Losowe monety

Polecamy

skup monet
Numizmatyka
Sklep numizmatyczny
Monety
monety skup

Nowe emisje monet: "40 rocznica Marca 68'" oraz "Łowicz"

.

            Doczekaliśmy się emisji drugiej w tym roku srebrnej monety kolekcjonerskiej. NBP 3.03.2008 wyemituje srebrną monetę 10zł „40 rocznica Marca 68’”. 5.03.2008 natomiast wyemitowane zostaną monety 2zł : Łowicz i 40 rocznica Marca 68. Jak zwykle emisja srebrnej monety budzi wiele emocji. Jednak zapały inwestorów zostały ponownie ostudzone przez zwiększenie nakładu do 118.000 . Cena w przedsprzedaży spadła do około emisyjnej. Czy możemy spodziewać się kolejek pod bankami? Czy monety będą zalegały w NBP jeszcze długo po emisji?


               Podobnie jak w przypadku sokoła wędrownego, NBP dwukrotnie zwiększał nakład rocznicy Marca 68’. Najpierw podniesiono do 84.000 a kilkanaście dni później nakład zwiększono do 118.000 . Nakład monety 2zł zwiększono do 1.400.000 sztuk. Tak ogromne nakłady spowodowały totalne załamanie się ceny tej monety. Ze 118-125 zł cena spadła do około emisyjnej. Teraz z powodzeniem można ją kupić po 73-75 zł. Dla wielu to koniec polskiej numizmatyki. Tak duże nakłady zniechęciły przede wszystkim inwestorów. Kolekcjonerzy także nie są zbyt zadowoleni, gdyż obecne nakłady mają coraz mniej wspólnego z kolekcjonerskimi. Na obniżenie nakładów w tym roku raczej się nie zapowiada, obecny nakład Sybiraków – kolejnej monety w emisji wynosi na chwilę obecną 135.000.Nominał: 10zł
Metal: 925/1000 Ag
Stempel: lustrzany
Średnica: 32 mm
Masa: 14,14 g
Nakład 118.000
Emisja: 3.03.2008
Cena emisyjna: 73zł

Rewers: Stylizowany wizerunek bramy głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Poniżej stylizowana flaga symbolizująca flagę polską oraz stylizowane wizerunki transparentów. U góry półkolem napis: 40. ROCZNICA/MARCA `68. U dołu stylizowane wizerunki milicjantów i strajkujących studentów.
Projektant monety: Andrzej Nowakowski

Nominał: 2zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1 (Nornic Gold)
Stempel: zwykły
Średnica: 27 mm
Waga: 8,15 g
Nakład 1.400.000 sztuk
Emisja: 5.03.2008

Rewers: Stylizowany wizerunek bramy głównej Uniwersytetu Warszawskiego. U góry wizerunek orła uniwersyteckiego, poniżej stylizowana flaga symbolizująca flagę polską oraz spadające kartki papieru. U dołu pomiędzy murami bramy, stylizowane wizerunki transparentów oraz strajkujących studentów. Na dole półkolem napis: 40. ROCZNICA MARCA `68.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu: Andrzej Nowakowski


Narodowy Bank Polski ogłosił także limity sprzedaży monet w dniu emisji w oddziałach NBP w całym kraju. Przy takich nakładach sądzę, że wielkich kolejek nie ma co się spodziewać. Wiele osób, które stały przy poprzednich emisjach to inwestorzy, a na rocznicy Marca raczej nie zarobią.

.
Białystok -1,6
 Bydgoszcz -1,6
 Gdańsk - 2, 2
 Katowice - 3,3
 Kielce - 1,4
 Kraków - 2,6
Lublin -1,2
 Łódź - 2,0
 Olsztyn - 1,6
 Opole - 1,6
 Poznań - 2,9
 Rzeszów -1,9
 Szczecin - 2,3
 Warszawa - 5,0
 Wrocław - 1,9
 Zielona Góra -1,4
Ogółem - 34,5 ( w tys. szt.)W dniu 3 marca 2008 r. kasy kolekcjonerskie we wszystkich oddziałach
okręgowych NBP będą czynne w godz. 8:00 – 15:00.
Limity liczby monet dla jednej osoby we wszystkich oddziałach wynoszą:
• 1 szt. monety srebrnej,
• 20 szt. monety Nordic Gold.MARZEC 1968


             Pod tym pojęciem kryje się kilka różnych, niekoniecznie ze sobą powiązanych wątków. Co więcej, w zależności od tego, kto odwołuje się do Marca, podkreśla przede wszystkim to, co w największym stopniu dotyczy jego samego i środowiska, w którym wtedy się obracał. Zrozumiałe jest więc, że osoby, które po Marcu wyemigrowały z Polski oraz ich bliscy, którzy pozostali w kraju, najczęściej wspominają haniebną kampanię antysemicką; skrywaną nieudolnie przez czynniki oficjalne pod hasłami antysyjonistycznymi. W takim klimacie w latach 1968–1972 wyemigrowało z Polski ponad 15 tys. Żydów i osób żydowskiego pochodzenia.Rozruchy na Karkowskim przedmieściu na przeciwko bramy głównej UW.


