennicy.
Niżej zamieszczam fotki kopii tego medalu, co ciekawe zawierającego na rewersie elementy iluminatów: słoneczko i oko. Sam napis TERRORE LIBERA (co oznacza: Wolna od strachu) również utożsamiany jest z iluminatami, bowiem zawiera 13 liter...

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Nowe zasady dotyczące ciasteczek (cookies). Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Wasze oczekiwania. W razie potrzeby można zablokować ciasteczka w przeglądarce jak to zrobić tutaj.

Akceptuję zapisywanie ciasteczek (cookie) dla tej strony:

EU Cookie Directive Module Information