            Dla ludzi, którzy w 1968 r. studiowali, najważniejszy jest zwykle właśnie studencki nurt Marca. W pamięć tych osób najmocniej wryły się wiece, strajki i manifestacje studenckie. Studenci kontestujący w Polsce w 1968 r. występowali pod hasłami wolnościowymi, odwołując się do lewicowej frazeologii. Walczyli o demokratyzację i liberalizację systemu, a także o prawo do życia w prawdzie. Stąd może wzięło się jedno z najbardziej popularnych wówczas haseł: „Prasa kłamie!”Tablica pamiątkowa upamiętniająca wiec studentów Uniwersytetu Warszawskiego domagających się wolności słowa


         Dla ludzi ze świata kultury, nauki i sztuki Marzec jawi się głównie jako pogrom inteligencji, okres, w którym w środkach masowego przekazu atakowano z niezwykłą brutalnością – wymienianych z nazwiska – pisarzy i naukowców. Cechą wspólną tych wszystkich wystąpień (będących kalką wypowiedzi działaczy partyjnych) było odmawianie atakowanym nie tylko walorów ideowo moralnych, ale także po prostu zawodowych kwalifikacji.


        W obronie kolegów relegowanych z uczelni, w związku z tymi protestami, studenci zorganizowali 8 marca 1968 r. wiec na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Zgromadzenie zostało brutalnie rozpędzone pałkami przez przybyły na teren Uczelni „aktyw robotniczy” oraz zwarte oddziały MO. Wiec ten zapoczątkował falę solidarnościowych wystąpień studenckich w szkołach wyższych niemal w całej Polsce. Do ulicznych demonstracji i starć z milicją doszło w kilkunastu miastach.


            Wystąpieniom młodzieży towarzyszyła kampania antyinteligencka i antysemicka. Wiele osób na eksponowanych stanowiskach usuwano wtedy z partii i z zajmowanych stanowisk. „Czystka” objęła aparat partyjny i administrację państwową, świat nauki, kultury i sztuki, media, wojsko; wcześniej dokonano jej w aparacie bezpieczeństwa. Polska miała wówczas jednoznacznie złą opinię na Zachodzie. Na jej dalsze pogorszenie wpłynął udział Wojska Polskiego w inwazji na Czechosłowację i stłumieniu Praskiej Wiosny.


Źródło: Folder emisyjny NBP, tekst autorstwa prof. Jerzego Eislera (Instytut Pamięci Narodowej)Historyczne Miasta w Polsce „Łowicz”


Nominał: 2zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1 (Nornic Gold)
Stempel: zwykły
Średnica: 27 mm
Waga: 8,15 g
Nakład 1.100.000 sztuk
Emisja: 5.03.2008

Rewers: Wizerunek Ratusza w Łowiczu. Z lewej i z prawej strony stylizowane wizerunki drzew.U dołu stylizowany wizerunek fragmentu wycinanki łowickiej. U góry półkolem napis: ŁOWICZ.


        Miasto, gmina miejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim (siedziba władz powiatu) nad rzeką Bzurą, na północnym skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa skierniewickiego.

Historia miasta

           Miasto znane jest przede wszystkim jako siedziba arcybiskupów gnieźnieńskich, od XV wieku używających tytułów prymasów Polski. Najstarsza wzmianka o Łowiczu pochodzi z 1136 r.; mowa w niej o zatwierdzeniu prawa arcybiskupów gnieźnieńskich do dóbr Łowickich. Lokacja miasta przeprowadzono prawdopodobnie przed 1298 r. W 1433 r. kościół farny podniesiono do rangi kolegiaty. W następnych stuleciach stała się ona jednym z dwóch miejsc pochówku prymasów, oprócz katedry gnieźnieńskiej. Dzięki obecności prymasów Łowicz wielokrotnie odgrywał istotną rolę w polityce krajowej. W 1793 r. Łowicz przeszedł pod panowanie pruskie, w 1807 r. wszedł w skład Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. znalazł się w granicach Królestwa Polskiego. Po sekularyzacji dóbr arcybiskupich w 1795 r. powstał potężny zespół dóbr, zwany Księstwem Łowickim. Napoleon ofiarował go marszałkowi Louisowi Davout. Po 1815 r. car Aleksander I przekazał go swemu bratu, wielkiemu księciu Konstantemu, którego małżonka, Joanna Grudzińska używała tytułu księżnej łowickiej. Po powstaniu listopadowym dobra łowickie były własnością kolejnych carów. W 1845 r. Łowicz uzyskał połączenie kolejowe z Warszawą. W 1939 r. w Łowiczu i wokół miasta toczyły się zacięte walki, m.in. Bitwa nad Bzurą. W 1992 r. Łowicz podniesiono do rangi biskupstwa. Obecnie jest ważnym ośrodkiem akademickim i gospodarczym.


Łowicz na sztychu z dzieła Georga Brauna i Franza Hogenberga z 1617Ratusz w Łowiczu


Kościół oo. Pijarów, pw. Matki Bożej Łaskawej w Łowiczu


Źródło: Folder emisyjny NBP.
Zdjęcia: wikipedia.pl

Skład: Piotr Kosanowski
Nowe zasady dotyczące ciasteczek (cookies). Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Wasze oczekiwania. W razie potrzeby można zablokować ciasteczka w przeglądarce jak to zrobić tutaj.

Akceptuję zapisywanie ciasteczek (cookie) dla tej strony:

EU Cookie Directive Module Information